Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Бракът: православна перспектива – от прот. Йоан Майендорф

Cover Marriage An Orthodox Perspective by Fr John MeyendorffПогледната в контекста на цялостното творчество на о. Йоан Майендорф, неговата книга за брака стои сякаш леко встрани от основните интереси на своя автор. Известен с множеството си патристични и църковноисторически изследвания, о. Йоан изведнъж се обръща към тема, засягаща практическите измерения на християнския живот тук и сега. Какво представлява християнският брак, какво е разбирането за него в древната Църква и какви промени са настъпили във времето в начина, по който схващаме неговия смисъл и съдържание? На тези и други въпроси о. Йоан предлага своя отговор в представяното вече и на български език негово съчинение, посветено на православната гледна точка към тайнството на брака.

В началото на 90-те години на миналото столетие тази книга се разпространяваше в богословските среди у нас в своя превод от английски на руски. Запознавайки се с нея, мнозина с изненада откриваха до каква степен християнското разбиране за брака е било изгубено за православното съзнание, изваждайки това тайнство от неговия евхаристиен контекст и свеждайки го до частно тържество от чисто семеен характер. Изследването на о. Йоан Майендорф има за своя основна цел да помогне за осъзнаването именно на това, да допринесе за завръщането в православното ни съзнание на онова дълбоко осъзнаване на смисъла и съдържанието на християнския брак, което сме изгубили.

Предлаганият тук превод на български език на това безценно съчинение е според неговото трето английско издание: Marriage: An Orthodox Perspective, Crestwood, NY: „St. Vladimir's Seminary Press“ 32000. Подобно на всички останали книги, реализирани досега в проекта Живо Предание: образци на съвременното православно богословие, и това изследване ще се публикува постепенно, глава по глава, с надеждата, че след време ще види бял свят и като печатно издание.

Съдържание:

Бракът: православна перспектива – Увод

Глава първа. Юдаизмът и Новият Завет

Глава втора. Древната църква и римското право

Глава трета. Бракът като тайнство или „тайна“

Глава четвърта. Брак и Евхаристия

Глава пета. Бракосъчетанието като отделèн ритуал

Глава шеста. Съвременният обред на обручението

Глава седма. Венчанието

Глава осма. Едно литургическо предложение

Редакционни

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме