Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Прот. Стефан Станчев Цанков

Написана от Никола Владиков

scankov smallСвещеник на Българската православна църква, канонист и църковен историк

Роден:

4 юли 1881 г., Горна Оряховица, България

Починал:

20 март 1965 г., София, България

Образование:

Самоковско богословско училище, Самоков, България (1895-1899)

Черновицкий национальный университет, Богословский Факультет, Черновцы, Австроунгария (1900-1904)

Черновицкий национальный университет, Богословский Факультет, Черновцы, Австроунгария – доктор по богословие (1905)

Universität Zürich, Rechtswissenschaftliche Fakultät – доктор по право (1915-1918)

Специализации в Лозана, Швейцария, и Германия (1918-1919)

Свещенство:

1908 г. – дякон и свещеник от Варненски и Великопреславски митр. Симеон

Юрисдикция:

Българска православна църква

Преподавателско поприще:

Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1923-1951)

Духовна академия „Св. Климент Охридски” (1951-1961)

Гост-преподавател в университетите на Берлин, Лайпциг, Базел, Берн, Кьонигсберг, Женева, Цюрих, Атина, Букурещ и др.

Дисциплини:

Канонично право

История на икуменическото движение

Doctor honoris causa:

Ἐθνικό καὶ Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνών

University of Oxford

Humboldt-Universität zu Berlin

Духовна академия „Св. Климент Охридски”

Evangelisch-Lutherische Theologische Akademie, Budapest

Църковна, академична и обществена дейност:

Св. Синод на БПЦ – помощник-секретар (1905-1908)

Варненска и Преславска митрополия – протосингел (1908-1911)

Духовно-просветен отдел на Св. Синод на БПЦ – председател (1912-1915)

Втори църковно-народен събор на БПЦ (1921-1922) – участник в комисията по изработване на проекта за нов устав на БПЦ

Академичен съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” – член (1923-1946)

Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1940-1941)

Философско-обществен клон при БАН – секретар (1932-1935; 1944-1947)

Правен институт при БАН (1949-1965)

Съветник на Св. Синод на БПЦ по каноничните въпроси и консултант по изработване устава на Българската Патриаршия от 1953 г. (1948-1950)

Синодална комисия за превод на Библията на съвременен български – член

Редколегия на в-к Църковен вестник – главен редактор

Редколегия на сп. Духовна култура – основател и редактор

Настоятелство на храм „Св. Александър Невски” – председател (1926-1961)

Български червен кръст – член

Славянско дружество в България – член

Библиография (непълна)

Книги:

1. Патриарх Евтимий: Живот и дейност, София: Синодално издателство 1906.

2. Философски поглед върху историята на Полша, София 1908.

3. Die Grundlagen der Verfassung der bulgarischen orthodoxen Kirche, Zürich 1918, S. X + 156.

4. Die Verfassung der bulgarischen orthodoxen Kirche, Zürich 1918, S. XХІІ + 223.

5. Die Verwaltung der bulgarischen orthodoxen Kirche, Halle 1920, S. XVI + 288.

6. Das orthodoxe Christendum des Ostens: Sein Wesen und sein gegnwärtige Gestalt, Berlin 1928, S. 148.

7. Върху проблема за отношението Църква-държава, София 1945.

8. Die Orthodoxe Kirche des Ostens in oekumenischer Sicht, Zürich 1949.

В периодични издания:

1. „Цариградската патриаршия и тесният национализъм” – В: ЦВ, 35, 1903.

2. „Писма от Запад” – В: ЦВ, 20-21, 22, 24, 1904; 7, 1905.

3. „Библията и Вавилон” – В: Библиотека (приложение на Църковен вестник), 1904, с. 21-42.

4. „Религията и училището” – В: ЦВ, 37, 1905.

5. „Християнството и нашите западници” – В: ЦВ, 38-39, 1905.

6. „Обществото и публичното богословско слово” – В: ЦВ, 40, 1905.

7. „Умозрителното богословие в педагогическите училища” – В: ЦВ, 42, 1905.

8. „Нуждата от Кирилови-Методиеви читални” – В: ЦВ, 43, 1905.

9. „Литературно-философски характеристики (Достоевски)” – В: ЦВ, 44, 1905.

10. „Литературно-философски характеристики (Ницше)” – В: ЦВ, 45, 1905.

11. „Един утешителен знак” – В: ЦВ, 47, 1905.

12. „Книжен преглед” – В: ЦВ, 48, 1905.

13. „Все около омагьосания кръг” – В: ЦВ, 49, 1905.

14. „Гробът на патр. Евтимий” – В: ЦВ, 50, 1905.

15. „Надписът намерен на гроба на патр. Евтимий” – В: ЦВ, 51-52, 1905.

16. „По уредбата на духовната ни семинария” – В: ЦВ, 40, 1906.

17. „Външен отдел; Относата на държавата и църквата в Гърция” – В: ЦВ, 42, 1906.

18. „Родителско-училищни дружби” – В: ЦВ, 44, 1906.

19. „Външен отдел; Руският Църковен вестник и разпрата ни с гърците” – В: ЦВ, 49, 1906.

20. „Рождението във Витлеем” – В: ЦВ, 51-52, 1906.

21. „Научно-философски изводи и съзнаването на Божеството” – В: Преглед, 1, 1907.

22. „След миналата година” – В: ЦВ, 1, 1908.

23. „Бил ли е св. Йоан Златоуст „демагог и революционер”?” – В: ЦВ, 5, 1908.

24. „Християнинът като делотворец” – В: ЦВ, 7, 1908.

25. „Етическа култура” – В: ЦВ, 8, 1908.

26. „Християнското добротворство” – В: ЦВ, 10, 1908.

27. „Обраните и наранените в живота” – В: ЦВ, 12, 1908.

28. „Един изпълнен дълг към българите в Америка” – В: ЦВ, 13, 1908.

29. „Празникът на Възкресението” – В: ЦВ, 15-16, 1908.

30. „Дуелите” – В: ЦВ, 15-16,1908.

31. „Богословски факултет у нас” – В: ЦВ, 46, 47, 48, 1908.

32. „Новият училищен законопроект” – В: ЦВ, 49, 50, 1908.

33. „По неотклонен път” – В: ЦВ, 3, 1909.

34. „Чиновници ли са свещениците на православната църква у нас” – В: ЦВ, 6, 8, 11, 1909.

35. „По иконографната живопис на църквата Св. Александър Невски” – В: ЦВ, 17, 1909.

36. „Говоримият при богослужението език като средство за отстранение на неверието” – В: ЦВ, 19, 1909.

37. „Въпросът за въвеждане на говоримия български език по църквите” – В: ЦВ, 21, 1909.

38. „Отзивът на L. Aetion Francaise за морала и вярата ни” – В: ЦВ, 22, 1909.

39. „Безчинието на уволнените Осман-Пазарски църковни настоятели” – В: ЦВ, 34, 1909.

40. „Преподаването в нашите гимназии на историята на църквата и религиите” – В: ЦВ, 36, 1909.

41. „Второбрачие на свещениците” – В: ЦВ, 1, 1909.

42. „За католиците в България” – В: ЦВ, 4, 1910.

43. „ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ Отвратяване ли е или съблазън?” – В: ЦВ, 13, 1910.

44. „Неославянските събори и религията” – В: ЦВ, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 1910.

45. „Н. Блаженство Екзархът глава ли е на Българската църква?”- В: ЦВ, 1, 2, 3, 4-5, 6, 8, 10, 11, 12, 19-20, 21, 22, 23, 1911.

46. „Протоколите на църковно-народния събор” – В: ЦВ, 25, 1911.

47. „Повикът срещу крайните отрицателни течения у нас” – В: ЦВ, 26, 1911.

48. „Католишката пропаганда между славянството” – В: ЦВ, 29, 1911.

49. „Религиозно-художественото творчество на В. М. Веснецова” – В: ЦВ, 36, 1911.

50. „Държавата и инославните пропаганди” – В: ЦВ, 37, 1911.

51. „Религиозността на руските и нашите писатели” – В: ЦВ, 39, 1911.

52. „Покварата и порнографията” – В: ЦВ, 43, 1911.

53. „Народното събрание и основните учители” – В: ЦВ, 47, 1911.

54. „Църковното единство и С. Радев” – В: (в-к) Реч, бр. 1699, София, 14 юли 1912.

55. „Е. Е. Голубински” – В: ЦВ, 9, 1912.

56. „Г. Пасарев, Църквата и католишката пропаганда” – В: ЦВ, 11, 1912.

57. „Висшето богословско училище” – В: ЦВ, 23, 1912.

58. „Църковното единство и С. Радев” – В: ЦВ, 28, 1912.

59. „Една истина и един дълг по църковното единство и С. Радев” – В: ЦВ, 29, 1912.

60. „Пропагандите и шумът около църковното единство” – В: ЦВ, 30, 1912.

61. „Кесаревото – Кесарю, Божието – Богу” – В: ЦВ, 32, 33, 34, 35, 36, 1912.

62. „За Червения кръст” – В: ЦВ, 39, 1912.

63. „Кръстът и полумесецът” – В: ЦВ, 41, 1912.

64. „Папството и освободителната ни война” – В: ЦВ, 45, 1912.

65. „Свещена вълна на подем” – В: ЦВ, 47, 1912.

66. „Съглашението на Балканите и Църквата” – В: ЦВ, 53, 1912.

67. „Помаците” – В: ЦВ, 54, 1912.

68. „Владимир Петербургски” – В: ЦВ, 55, 1912.

69. „Християнска благотворителност в гр. Варна” – В: ЦВ, 60, 1912.

70. „Мир и благоволение” – В: ЦВ, 61, 1912.

71. „Жертвите и победите ни” – В: (в-к) Миръ, бр. 3702, София, 5 ноември 1912.

72. „Полагане на основния камък на Висшето Богословско училище” – В: ЦВ, 59, 1913.

73. „Измамите около унията” – В: ЦВ, 60, 1913.

74. „Гръцко кощунство с вярата” – В: ЦВ, 61, 1913.

75. „Държавният контрол над католическите мисии” – В: (в-к) Балканска трибуна, бр. 12184, София, 20 май 1914.

76. „Животът” – В: ЦВ, 7, 8, 9, 1916.

77. „Социалистите и църквата ни” – В: ЦВ, 1-2, 1916.

78. „Жизнени прояви” – В: ЦВ, 3, 1916.

79. „Към съзнание и организация” – В: ЦВ, 5, 1916.

80. „Великата смърт” – В: ЦВ, 12-13, 1916.

81. „Семинаристите и правото за учителстване” – В: ЦВ, 16, 1916.

82. „Извратен дух на социализма” – В: ЦВ, 19, 1916.

83. „Противорелигиозен ли е социализмът?” – В: ЦВ, 20, 1916.

84. „Пак по предложението на Архиепископ Менини. Отговорът на Менини” – В: ЦВ, 22, 1916.

85. „По предложението на Архиепископ Менини. Пресата и духовенството” – В: ЦВ, бр.23, 1916.

86. „Религията, училищата и обществото” – В: ЦВ, 24-25, 1916.

87. „Липса от просвета” – В: ЦВ, 26, 1916.

88. „Съборът на народните учители” – В: ЦВ, 28, 1916.

89. „Свещеническият събор и учителите” – В: ЦВ, 29, 1916.

90. „Изяснителна бележка” – В: ЦВ, 31, 1916.

91. „Коректното и лоялно държане на Българската църква. Антигръцкото движение у нас” – В: ЦВ, 32., 1916.

92. „Книгопис” – В: ЦВ, 20, 1917.

93. „Нещо като син” – В: ЦВ, 20, 1917.

94. „Животът” – В: ЦВ, 12, 13, 1917.

95. „Книгопис” – В: ЦВ, 22, 1917.

96. „Йуда Искариотски” – В: ЦВ, 14-15, 1917.

97. „Славянството и Кирило-Методиевските идеи” – В: ЦВ, 17-18, 1917.

98. „Законът Божии и нашата държава” – В: ЦВ, 23, 24, 25, 27, 1917.

99. „Шишмановщината в нашите училища” – В: ЦВ, 28, 29, 31, 1917.

100. „Трите първи длъжности на държавата ни относително към Закон Божи” – В: ЦВ, 32, 1917.

101. „Мнения и отзиви: Какви са нашите учители” – В: ЦВ, 33, 1917.

102. „Енцикликата на папа Пия X за ученията на модернистите” – В: ЦВ, 39, 40, 1917.

103. „Константин Величков” – В: ЦВ, 44, 1917.

104. „Свещениците и взаимоспомагателните земеделски сдружения” – В: ЦВ, 45, 1917.

105. „Закон Божи и нашата държава” – В: ЦВ, 46, 47, 1917.

106. „И в Народното събрание за свободна морал!” – В: ЦВ, 49, 1917.

107. „Нашето свещенство” – В: ЦВ, 8, 1920.

108. „Църковният събор” – В: ЦВ, 36, 37, 1920.

109. „Н. В. Царят и Българската църква” – В: ЦВ, 16, 1920.

110. „Стачките против държавата” – В: ЦВ, 7, 1920.

111. „Двете вълни” – В: ЦВ, 7, 1920.

112. „Звездата на българското минало и бъдеще: Българската Екзархия” – В: ЦВ, 7, 1920.

113. „Цялостност и хармоничност в живота” – В: ЦВ, 11, 1920.

114. „Движение за сближение и обединение на църквите” – В: ДК, 2, 1921.

115. „Бъдни вечер” – В: ЦВ, 37, 38, 1921.

116. „Съдебно преследване срещу български йерарси по въпроси за Църковно-народния събор” – В: ЦВ, 40, 1921.

117. „Славянските гости в София” – В: ЦВ, 33, 1921.

118. „Църковна и обществена летопис” – В: ЦВ, 34, 1921.

119. „Външен отдел: Подир събора на французките епископи” – В: ЦВ, 35, 1921.

120. „Нравствена оценка на социализма” – В: ЦВ, 36, 1921.

121. „Учителският конгрес и свещениците” – В: ЦВ, 27, 1921.

122. „Архиепископ Менини пак за уния говори” – В: ЦВ, 30, 1922.

123. „Правото и Църквата” – В: ГСУ-Бф, 1, 1923-1924, С. 1924, с. 65-98 (резюме на немски – с. 99-106).

124. „Устройството на Румънската православна църква” – В: ГСУ-Бф, 3, 1924-1925, С. 1925.

125. „Правото и Църквата” – В: ГСУ-Бф, 4, 1926-1927, С. 1927.

126. „Към младежта” – В: Зов, 1926-1927.

127. „Съветското брачно право в Русия” – В: ГСУ-Бф, 7, 1929-1930, С. 1930.

128. „Държава и църква” – В: ГСУ-Бф, 8, 1930-1931, С. 1931.

129. „За кого се пишат законите?” – В: ЦВ, 44, 1932.

130. „Междуцърковното положение на Българската църква след освобождението на България”– В: ГСУ-Бф, 10, 1932-1933, С. 1933.

131. „Конституционните принципи за отношението между държава и Църква в славянските държави” – В: ГСУ-Бф, 10, 1932-1933, С. 1933.

132. „Богословският факултет у нас” – В: ГСУ-Бф, 11, 1933-1934, С. 1934.

133. „Албанската православна църква” – В: ГСУ-Бф, 12, 1933-1934, С. 1934.

134. „Примерът на Екзарх Антим” – В: ЦВ, 1, 2, 1934.

135. „Бележки от няколкодневно пребиваване в Париж по общохристиянски дела” – В: ЦВ, 29-30, 1934.

136. „Итало-Абисинката война” – В: ЦВ, 36, 1935.

137. „Мелетий II, патриарх Александрийски” – В: ЦВ, 31, 32, 1935.

138. „Англиканската църква и ние православните” – В: ЦВ, 20, 21, 1935.

139. „Пропаганда и правен ред” – В: ЦВ, 7, 9, 1935.

140. „Пак по положението на архиепископ А. Д. Ронкали като (бивш) папски делегат в България (Пропаганда и правен ред)” – В: ЦВ, 7, 1935.

141. „Сътрудничество на православните професори-богослови” – В: ЦВ 7-8, 1936.

142. „Граждански или църковен брак?” – В: ЦВ, 23, 1936.

143. „Трябва ли и време ли е?” – В: ЦВ, 10-11, 1936.

144. „Народ, държава, свят и църква на православния изток” – В: ГСУ-Бф, 14, 1936-1937, С. 1937.

145. „Първи конгрес на православните богослови” – В: ДК, 2, 1937.

146. „Архиерейското събрание и нашето свещенство” – В: ЦВ, 16, 1937.

147. „Професор Н. Н. Глубоковски (един голям руски учен)” – В: ЦВ, 13, 1937.

148. „Двете всесветски конференции във Оксфорд и Единбург” – В: ДК, 8-9, 1938; 10, 1938.

149. „Българската православна църква от освобождението до настояще време” – В: ГСУ-Бф, 16, 1938-1939, С. 1939.

150. „Една икуменическа среща” – В: ЦВ, 36, 1940.

151. „Реч на Стефан Цанков” – В: ЦВ, 48, 1940.

152. „Речи на ректора на СУ, Стефан Цанков” – В: ГСУ (Официален отдел), С. 1942.

153. „Свети Климент – духовен обединител и одухотворител на българите: Слово на ректора на Софийския университет, произнесено в Охрид на 2 юни 1941 г.” – В: ГСУ (Официален отдел), С. 1942.

154. „Православното Християнство” – В: ГСУ-Бф, 19, 1941-1942, С. 1942.

155. „Четири глави върху проблема за отношението между църква и държава” – В: ГСУ-Бф, 22, 1944-1945, С. 1945.

156. „В социалния живот пасивно или активно е християнството?” – В: ДК, 2, 1945.

157. „Разколът между вярата и живота” – В: ЦВ, 4-6, 1945.

158. „Християнски лъчи през тъмнината на съвременната общественост” – В: ДК, 9-10, 1946.

159. „На общо християнския (икуменически) фронт” – В: ЦВ, 9-10, 13-14, 15-16, 17-18, 1946.

160. „Актуални проблеми и задачи на православното богословие и Църква” – В: ГСУ-Бф, т. 24, 1946-1947, С. 1947.

161. „Светът пред страха от нова война и отговорът на християнските църкви” – В: ЦВ, 42-43, 1947.

162. „Проблемът с религиозното възпитание на нашата християнска младеж” – В: ДК, 2-3, 1947.

163. „Икуменическото (всецърковно) движение: създаване, същност и значение” – В: ДК, 6, 1947.

164. „Етическата реалност и функцията на Църквата” – В: ГСУ-Бф, 25, 1947-1948, С. 1948.

165. „Брачната проблема” – В: ЦВ, 24-26, 1948.

166. „Християнската свобода” – В: ДК, 2-3, 1949, с. 1-13.

167. „Жената” – В: ДК, 4, 1949.

168. „Църковната дисциплина и по специално с оглед на християнския брак” – В: ГДА, 1 (27), 1950-1951, С. 1951.

169. „Народният, напредничив и сводолюбив характер на Българската Православна Църква” – В: ДК, 2-3, 1951.

170. „Св. апостол Павел като благоустроител в Църквата Христова” – В: ДК, 9-10, 1951.

171. „Под знамето на мира” – В: ЦВ, 19-20, 1951.

172. „Православните църковно-народни събори и тяхното значение” – В: ЦВ, 15-16, 1953.

173. „Християнското всеединство като проблема в православното богословие” – В: ГДА, 4 (30) 1955.

174. „Любвеобилните връзки между сестрите румънска и българска православни църкви” – В: ЦВ, 8-12, 1955.

175. „Същината и задачата на Църквата” – В: ГДА, 5 (31), 1955-1956, С. 1956.

176. „Правото, правдата и любовта” – В: ГДА, 5 (31), 1955-1956, С. 1956.

177. „Човекът и неговият труд и имот – богатство и бедност” – В: ГДА, 6 (32), 1956-1957, С. 1957.

178. „Варненският и Преславски митрополит Симеон” – В: ДК, 11-12, 1957.

179. „Единността в Православната Църква” – В: ГДА, 8 (34), 1958-1959, С. 1959.

180. „Руската православна църква – нейното съвременно устройство, положение и дейност” – В: ДК, 3, 4, 6, 1959.

181. „Атон (минало – славно; настояще – печално; бъдеще – ?)” – В: ЦВ, 1-2, 1959.

182. „Единителните стремления у Православните църкви с други християнски църкви. Православната Църква и икуменизмът” – В: ГДА, 9 (35), 1960.

183. „Николай Бердяев: Характеристика на личността и идеите му главно по лични впечатления и спомени” – В: ДК, 12, 1991.

184. „Същината и задачата на Църквата (доклад четен в Оксфорд, Англия, 1937 г.)” – В: Мирна, 20, 2003.

185. „Литература и бележки по икуменическото движение” – В: Живо Предание.

186. „Писмо до Пловдивски митр. Максим, Наместник-председател на Св. Синод” – В: Християнство и култура, 5 (82), 2013, с. 29-34.

Превод и редакция:

1. „Устройството и сегашното положение на Православната Църква в кралство Гърция” – В: ЦВ, 22, 1910.

2. „Устройството и сегашното положение на Православната Църква в кралство Гърция” – В: ЦВ, 23, 1910.

3. „Устройството и сегашното положение на Православната Църква в кралство Сърбия” – В: ЦВ, 25, 29, 1910.

4. „Устройството и сегашното положение на Православната Църква в кралство Черна Гора” – В: ЦВ, 30, 1910.

5. „Устройството и сегашното положение на Православната Църква в кралство Румъния” – В: ЦВ, 34, 1910.

6. „Дъщерята на Понтия Пилата” – В: ЦВ, 12-13, 1912.

7. Правилата на св. Православна църква с тълкованията им, т. І-ІІ, София 1912-1913 (заедно с протод. Иван Стефанов и П. Цанев).

За прот. Стефан Цанков

1. Арнаудов, М. „Христианство и манихейство (Stefan Zankow, Das orthodoxe Christentum des Ostens. Sein Wesen und seine gegenwartige Gestait, Berlin, 1928)” – В: Българска мисъл, 5, 1928, с. 396-398.

2. Антим (Шивачев), архим. „Устройството на Румънската православна църква от проф. прот. С. Цанков” – В: ЦВ, 8, 1927.

3. Беров, Х. „Правоотношенията между Църква и държава според Стефан Цанков и техните съвременни измерения” – В: Развитие на практическото и нравственото богословие в България. Традиции, проблеми, перспективи, София: „Университетско издателство Св. Климент Охридски” 2012.

4. Беров, Х. „Учението на Стефан Цанков за Църквата – една непозната дисертация от Рим” – В: https://dveri.bg/kqcu.

5. Глубоковски, Н. „Проф. протопрезвитер д-р Стефан Цанков, Източно-православното християнство; същност и днешно състояние, Берлин, 1928г.” – В: ЦВ, 13, 1928.

6. Гошев, И. „За Устроиството на Българската Православна Църква от С. Цанков” – В: ЦВ, 38, 1918.

7. Гяуров, Х. „Das orthodoxe Christentum des Ostens от проф. Протопр. С. Цанков” – В: ДК, 34-35, 1927.

8. Йовчев, И. „Научният възглед на академик проф. д-р. Стефан Цанков относно принципните трудности за провеждането на Вселенски събор” – В: Развитие на практическото и нравственото богословие в България. Традиции, проблеми, перспективи, София: „Университетско издателство Св. Климент Охридски” 2012, с. 61-69.

9. Маринов, Б. „Академик протопрезвитер д-р Стефан Цанков: богословът и духовникът в служба на Църквата и обществото” – В: Християнство и култура, 5 (82), 2013, с. 5-16.

10. Марковски, И. „Професор протопрезвитер д-р Стефан Цанков навърши 75 години” – В: ЦВ, 31-32, 1956.

11. Методиев, М. „Човек под въпросителна: Личността на прот. Стефан Цанков през погледа на Държавна сигурност” – В: Християнство и култура, 5 (82), 2013, с. 17-28.

12. Пашев, Г. „Научната дейност на проф. протопр. д-р Ст. Цанков” – ДК, 9-10, 1961.

13. Пенов, Д. „Протопрезвитер Стефан Цанков” – В: ДК, 10, 1956.

14. Поптодоров, Р. „Академик професор протопрезвитер д-р на богословието и правото Стефан Цанков почина!” – В: ДК, 5-6, 1965.

15. Поптодоров, Р. „Еклезиологията, икуменизмът и иринизмът на протопрезвитер д-р Стефан Цанков” – В: ГДА, 26 (52), 2, 1976-1977, С. 1981, с. 65-137.

16. Поснов, М. „Das orthodoxe Christentum des Ostens. Sein Wesen und seine gegenwartige Gestait, Berlin, 1928” – В: Училищен преглед, 9-10, 1928, с. 1107-1129.

17. „Новини за С. Цанков” – В: ЦВ, 32, 1918.

18. „Съобщение за смъртта на о. Стефан Цанков” – В: ЦВ, 27, 1965.

19. Шпилер, В. „К 75-летнию протопресвитера Стефана Цанкова” – В: ЖМП, 11, 1956.

20. Alexiev, G. Stefan Zankows Lehre über die Kirche. Eine kritische, genetisch-systematische Untersuchung, Rom 1965.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/99k3c 

Наши партньори

Християнство и култура

HK 187Константинополски патриарх Вартоломей (Архондонис)
Религия и общество. Фундаментализъм и расизъм

Александър Смочевски
Инициативи на Александрийската патриаршия за свикване на Всеправославен събор (1924-1943)

Прот. Павел Събев
Четири схолии към литургийното евангелие за Неделя преди Рождество Христово

Калин Янакиев
Сакраменталната природа на брака

Марио Коев
Analogical isomorphism. Слоеве на реалността

Полезни връзки

 

Препоръчваме