Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Православният синтез под редакцията на прот. Джоузеф Алън

Orthodox Synthesis-coverПравославният синтез е сборник с текстове на православни богослови, съставен в чест на петнадесетгодишнината от интронизирането (13.10.1966 г.) на Архиепископа на Ню Йорк и митрополит на цяла Северна Америка Филип (Салиба; † 19.03.2014 г.) към Антиохийска патриаршия – Антиохийски (самоуправляем) православен християнски архидиоцез на Северна Америка. Сборникът излиза под редакцията на прот. Джоузеф Алън – клирик на Антиохийска патриаршия, доктор по богословие и преподавател в Гръцкото православно богословско училище на Светия Кръст, Бруклайн, Масачусетс, в семинарията „Св. Владимир”, Ню Йорк, в Православния богословски институт към университета Баламанд, Ливан, и др. – и е отпечатан от “St. Vladimir’s Seminary Press”, Crestwood, New York през 1981 г.

В Православния синтез са събрани текстове на изтъкнати православни богослови от 20 в., обединени около темата за синтеза – термин, който, по думите на съставителя, „описва по подходящия начин различните аспекти на богословието, на историята и на етоса на Православната църква. По-конкретно, в Църквата синтезът означава взаимната връзка, съществуваща на различни нива: между Бога и човека, човека и човека, теорията и практиката, тълкуванието и оповестяването, Църквата и държавата…”.

Настоящият превод на български се посвещава на паметта на всички Христови мъченици, които даде в последно време църквата, в която „първом учениците бидоха наречени християни” (Деян. 11:26), както и на паметта на неотдавна отминалия от този свят митрополит Филип, на когото някога е бил посветен и този сборник. На всички, интересуващи се от темата за православния синтез, пожелаваме приятно четене!

Православният синтез

Глава първа: Значението на синтеза: въведение към термина

Глава втора: Синтезът на еклисиалната перспектива: Църквата в действие

Глава трета: Синтезът на човек и реалност: Символът на Царството

Глава четвърта: Синтезът на вяра и етика: Времето на Велика събота

Глава пета: Синтезът на християнския възглед и индивидуалния отговор: Моралността на войната

Глава шеста: Синтезът на практика и теория: „реализирането” на богословието

Глава седма: Синтезът в сакралното взаимодействие: срещите с Бога в християнския живот

Глава осма: Синтезът на христология и етика: Първото послание на св. ап. Петър и доктрините на ранното християнство

Глава девета: Символът на теандричния синтез: Дървото на Кръста

Глава десета: Синтезът на интерпретацията и проповедта: Живото слово. Ефективното проповядване на Божието слово днес

Глава единадесета: Синтезът на Църква и държава: Константин и Юстиниан

Глава дванадесета: Синтезът на цялостната личност: Божията грижа и човешкият отговор в изцеряването

Полезни връзки

 

Препоръчваме