Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Ново научно-богословско издание на Corpus Macarianum

Написана от Ивайло Маринов

Cover-Makariy-Egipetskiy-Duhovnye-SlovaНеотдавна в Москва, в серията Smaragdos Philocalias, бе отпечатано забележително богословско издание: Преп. Макарий Египетский (Симеон Месопотамский): Духовные слова и послания. Собрание I. Издание подготовили А. Г. Дунаев и иеромонах Винсен Дэпрэ, при участии М. М. Бернацкого и С. С. Кима, Святая гора – Афон 2015, ХХ + 1124 с. + 20 ил. – ISBN 978-5-98840-001-1.

Както става ясно от заглавието, в центъра на новото издание е духовното учение на св. Макарий Велики и на онези, които са вдъхновени от него, но не само това трябва да се каже за тази книга. А също така и за самия превод и начина на издаването му. Не би било пресилено, ако се каже, че с това свое издание на Corpus Macarianum – гръцки ръкописи тип I, Алексей Дунаев наистина стъпва на върха на световния научен подиум и става основен претендент за Нобелова награда по богословие (като се отчете, разбира се, и безспорният принос на неговия съавтор – отец Венсан Депре, OSB). Става дума за нямаща аналог книга, която няма нищо общо с популярните издания на богословска литература (светоотеческа, учебна, а още по-малко – богослужебна), поне що се отнася до православната такава.

Освен че представлява второ, прецизирано, издание, съчетаващо професионален превод със сериозно богословско изследване, тя всъщност е сборник от три книги – две монографии и превод, плюс 200 страници с приложения и индекси. И в този смисъл може да бъде определена като истинско постижение в богословието, блестящ пример за сполучливо сътрудничество и своеобразен апогей на многогодишно строго научно-богословско дирене от страна едновременно на един православен и на един римокатолически богослов – плод на неуморни усилия, но и на приятелство.

Без преувеличение бихме казали, че ако „обикновен” човек внимателно прочете тази книга с интерес и с проникновение, той ще стане истински богослов, като ще надмине равнището на мнозина от днешните магистри и доктори по богословие, особено в областта на ранноцърковната патристика. А това е така, защото книгата кореспондира с толкова многопластово и така специфично богословско знание и информация, защото обхваща толкова широк исторически периметър, който е представен така асоциативно и така добре подреден, че неминуемо би повишила квалификацията дори на онези, които демонстрират богословско самочувствие.

А казваме всичко това, тъй като в сложното, но така сполучливо сътрудничество на седмина мъже (св. Макарий, Симеон Месопотамски, Алексей Дунаев и отец Венсан, с подкрепата на М. Бернацки, Сергей Ким и Вадим Лурие) може да се открие повече историческа правда и повече духовна логика, отколкото в много други томове „научна” литература. С това издание А. Г. Дунаев записва името си в редицата на най-значимите представители на руското богословие, като Василий Болотов, А. А. Дмитриевски, Н. Н. Глубоковски и прот. С. Н. Булгаков. Освен обширни пояснения и бележки, изданието съдържа още и множество индекси, както и пълна библиография относно Корпуса. Но и, което е дори по-важно – така детайлно схващане не само на научната проблематика, но и на духовния смисъл на гръцкия текст е действително рядко явление и то може да бъде осъществено само от крайно сериозни и посветени хора, каквито безспорно са и Дунаев, и Депре. Значението на новото и великолепно издание е не толкова в победата на филологията в битката ѝ с древността, колкото в безценността от събуждането на „сухите кости” на едно духовно учение и в тълкуванията, които – без преувеличение ще кажем това – носят в себе си семето на доказана опитност и на вечен живот.

Препоръчваме новата книга на всички богослови в България и ги поздравяваме с нейното излизане. И благодарим на А. Дунаев и отец Венсан за чудесния бисер, както и на всички, осъществили изданието – особено на отец Д. Поспелов, който, след чудесните издания на Григорий Беневич (а преди години и на Андрей Виноградов), издигна с нея още повече равнището на Smaragdos Philocalias.

Новата книга може да бъде прочетена и изтеглена от следния адрес в Интернет:

http://www.danuvius.orthodoxy.ru/Macarius_2015.pdfКраткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9qxx9 

Редакционни

Наши партньори

Християнство и култура

HK 189Ставроф. ик. Константин Галериу
Слово на Кръстопоклонна неделя

Прот. Павел Събев
Новият Завет: история, памет, разказ, идентичност

Ик. Теодор Стойчев
Небесният образ на Яков: метафора или реалност

Борис Зайцев
Бердяев

Полезни връзки

 

Препоръчваме