Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Петров, Петър, свещ.

Клирик на Българската православна църква, агиолог и историк на Българската православна църква

Бележки към тълкуването на агиографската литература
Житие на Филотея Темнишка: богословски акценти
Житие на Филотея Темнишка: исторически акценти
Житие на Филотея Темнишка: социални акценти
За една метаморфоза в съвременната християнска проповед
Канонизацията в Българската православна църква
Нов прочит на Паисиевата история
Още по въпроса за богомилството в контекста на средновековния светоглед
Поместната църква и измеренията на нейното достойнство
Религиоведските изследвания на прот. Александър Мен и съвременната православна мисия
Търновската патриаршия, църковната традиция и домашните извори
Търновската патриаршия: духовни измерения
Търновският събор от 1211 г. – проблеми и интерпретации
Църковният език
Щрихи към портрета на св. Евтимий Търновски като пастир
Щрихи към църковната ни история през Възраждането

Редакционни

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме