Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Петдесетница – дар на Светия Дух

Неделя, 04 Юни 2023 Написана от Ренета Трифонова

Pentecost„Божият Дух смирено търси всеки един човек
по всички негови пътища,
за да му даде познание за Себе Си
и така да го приобщи
към Своята божествена вечност“.
св. Софроний от Есекс

Християнският живот е една непрекъсната Петдесетница. Дори и днес, когато целият свят е хвърлен в смут, границите на държавите се затварят, рушат се общности, променят се парадигми. И днес, петдесет дни след Възкресението на Христос, което празнувахме в тиха радост сред малцина, животът продължава и, въпреки грижите, проблемите, промените, ние пак сме в онази апостолска горница, в която слиза Светият Дух и вярата ни в „Христос, Сина на Живия Бог“ (Мат. 16:15-16) пак е камъкът на нашата Църква. Това е всичко, което действително имаме и което никога няма да ни се отнеме. Всеки ден е празник на Светия Дух, всеки ден Бог снизхожда към нас непрекъснато и според Своята велика милост.

В деня на старозаветната Петдесетница всички са се стичали в Йерусалим, за да благодарят за избавлението на евреите от Египет и за принесената жертва на Пасха, както и за Закона на заповедите, който Бог е дал на Моисей на Синай. Те продължават да бъдат основа на нашия живот и днес и чрез живота в тях ние общуваме с Бога. Св. Юстин (Попович) казва, че без този ден не би го имало християнството, светите апостоли, мъчениците и изповедниците, праведниците и пустинниците, не би ни имало и нас, и Христовата църква в света, а човекът би престанал да бъде човек: „И ние в Христовата църква непрестанно живеем в славата на Дух Свети, с Неговата сила, с Неговата мощ. Той е Този, Който раздава всички дарове в Църквата (1 Кор. 12:28, 13). Той е Този, чрез Когото се усилва нашата вяра, усилва се нашата евангелска любов, нашата молитва, нашите свети добродетели. Той е Този, Който прави цялото Христово Евангелие наше. Той е Този, Който ни дава сили да изпълняваме Христовите заповеди в този свят…“.[1]

„Бог е любов“ (1 Иоан. 4:8) и Той се познава и съзерцава не по друг начин, а чрез любовта. Затова и Христовите заповеди, които водят към познаването на Бога, са заповеди на любовта. Огнените езици, слезли над всеки един от апостолите, както е описано в книга Деяния апостолски и както пеем в кондака на празника, са също символ на тази божествена любов, призоваваща целия свят към единство: „Когато Всевишният слезе и смеси езиците, раздели народите, а когато раздаваше огнените езици, към единство призова всички, затова и единогласно славим Всесветия Дух“ (кондак на Петдесетница, гл. 8).

Освен проява на любов слизането на Светия Дух е и проява на Божията милост към човека. Тя винаги търси съсъд, в който да се вмести и да пребивава, тъй като Бог е непресъхващ извор на любов. Човекът е този, който постоянно може да я получава отново и отново, когато помни Бога и стои пред Него с целия си живот. За тази милост и дар ние благодарим не само чрез изпълняването на Неговите заповеди, които в новозаветно време Христос изпълва с нов смисъл и значение, но и в молитвата си към Него, с която Христос се е молел на Своя Отец „да бъдат едно, както Ние сме едно“ (Иоан 17:22). Защото въпреки своята различност и единственост, въпреки талантите, които има всеки от нас, въпреки цялото многообразие на света, всички сме едно: „И както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло, – тъй и Христос. Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било иудеи или елини, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени“ (1 Кор. 12:13-14). И точно днес и сега, когато празнуваме основаването на св. Църква, ние пак сме едно и пак сме с този дар на Светия Дух в любовта, която е действие на Духа и която „никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат“ (1 Кор. 13:8).

От деня на слизането на Светия Дух над Сионската горница за християните Петдесетница се превръща и в ден на благодарността. Благодарност не просто заради това, че живеем и че Бог ни търпи и обича, но и защото Светият Дух е дар. Ако в старозаветно време Бог е размесил езиците на хората, за да не се разбират и да спрат безумния строеж на Вавилонската кула, сега Той дава този Свой дар във вид на огнени езици не само на апостолите, но чрез тях и на всекиго, който поиска да придобие Духа в кръщението и да стане част от това, което Адам е отхвърлил – живот в общение с Бога в Неговото Тяло: „… и ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух върху всяка плът“ (Деян. 2:17). За този дар винаги трябва да благодарим, затова и всяка наша молитва започва с благодарност. Дори и днес, когато сме тревожни, смутени, загрижени от случващите се промени в света, когато можем да изгубим близки и скъпи на сърцето ни хора в тази пандемия, особено силно и съзнателно трябва да благодарим за този дар на Духа, който е живата връзка с Него, и който прави живота ни непрестанна Петдесетница.

Когато казваме, че Петдесетница е рожден ден на Църквата, имаме предвид, че тя е богочовешки организъм, който окончателно свързва Богочовека с човека и чрез събитието на слизането на Светия Дух на този ден тя придобива своето битие и Духът остава завинаги в богочовешкото тяло на Църквата. Христос не просто подава ръка на Адам, за да го измъкне от ада (както се изобразява на иконата на Възкресение Христово), а прави човека обиталище на Светия Дух в Тялото Христово. Човекът, който до този момент на Възкресението не е знаел що е възкресение, вече е обновен, освободен от робството на греха, благословен и осиновен, той става пратеник и нещо повече – ловец на души, като помага на Бога да улови света: „Благословен си, Христе, Боже наш, Който показа рибарите премъдри, като им прати Светия Дух и чрез тях улови света. Човеколюбче, слава на Тебе“ – пеем в тропара на празника.

Какъв е този Дух, Който направи обикновените рибари премъдри и улови целия свят? Светият Дух „диша, където иска“ (Иоан 3:8), и улавя, когото иска. Обикновено улавя смирените сърца, защото те Го разпознават и Го обикват. Противи се на горделиви, а на смирени дава благодат (Иак. 4:6), преминава през всякакви препятствия, защото е Дух на любовта, но не влиза там, където има гордост и самомнение. О. Харалампий (Паподопулос) казва, че човек трябва да се „пропука“, за да влезе Духът в него. Бог не може да живее в окопите на нашето „его“, затова и „хората на благодатта са пропукани“.[2]

Ако искаме да придобием Духа, трябва „да пропукаме“ стените на нашата гордост и да пуснем Бога в себе си.

Денят на Петдесетница е завършек и на Откровението на Бога Вседържител, Творец на всичко съществуващо.[3] Божественото откровение на Стария Завет се открива в Новия по един непознат дотогава начин. Св. Софроний (Сахаров) описва този начин, по който еврейският народ в Стария Завет е разбирал Бога в рамките на единобожието като едноипостасен Бог: „В псалмите, както и от пророците виждаме, че в Стария Завет има познание и за Словото Божие (Логос), и за Духа Божи (Пневма), … но познание за Словото Божие и за Духа Божи не като енергии, а като ипостаси, като лица-субекти ние не откриваме“.[4]

Петдесетница е и ден на Светата Троица, Чиято тайна е непостижима за нас: „Тайната на Светата Троица не може да се постигне докрай, защото надхвърля способностите на разума ни и силите на тварното ни същество. Но тази непостижима и съкровена тайна непрестанно ни се разкрива битийно, чрез вярата и живота съгласно вярата, и така става непресъхващ извор на вечен живот“.[5]

От днешния ден ние нямаме друго жилище освен жилището на Светата Троица: „Ако някой Ме люби, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него, и жилище у него ще направим“ (Иоан 14:23). Чрез Светия Дух ние живеем в Христа и в Неговото Тяло и Той е в нас. И това ние „узнаваме по Духа, Който ни е дал“ (1 Иоан. 3:24).

Честит празник на Светата, Единосъщна, Животворяща и Неразделна Троица – Отец, Син и Свети Дух!

* За първи път този текст е публикуван в: Вяра и дело, 2 (23), 2020, с. 1-2 (бел. ред.).

[1] Виж: Юстин (Попович), Преп. „Беседа за Петдесетница“ – В: Православие.бг (тук).
[2] Виж: Харалампий (Пападопулос), Архим. „Бог се нуждае от пространство, за да дойде“ – тук.
[3] Софроний (Сахаров), Архим. Раждането на непоклатимото царство, С.: „Омофор“ 2009, с. 58.
[4] Пак там, с. 59.
[5] Пак там, с. 67.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dxfq3 

Наши партньори

Християнство и култура

HK 184Прот. Андрю Лаут
Св. Силуан и отец Софроний (Сахаров): виждайки Бога, както си е

Св. Софроний (Сахаров)
Тайната на „Аз съм“

Прот. Думитру Стънилоае
Кръстът и обновяването на творението в православното учение

Андрей Десницки
Какво казва Св. Писание за смъртта

Прот. Павел Събев
Няколко текстологични бележки върху Евангелие според Лука

Полезни връзки

 

Препоръчваме