Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Антонов, Константин М.

Руски философ и историк на философията, завеждащ Катедрата по философия на религията и на религиозните аспекти на културата в Богословския факултет на Православния Свето-Тихоновски хуманитарен университет

Християнската правда и научната истина

Полезни връзки

 

Препоръчваме