Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Православната църква в Източна Европа през 20 век – сборник статии под редакцията на Кристин Шайо

cover Orthodox Church Eastern Europe Christine ChaillotПравославната църква в Източна Европа през 20 век представлява сборник от статии, посветени – както показва и самото заглавие – на историята на поместните православни църкви в Източна Европа през отминалото столетие. Книгата се превежда и публикува в „Живо Предание” с любезното съдействие и лична ангажираност на нейния съставител и редактор г-жа Кристин Шайо. Предлаганият сборник обединява в себе си различни по обем очерци за всяка от поместните православни църкви в Източна Европа и е съставен с цел да очертае в достъпен и същевременно изчерпателен вид състоянието на източното православие през 20 в. Особено ценно е, че авторите на тези очерци са задължително хора, принадлежащи на съответната църква, било като клирици или като миряни, познаващи отвътре проблематиката, за която пишат. Сред тях се открояват някои от най-знаковите фигури на съвременното православно богословие като архиеп. Анастасий (Янулатос), митр. Калистос (Уеър), архим. Григорий (Папатомас) и др.

Предлаганата книга е писана за максимално широка аудитория и може да служи като прекрасно пособие както за студентите по богословие, така и за всички, които искат да се запознаят с голямата картина на живота и дейността на православните църкви през отминалото столетие. За много от тези църкви голяма част от описания период съвпада с периода на комунизма – време, което, особено в първите си години, без преувеличение може да се сравнява с най-тежките гонения против Църквата, за които разказва нейната история. Същевременно сборникът е и добър справочник, в който са отразени много от последните статистически данни за всяка от представените в него православни църкви.

Във встъплението си към предлагания сборник неговият съставител г-жа Кристин Шайо пише:

„В настоящата книга се стремихме да постигнем две цели: На първо място броят на източноевропейските страни, членки на Европейския съюз, продължава да расте. Нима не следва и ние на политическо, междухристиянско и дори на междурелигиозно ниво да се научим да разбираме древните православни общности, към които принадлежат по-голямата част от вярващите в Източна Европа?

И, на второ място, да бъде помогнато на самите православни да разберат себе си, четейки собствената си история. Ще бъде много добре, ако те успеят да изживеят духа на национализма, като придобият всеправославен дух. Всички ние, независимо дали сме християни или не, е добре да преодолеем разделенията на миналото, а още по-добре е завинаги да приключим с тях.

Най-трудното е да бъдеш обективен в това, което засяга историята. Събирачът на тези статии искаше от авторите им именно обективност, а не полемика, същевременно при абсолютното съблюдаване на правото на тези автори да се изкажат свободно”.

С надеждата, че желанията и намеренията на съставителя на тази книга ще бъдат чути и възприети по положителен начин и от нашата българска аудитория, пожелаваме на всички приятно и ползотворно четене.

Православната църква в Източна Европа през 20 век. Въведителни текстове

История на Вселенската Константинополска патриаршия през двадесетото столетие

История на Гръцката църква през 20 век

История на Кипърската църква през 20 век

Кратка история на Сръбската православна църква през 20 век в бивша Югославия

Бележки върху историята на Православната църква в Албания през 20 век и нейното възкръсване след 1991 г.

Румънската православна църква през 20 век

Православната църква в Молдова през 20 век

История на Православната църква в Унгария през 20 век

Православната църква в Чешките земи и Словакия

Православната църква в Полша през 20 век

Редакционни

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме