Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Славчо Вълчанов Славов

Написана от Иванка Славова

S ValchanovПравославен богослов, библеист, преводач от староеврейски, арамейски и новозаветен гръцки

Роден:

16 юли 1940 г., с. Ивански, Шуменско, България

Починал:

28 януари 2013 г., София, България

Образование:

Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски”, гара Черепиш, България (1959)

Духовна Академия „Св. Климент Охридски”, София, България  (1963-1967)

Доктор по богословие (1971)

Преподавателско поприще:

Духовна Академия „Св. Климент Охридски”, София, България

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Богословски факултет

Нов български университет

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски”

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Дисциплини:

Свещено Писание на Стария Завет

Библейско богословие

Староеврейски език

Организации и редакционни колегии:

Българско библейско дружество

Библейски колегиум, сдружение на българските богослови-библеисти

Society for Biblical Literature

Списание Духовна култура

Списание Богословска мисъл (1999-2006)

Библиография

Книги:

1. Тълкуване на книгата на Пророк Даниил: Пособие за изпитните събеседвания на свещениците, София: СИ 1975.

2. Тълкуване на Дванадесетте пророци: Пособие за изпитните събеседвания на свещениците, София : СИ 1977.

3. Вечното в двата библейски завета: Сборник с материали по библеистика, Велико Търново: „Слово” 1993 (в съавторство с прот. Николай Шиваров).

Студии, статии, рецензии:

1. „Дейността на Библейската комисия по превод ревизията на Синодалната Библия от 1925 г.” – В: Църковен вестник, 15, 1972, с. 10-11.

2. „Eдин древен хагидичен мидраш върху кн. Битие от Кумран 1QG Ap ar за живота на библейските патриарси: 1. Съпружеската двойка Аврам и Сара (кол. XIX и XX) – В: Годишник на Духовната академия, 21, 1971-1972, София 1973, с. 374-402.

3. „Светъл образ на възрожденски духовник – Иконом Никола Икономов, 1820-1987” – В: Църковен вестник, 31, 1973, с. 8-9.

4. „Месианската надежда в Стария завет” – В: Духовна култура, 4, 1973, с. 20-25.

5. „Към въпроса за историята на превода на Българската Библия” – В: Църковен вестник, 32, 1975, с. 5-6.

6. „Книжовното дело на о. Матей (Петров) Преображенски” – В: Духовна култура, 8, 1975, с. 8-19.

7. „Православна библейска екзегеза върху темата Иисус Христос освобождава и обединява: По случай Неделя за Африка – 25 май” – В: Църковен вестник, 29, 1975, с. 5-6 (в съавторство с Георги Царев).

8. „Християнски глас за солидарност с народите и църквите на Африка” – В: Църковен вестник, 17, 1975, с. 7-8.

9. „Прологът към кн. Премъдрост на Иисус син Сирахов и значението му за историята на старозаветния канон” – В: Годишник на Духовната академия, 22, 1972-1973, София 1976, с. 389-412.

10. „Кумрански текстове с апокрифно съдържание и славянските старозаветни апокрифи” – В: Годишник на Духовната академия, 23, 1973-1974, София 1976, с. 193-174.

11. „Апокрифът в Старозаветното Богословие” – В: Духовна култура, 9, 1976, с. 22-30.

12. „Ценност и красота на Стария Завет според св. Йоан Златоуст” – В: Духовна култура, 3, 1977, 3, с. 21-30.

13. „Развитие на богословската наука в България. Петдесет години богословска наука в България: 1923-1973: Стар Завет” – В: Годишник на Духовната академия, 24, 1974-1975, София 1978, с. 41-46 (без подпис).

14. „Хилядолетно общение в православие и култура: Българо-гръцки симпозиум на богослови и историци, София, 21-23.V.1980” – В: Църковен вестник, 25, 1980, с. 2-3 (в съавторство с Трендафил Кръстанов).

15. „Многовековни културни връзки: Българо-гръцки симпозиум на богослови и историци, София, 21-23.V.1980” – В: Славяни, 12, 1980, с. 12-19 (в съавторство с Трендафил Кръстанов).

16. „На свещена стража на мира. Софийска сесия на Работния комитет на ХМК, 12-15.XI” – В: Църковен вестник, 2, 1980, с. 5-7 (в съавторство с Антоний Хубанчев).

17. „В името на бъдещето – за благословен мир по цялата планета: По случай Световния парламент на народите за мир, София, 23-27.IX.1980” – В: Църковен вестник, 1, 1981, с. 6-7 (в съавторство с Петко Балджиев).

18. „Към въпроса за българския превод на Новия завет от йеромонах Неофит Рилски: Исагогически анализ (По случай 100 години от смъртта му)” – В: Духовна култура, 5, 1981, с. 25-28.

19. „Старозаветни основания за изработване на вероопределението на II Вселенски събор: По случай 1600 г. от II Вселенски събор” – В: Духовна култура, 9, 1981, с. 21-28.

20. „Три документа из архива на Варненско-Преславската митрополия за митрополит Симеон (от 1872 г.) и Българската екзархия (от 1888 г.) – В: Църковно-исторически архив, т. І, София: СИ 1981, с. 76-84.

21. „Иисус Христос – животът на света” – В: Духовна култура, 9, 1982, с. 1-12 (в съавторство с Илия Цоневски и др.).

22. „Кумранският текст и коментар на пророк Наум от IV пещера 4QpNah: Превод и исагогически анализ” – В: Годишник на Духовната академия, 27, 1977-1978, София 1982, с. 173-194.

23. „Християнски усилия за омиротворяване на Близкия Изток, Сесия на Специалната комисия при ХМК по Близкия Изток, 8-11.III.1982, Ечмиадзин, Армения” – В: Църковен вестник, 11, 1982, с. 2-3.

24. „Богословски и духовни аспекти на миротворна дейност на световните религии Християнство, мюсюлманство и юдаизъм и задачите на религиозните дейци за предотвратяване на ядрена катастрофа” – В: Църковен вестник, 15, 1982, с. 1-3 (в съавторство с Николай Шиваров, Тотю Коев, Николай Маджуров, Антоний Хубанчев).

25. „Животът – дар Божи: Библейско-богословско осветление” – В: Духовна култура, 5, 1983, с. 5-7.

26. „Единение в Христовата любов, в мир и справедливост: Библейско-богословски семинар за VI Асамблея на ССЦ, 16-19.V.1983” – В: Църковен вестник, 17, 1983, с. 4-6 (в съавторство с Антоний Хубанчев).

27. „Отражение на старозаветната апокрифна традиция в средновековната българска култура” – В: Годишник на Духовната академия, 28, 1978-1979, София 1983, с. 134-183.

28. „Свети Софроний еп. Врачански – борец за Българска църква и народност” – В: Църковен вестник, 10, 1983, с. 3.

29. „Отец Неофит Рилски (1793-1881) – самобитен възрожденски строител на новобългарската книжнина” – В: Църковен вестник, 15, 1983, с. 4-5.

30. „Божиите имена в Стария завет” – В: Духовна култура, 8, 1984, с. 11-18.

31. „Старозаветното учение за ангелския свят” – В: Духовна култура, 5, 1984, с. 1-9.

32. „Идеята за единия Бог в Стария Завет” – В: Духовна култура, 5, 1984, с. 14-23.

33. „Старозаветни елементи в Пространното житие на св. Кирил-Константин Философ” – В: Известия на ЦИАИ и ЦЦИАМ, т. ІІ, 1984, с. 238-245.

34. „Septuaginta като основа на Кирило-Методиевия превод на Стария Завет: Приемство и паралели” – В: Известия на ЦИАИ и ЦЦИАМ, т. ІІ, 1984, с. 153-162.

35. „Свети Атанасий Велики – стълб на православието” – В: Църковен вестник, 2, 1985, с. 1-2.

36. „Велика победа с непреходно значение (по случай 40-годишнината от края на Втората световна война)” – В: Духовна култура, 5, 1985, с. 1-7.

37. „Тайнството миропомазание: Православно-богословски анализ” – В: Духовна култура, 10, 1985, с. 1-5.

38. „Уводът в Пространното житие на св. Методий: Характер и идеи” – В: Духовна култура, 6, 1985, с. 5-12.

39. „Усилията на Екзарх Йосиф за възстановяване на екзархийското ведомство в Македония след Освобождението: Два документа от 1883 г. из архива на Варненско-Преславската митрополия” – В: Църковно-исторически архив, т. ІІ, София: СИ 1986, с. 130-135.

40. „Библия” – В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. I, София, 1985, с. 183-192 (в съавторство с Георги Царев).

41. „Човекът пред Божието творение (към въпроса за библейско-богословските възгледи на екологията)” – В: Духовна култура, 2, 1986, 1-7.

42. „Отражение на старозаветната апокрифна традиция в средновековната българска култура” – В: Годишник на Духовната академия, 28, 1978-1979, София 1986, с. 133-183.

43. „Старозаветното свещенство” – В: Духовна култура, 1, 1987, с. 20-26.

44. „Към въпроса за преписването и въздействието на руската духовна книжнина през време на Българското възраждане (ХVІІІ-ХІХ в.)” – В: Духовна култура, 8, 1987, с. 10-19.

45. „За чисто и човеколюбиво тълкуване на Словото Божие (По повод псевдобогословието на Армагедон)” – В: Църковен вестник, 7, 1987, с. 7-8 (в съавторство с Николай Шиваров).

46. „Към въпроса за апокрифното начало в средновековната българска култура (специфика и аспекти)” – В: ІІ Международен конгрес по българистика. София, 1986, т. ХI: Стара българска литература, Литература на българското възраждане, София: БАН 1987.

47. „Книгата на пророк Наум: Текстово-критично изследване” – В: Годишник на Духовната академия, 29, 1979-1980, София 1988, с. 69-164.

48. „Влияние на руската духовна книжнина върху българските книжовници-възрожденци (О. йеромонах Неофит Рилски)” – В: Духовна култура, 6, 1988, с. 23-32.

49. „Християнско мъченичество из поробена България според Сборника на йеромонасите Никифор и Йеротей от 1822 г.” – В: Духовна култура, 2, 1989, с. 5-11.

50. „Великият празник Петдесетница” – В: Духовна култура, 6, 1990, с. 1-13.

51. „Нови данни за Варненски и Преславски митрополит Симеон като един от строителите на Българската екзархия” – В: Духовна култура, 7, 1990, с. 1-8.

52. „Величието на Христовия кръст” – В: Духовна култура, 9, 1990, с. 1-11.

53. „Рождество Христово” – В: Духовна култура, 12, 1990, 12, с. 1-12.

54. „Православният пост и ние” – В: Духовна култура, 3, 1991, с. 1-10.

55. „Празникът Рождение на св. Йоан Кръстител: Агиографски основания, традиции и материали” – В: Духовна култура, 6, 1991, с. 8-16.

56. „Изданията на Библията в България” – В: Библиотекар, 7-8, 1991, с. 21-26.

57. „Велики Преслав – Александрия при православното славянство” – В: 1100 години Велики Преслав: Доклади от Великопреславски научен събор, 16-18.9.1993 г., т. І, ред. Т. Тотев, Шумен: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски” 1995.

58. „Царското служение в Стария Завет” – В: Духовна култура, 7, 1992, с. 1-10.

59. „Нов наръчник за православна вяра” – В: Духовна култура, 12, 1994, с. 27-28 (Рецензия за: Калнев, М. А. Щит на вярата, Велико Търново 1994).

60. „Канонични книги” – В: Кирило-Методиевска енциклопедия, т. II, София 1994, с. 221-222.

61. „Царското служение в Стария Завет” – В: Бог и цар в българската история. Сборник доклади и съобщения от Национална конференция „Християнската традиция и царската институция в българската история”, 2-5 май 1992 г., Шуменски университет, Шумен: „Христо Г. Данов” 1996.

62. „Писмо от Богословските факултети при СУ „Св. Климент Охридски” – София и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново, Катедра „Богословие” при ШУ „Константин Преславски” – Шумен: До председателя на Народното събрание акад. Благовест Сендов” – В: Духовна култура, 3, 1996, 3, с. 1-13 (относно въвеждане на общообразователен учебен предмет „Религия” в българското училище, в съавторство с Иван Денев и Тотю Коев).

63. „Следи от апокрифни елементи в Кирило-Методиевската традиция на средновековна България” – В: Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Д. Петканова, София 1998, с. 195-210.

64. „Проф. протопрезв. д-р Николай Шиваров – заслужил юбиляр на българското православно богословие” – В: Богословска мисъл, 1-4, 2000, с. 128-134 (с приложение на библиография на трудовете му, с. 135-142).

65. „Библейското дело в България (история, традиции и значение)” – В: Българско богословие, 3, 2001, с. 44-50.

66. „Предговор” – В: Кайзер, В. Богословие на Стария Завет, София: „Нов човек” 2002, с. 7-8.

67. „Проф. протопрезв. д-р Николай Шиваров. Херменевтика на Стария Завет, НБУ, София, 2005” – В: Богословска мисъл, 3-4, 2005, с. 3-4.

68. „Преводите на Библията на български език: Историко-литературен обзор” – В: Библията в България. Научна конференция, 2007 г., София 2007, с. 23-27.

69. „Книгата на св. Пророк Наум. Ч. ІІ: Исагогическо изследване” – В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, т. 6, Нова серия, 2008, с. 5-42.

70. „Въведителни думи” – В: Найденов, И. И. Библейският Йона, София: „Библейски колегиум” 2008, с. 9-12.

71. „Междурелигиозният и междуконфесионален диалог: възможности и перспективи в плуралистичния социум (Въвеждаща студия)” – В: Библия – култура – диалог. Сборник с изследвания и студии, София 2009, с. 9-31 (в съавторство с Антоний Хубанчев).

72. „В търсеж на духовните ценности” – В: Стойчев, Т. Значението на Кръста Христов в посланието на св. апостол Павел до Галатяни, София 2009, с. 5-11 (предговор).

73. „Интеррелигиозният диалог: в съпоставителна феноменология на духовна традиция и ценности (Встъпителни слова) – В: Интеррелигиозният диалог в европейска перспектива. Сборник с изследвания и студии, София 2010, с. 11-14 (в съавторство с Антоний Хубанчев).

74. „Първи международен и междурелигиозен симпозиум, посветен на диалога между авраамичните религии (13-15.11.2009, София). Интервю на Светла Чалъкова от Радио Ватикана” – В: Интеррелигиозният диалог в европейска перспектива. Сборник с изследвания и студии, София 2010, с. 217-222, 427-432 (съвместно с Антоний Хубанчев).

Съставителство и редактиране:

1. Василиев, А. Ерминии: Технология и иконография, богосл. ред. С. Вълчанов, София: „Септември” 1976.

2. Богослужебно последование и житие на Св. Софроний Врачански с исторически очерци на неговата Врачанска епархия и за Черепишкия манастир: Юбилеен сборник по случай 170 години от блажената кончина на светителя, отг. ред. С. Вълчанов, София: СИ 1983.

3. Св. Софроний епископ Врачански. Катехизически, омилетични и нравоучителни писания (из ръкописното наследство на светителя): Юбилеен сборник по случай 250 г. от блажената му кончина, отг. науч. ред. С. Вълчанов, София: СИ 1989.

4. Библейски речник, ред. Люба Никифорова, богосл. ред. К. Златев и С. Вълчанов, София: „Нов човек” 1994.

5. Даули, Т. Учебен библейски атлас, богосл. ред. Н. Шиваров, С. Вълчанов, С. Апостолов, София: „Българско Библейско дружество” 1997.

6. Бакхаус, Р. Библейски личности: Пътеводител за изучаване на Библията, богосл. ред. Н. Шиваров, С. Вълчанов, Р. Папратилов, София: „Българско библейско дружество” 2000.

7. Даули, Т. Справочник за изучаване на Библията: Илюстрован библейски справочник, богосл. ред. Н. Шиваров, С. Вълчанов, Р. Папратилов, София: „Българско библейско дружество” 2000.

8. Кайзер, В. Богословие на Стария Завет, богосл. ред. и предговор С. Вълчанов, София: „Нов човек” 2002.

9. Нов библейски речник: Разширено българско издание по третото издание на ІV Р, София: „Нов човек” 2007 (авторски статии и богословско консултиране).

10. Библия – култура – диалог: Сборник с изследвания и студии, т. І: Интеррелигиозният диалог в европейска перспектива, съст. и науч. ред. С. Вълчанов, А. Хубанчев, Ц. Теофанов София 2009.

11. Библия – култура – диалог: Сборник с изследвания и студии, т. ІІ: Интеррелигиозният диалог в европейска перспектива, съст. и науч. ред. С. Вълчанов, А. Хубанчев, Ц. Теофанов София 2010.

Преводи:

1. „Апокрифно сказание от Кумран за Авраам и красавицата Сара” – В: Висящи градини: Поезия на Древния Изток, София 1980, с. 306-308 (превод от арамейски на 1QG Ap ar).

2. „Еклисиаст: книга на Кохелет – премъдрия проповедник” – В: Висящи градини: Поезия на Древния Изток, София 1980, с. 278-299 (превод от староеврейски).

3. „Книга на пророк Наум” – В: Висящи градини: Поезия на Древния Изток, София 1980, с. 300-305 (превод от староеврейски).

4. „Ежедневната молитва на Йеромонах Партений” – В: Църковен вестник, 17, 1984, с. 7 (превод от руски).

5. „Край реките Вавилонски – Пс. 136 от древноеврейски неизвестен автор (VІ в. пр. н. е.)” – В: И струна и стих: Световна поезия за музиката, София 1986, с. 21 (превод от староеврейски).

6. „Песнословия на струнни и духови свирала – Пс. 97 от древноеврейски неизвестен автор (X в. пр. н. е.)” – В: И струна и стих: Световна поезия за музиката, София 1986, с. 11 (превод от староеврейски).

7. „Тръбите Йерохонски – И. Нав. 5:16, гл. 6 от древноеврейски неизвестен автор (X в. пр. н. е.)” – В: И струна и стих: Световна поезия за музиката, София 1986, с. 9-10 (превод от староеврейски).

8. „Целебната сила на музиката – 1 Зар. 16:14-23 от древноеврейски неизвестен автор (IX-VIII в. пр. н. е.)” – В: И струна и стих: Световна поезия за музиката, София 1986, с. 12-13 (превод от староеврейски).

9. „Книга за св. пророк Наум” – В: Шиваров, Н., С. Вълчанов Вечното в двата Библейски Завета, Велико Търново 1993, с. 164-169 (поетичен превод от старозаветния оригинал и бележки).

10. „Из Книга на хвалебните песни – Псалтир” В: Шиваров, Н., С. Вълчанов Вечното в двата Библейски Завета, Велико Търново 1993, с. 212-214 (поетичен превод от староеврейския оригинал на псалми 97, 126, 136 и бележки).

11. Свято евангелие според Матей: Предварително издание, София: „Българско дружество за разпространение на Библията” 1994 (превод от гръцки на гл. 8-14).

12. Свето евангелие от Марк: Нов превод, София: „Българско библейско дружество” 2000 (превод от гръцки на гл. 9-16).

13. Новият Завет на нашия Иисус Христос: Нов превод от оригинала, София: „Българско библейско дружество” 2002 [превод от гръцки на Евангелие от Матей (гл. 8-14), Евангелие от Марк (гл. 9-16), Евангелие от Йоан (гл. 10-21), І послание на ап. Йоан Богослов (гл. 4-5), ІІ и ІІІ послание на ап. Йоан Богослов, Послания на ап. Павел до филипяни, колосяни, І и ІІ Тимотей, Тит и Евреите (гл. 9-13) и Откровение на ап. Йоан Богослов (гл. 13-22)].

На чужди езици:

1. Valtschanov, S. “Вestaetigung des neuen lebens in Christus” – In: Katholische Nachrichten Agentur, 7, 2000.

2. Lange, А. “Rezension: Buecherschau” – In: Zeitschrift fuer alttestamentliche Wissenschaft (Berlin – New York), 109 Band, Heft 3, 1997 (Рецензия за: Valtschanov, S. “Qumran in der bulgarischen Forschung – Mogilany, 1993” – In: Papers on the Dead Sea Scrolls offered in memory of Hans Burgmann, ed. by Zdislaw J. Kapera, Krakow 1996, p. 169-174).

3. „ μετάφρασις τν Ο΄ ς βάσις τς Κυρίλλο-Μεθοδιακς Μεταφράσεως τς Παλαις Διαθήκης”, μετάφρ. Καθηγητο Δ. Γόνη – Δελτίο βιβλικν μελετν, τ. 2, θναι, 1981.

4. Valtschanov, S. “Qumran in der bulgarischen Forschung – Mogilany 1993” – In: Papers in the Dead Sea Scrolls offered in memory of Hans Burgmann, ed. by Zdislaw J. Kapera, Krakow 1996, p. 169-174.

5. Valtschanov, S. “Beobachtungen zur Ideenverwandschaft mancher Dokumenten aus Qumran mit dem altslawischen Schrifttum” – In: Abstracts of the Qumran Papers from the SBL in Κrakow, 1998, ed. by Zd. Kapera, The Qumran Chronicle, 8, 1-2, 1998).

6. Valtschanov, S. “Das Mysterium der Myronsalbung” – In: Glaube in der 2. Welt, 3, 2000, S. 21-22.

7. Valtschanov, S. “Das alttestamentliche Priestertum” – In: Glaube in der 2. Welt, 9, 2000, S. 20-21.

За Славчо Вълчанов Славов:

1. „Петдесет години богословска наука в България – 1923-1973” – В: Годишник на Духовната академия, 24, 1974-1975, София 1978, с. 46, 130-131.

2. Денев, И. „Седемдесет години Богословски факултет” – В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, 3, Нова серия, 1996, с. 13, 21, 23.

3. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Богословски факултет. Справочник за 2002 г., София 2002, с. 24-26, 115.

4. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Богословски факултет. Справочник за 2008 г., София 2008, с. 22-24.

5. Nikolova, S. Современые болгарские исследования Ветхого Завета” – In: Jews and Slavs, Vol. 15, ed. by W. Moskovich & S. Nikolova, Jerusalem–Sofia 2005, p. 56-58.

6. Бинева, С. Моят Радко и приятели. Мемоарна книга (1963-2008), София 2008, с. 316-318, 322, 329-339, 342, 359, 371, 452.

 7. Проф. д-р Славчо Вълчанов на 70 години. Юбилеен сборник, съст. А. Хубанчев, Д. Правдомирова, София: „Институт Библия – култура – диалог” 2010.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/arqu3 

Наши партньори

Християнство и култура

HK 186Ик. Стефан Стефанов
Светците са наши приятели

Игумения Филотея
Към извора, който е Христос

Игумен Пьотр (Мешчеринов)
Самотничеството пред Бога. В памет на митр. Антоний Сурожки

Монах Николае (Щайнхард)
Възхищението на Господа

Полезни връзки

 

Препоръчваме