Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Майендорф, Йоан, прот.

Клирик на Православната църква в Америка, патролог и църковен историк

„Бог, пострадал в плът”
Апостол Петър и неговото приемство във византийското богословие
Богословието на тринадесетото столетие: методологически контрасти
Божествената литургия – средоточие на духа във Византия
Бракът в православието
Византийската църква
Византийски представи за исляма
Византия като център на богословската мисъл в Християнския изток
Духовните писатели: спасение, аскетизъм и обòжение
За изменяемостта и неизменяемостта на богослужението
За мисионерството
Идеологическите кризи във Византия (1071-1261 г.)
Има ли бъдеще християнската традиция?
Император Юстиниан, Империята и Църквата
Историческото значение на богословското творчество на св. Григорий Паламà
Космичните измерения на спасението: преп. Максим Изповедник
Оригенистичната криза през шестото столетие
Победата на исихастите във Византия: идеологически и политически последствия
Поглед към невидимото: иконоборческата криза
При изворите на спора за filioque
Псевдо-Дионисий
Св. Йоан Дамаскин: опитът за систематизация
Синтезът на вяра и етика: Времето на Велика събота
Случила ли се е във Флоренция среща между Изтока и Запада?
Увод към Богословието и Църквата
Халкидонци и монофизити
Халкидонци и монофизити след Халкидон
Христологията в късна Византия
Христологията през петото столетие
Църковният регионализъм: структури на общение или прикритие за сепаратизъм. Въпроси на диалога с римокатолицизма

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме