Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Бракът: православна перспектива – от прот. Йоан Майендорф

Cover Marriage An Orthodox Perspective by Fr John MeyendorffПогледната в контекста на цялостното творчество на о. Йоан Майендорф, неговата книга за брака стои сякаш леко встрани от основните интереси на своя автор. Известен с множеството си патристични и църковноисторически изследвания, о. Йоан изведнъж се обръща към тема, засягаща практическите измерения на християнския живот тук и сега. Какво представлява християнският брак, какво е разбирането за него в древната Църква и какви промени са настъпили във времето в начина, по който схващаме неговия смисъл и съдържание? На тези и други въпроси о. Йоан предлага своя отговор в представяното вече и на български език негово съчинение, посветено на православната гледна точка към тайнството на брака.

В началото на 90-те години на миналото столетие тази книга се разпространяваше в богословските среди у нас в своя превод от английски на руски. Запознавайки се с нея, мнозина с изненада откриваха до каква степен християнското разбиране за брака е било изгубено за православното съзнание, изваждайки това тайнство от неговия евхаристиен контекст и свеждайки го до частно тържество от чисто семеен характер. Изследването на о. Йоан Майендорф има за своя основна цел да помогне за осъзнаването именно на това, да допринесе за завръщането в православното ни съзнание на онова дълбоко осъзнаване на смисъла и съдържанието на християнския брак, което сме изгубили.

Предлаганият тук превод на български език на това безценно съчинение е според неговото трето английско издание: Marriage: An Orthodox Perspective, Crestwood, NY: „St. Vladimir's Seminary Press“ 32000. Подобно на всички останали книги, реализирани досега в проекта Живо Предание: образци на съвременното православно богословие, и това изследване ще се публикува постепенно, глава по глава, с надеждата, че след време ще види бял свят и като печатно издание.

Съдържание:

Бракът: православна перспектива – Увод

Глава първа. Юдаизмът и Новият Завет

Глава втора. Древната църква и римското право

Глава трета. Бракът като тайнство или „тайна“

Глава четвърта. Брак и Евхаристия

Глава пета. Бракосъчетанието като отделèн ритуал

Глава шеста. Съвременният обред на обручението

Глава седма. Венчанието

Глава осма. Едно литургическо предложение

Глава девета. Последващи бракове

Глава десета. Условия за брак

Глава единадесета. „Смесени“ бракове

Наши партньори

Християнство и култура

HK 187Константинополски патриарх Вартоломей (Архондонис)
Религия и общество. Фундаментализъм и расизъм

Александър Смочевски
Инициативи на Александрийската патриаршия за свикване на Всеправославен събор (1924-1943)

Прот. Павел Събев
Четири схолии към литургийното евангелие за Неделя преди Рождество Христово

Калин Янакиев
Сакраменталната природа на брака

Марио Коев
Analogical isomorphism. Слоеве на реалността

Полезни връзки

 

Препоръчваме