Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Попович, Радомир, прот.

Клирик на Сръбската патриаршия, православен богослов и историк, историк на Църквата, възпитаник на семинарията „Св. Сава”, Богословския факултет на Белградския университет и Департамента за история при Философския факултет на Белградския университет, преподавател в семинарията „Св. Сава” и в Богословския факултет в Белград
Архиепископ Данило ІІ и управлението на Сръбската църква
Белградска митрополия (кратък исторически преглед)
Белградските мъченици дякон Ермил († 314 г.) и дякон Авакум († 1814 г.)
Вероучението – право и дълг
Видовден
Д-р Джоко Слиепчевич – историк на Сръбската православна църква (Самобор, 1907 г. – Кьолн, 1993 г.)
Исихастки елементи в биографията на св. Стефан Дечански от Григорий Цамблак
Мотивът за задужбинарството в средновековна Сърбия
Неделя православна
О. Юстин (Попович) – духовник и подвижник от нашите дни
Общите места в биографиите на св. Стефан Дечански от Данаиловия продължител и от Григорий Цамблак
Православието и сръбската духовна идентичност
Св. Сава – светител и просветител
Сръбската църква и Второто въстание от 1815 г.
Сръбското православно монашество във въстаническа Сърбия
Състоянието на Сръбската църква през първата половина на 19 в. според „Пътешествие“ на Йоаким Вуич
Църквата във Вранския край през средните векове
Църковно-политическото положение в Сърбия до Косовската битка от 1389 г.
Църковното имущество в Неманичка Сърбия

Редакционни

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме