Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Софѝя-Логос. Речник от Сергей С. Аверинцев

Неделя, 31 Юли 2016 Написана от Живо Предание

cover Sophia LogosСофѝя-Логос. Речник е новото преводно издание в проекта Живо Предание. Образци на съвременното православно богословие. Книгата представлява второ издание на Втория том от Събраните съчинения на изтъкнатия руски филолог, философ, литературовед и библеист Сергей Сергеевич Аверинцев (1937-2004 г.), издавани в киевското издателство „Дух i лiтера”, и се превежда на български език с любезното съгласие и позволение на Константин Сигов – ръководител на научно-издателското обединение „Дух i лiтера” и добър приятел на екипа на Живо Предание.

Започваме с втория том от поредицата, тъй като в първия том Събрани съчинения на Сергей С. Аверинцев, издадени от „Дух i лiтера”, са включени почти изключително негови преводи, с коментари, на книги от Св. Писание на Стария и на Новия Завет (на трите синоптични евангелия, Книга на Йов и Псалмите), което по обясними причини привлича вниманието ни към тези текстове само като читатели – не и като преводачи.

В оригиналната си подредба томът започва с Речник, включващ енциклопедични статии за библейски и съвременни персонажи, и за някои от най-важните богословски термини и понятия, последван от статии – както четем в предисловието към книгата – „подбрани от Сергей Сергеевич специално за книгата София-Логос. Словарь,… посветени на темата за Премъдростта Божия и други библейски теми, на светоотеческото наследство, на руската философия и на пътищата на християнството в съвременния свят, … [заедно с] бележки и беседи на актуални теми”. Тъй като пък четири от тези статии бяха отдавна преведени в Живо Предание, в публикуването на тези текстове на български си позволяваме да разменим оригиналната последователност, започвайки от статиите, след които постепенно ще публикуваме и Речника на С. Аверинцев, с което се надяваме да допринесем и към вече достъпната на български език енциклопедична богословска литература.

На всички наши читатели пожелаваме приятни минути и часове с творчеството на изтъкнатия руски изследовател – с надеждата, че неговите текстове ще им бъдат за духовна полза и ще провокират у тях още много нови богословски вдъхновения.

Въведителни текстове

Премъдростта си съгради дом (Притчи 9:1), за да пребъдва с нас Бог: Концепцията за Софѝя и смисълът на иконата

Към изясняването на смисъла на надписа в конхата на централната апсида в „Софѝя Киевска”

Софиология и мариология: предварителни бележки

Изначалната красота

Нашата философия

Християнството през 20 век

Духовни слова

От другата страна на изолационизма

„Светогледният стил”: подстъпи към явлението Лосев

Християнският аристотелизъм като вътрешна форма на западната традиция и проблемите на съвременна Русия

Ние и нашите йерарси – вчера и днес

Бъдещето на християнството в Европа: опит за ориентация

Бележки за европейския контекст на руските спорове. Славянофилите, Владимир Соловьов, „почвениците”

Онтологията на правдата като външен подтик на мисълта на Владимир Соловьов

Призвани сме за общение

Слово Божие и слово човешко

Стилистични проблеми на библейския превод

 Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/wd6hc 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме