Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Симеонова, Лиляна

Български историк и филолог – медиевист, византинист и балканист, преводач на средновековни исторически извори и съвременни исторически съчинения

„Българският въпрос” и кризата на Папството през последната третина на 9 век
За историята на една Църковна история, или за Цезар Бароний и неговия век

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме