Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Майендорф, Йоан, прот.

Клирик на Православната църква в Америка, патролог и църковен историк

„Бог, пострадал в плът”
Апостол Петър и неговото приемство във византийското богословие
Богословието на тринадесетото столетие: методологически контрасти
Божествената литургия – средоточие на духа във Византия
Брак и Евхаристия
Бракосъчетанието като отделèн ритуал
Бракът в православието
Бракът като тайнство или „тайна“
Бракът: православна перспектива – Увод
Византийската църква
Византийски представи за исляма
Византия като център на богословската мисъл в Християнския изток
Древната Църква и римското право
Духовните писатели: спасение, аскетизъм и обòжение
Единство на Църквата – единство на човечеството
Едно християнско богословие на творението
За изменяемостта и неизменяемостта на православното богослужение
За литургическото възприемане на пространството и времето
За мисионерството
Идеологическите кризи във Византия (1071-1261 г.)
Има ли бъдеще християнската традиция?
Император Юстиниан, Империята и Църквата
Историческото значение на богословското творчество на св. Григорий Паламà
Космичното измерение на спасението: преп. Максим Изповедник
Обòжението в източната християнска традиция
Оригенистичната криза през шестото столетие
Победата на исихастите във Византия: идеологически и политически последствия
Поглед към невидимото: иконоборческата криза
При изворите на спора за filioque
Псевдо-Дионисий
Св. Йоан Дамаскин: опитът за систематизация
Свободната воля (γνώμη) в богословието на св. Максим Изповедник
Синтезът на вяра и етика: Времето на Велика събота
Случила ли се е във Флоренция среща между Изтока и Запада?
Съвременният обред на Обручението
Увод към Богословието и Църквата
Халкидонци и монофизити
Халкидонци и монофизити след Халкидон
Христологията в късна Византия
Христологията през петото столетие
Христос като Спасител в богословието на Християнския изток
Църковният регионализъм: структури на общение или прикритие за сепаратизъм. Въпроси на диалога с римокатолицизма
Юдаизмът и Новият Завет

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме