Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Аверинцев, Сергей

Руски филолог, културолог и историк на културата, философ, литературовед и историк на литературата, библеист, преводач и поет

„Нашата философия” (Източната патристика между 4 и 11 в.)
„Светогледният стил”: подстъпи към явлението Лосев
Бележки за европейския контекст на руските спорове. Славянофилите, Владимир Соловьов, „почвениците”
Брак и семейство
Бъдещето на християнството в Европа: опит за ориентация
Византия и Русия: два типа духовност
Духовни слова
За духа на времето и чувството за хумор
Изначалната красота
Към изясняването на смисъла на надписа в конхата на централната апсида в „Софѝя Киевска”
На върха на планината има кръст
Ние и нашите йерарси – вчера и днес
Обръщането на съветската интелигенция към Бога през 60-70-те години
Онтологията на правдата като външен подтик на мисълта на Владимир Соловьов
От другата страна на изолационизма
Премъдростта си съгради дом (Притчи 9:1), за да пребъдва с нас Бог: Концепцията за Софѝя и смисълът на иконата
Призвани сме за общение
Речник срещу „лъжата в азбучен ред”
Слово Божие и слово човешко
Софиология и мариология: предварителни бележки
Софѝя-Логос. Речник – въведителни текстове
Стилистични проблеми на библейския превод
Християнският аристотелизъм като вътрешна форма на западната традиция и проблемите на съвременна Русия
Християнството през 20 век

Полезни връзки

 

Препоръчваме