Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Литаврин, Генадий

Руски историк – византинист, познавач на руско-византийските отношения и на историята на южните славяни през Средните векове, академик на РАН

Християнството в България: 927-1018 г. (организация на Църквата)

Редакционни

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме