Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Попович, Радомир, прот.

Клирик на Сръбската патриаршия, православен богослов и историк, историк на Църквата, възпитаник на семинарията „Св. Сава”, Богословския факултет на Белградския университет и Департамента за история при Философския факултет на Белградския университет, преподавател в семинарията „Св. Сава” и в Богословския факултет в Белград
Архиепископ Данило ІІ и управлението на Сръбската църква
Белградските мъченици дякон Ермил († 314 г.) и дякон Авакум († 1814 г.)
Исихастки елементи в биографията на св. Стефан Дечански от Григорий Цамблак
Мотивът за задужбинарството в средновековна Сърбия
О. Юстин (Попович) – духовник и подвижник от нашите дни
Общите места в биографиите на св. Стефан Дечански от Данаиловия продължител и от Григорий Цамблак
Православието и сръбската духовна идентичност
Св. Сава – светител и просветител
Сръбската църква и Второто въстание от 1815 г.
Състоянието на Сръбската църква през първата половина на 19 в. според „Пътешествие“ на Йоаким Вуич
Църквата във Вранския край през средните векове
Църковно-политическото положение в Сърбия до Косовската битка от 1389 г.

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме