Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Пашков, Димитрий, свещ.

Клирик на Московска патриаршия, възпитаник на Православния Свето-Тихоновски хуманитарен университет, канонист и историк на Църквата, преподавател в Православния Свето-Тихоновски хуманитарен университет и Московска духовна академия

Сенат и синод в късната Римска империя

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме