Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Максимович, Кирил А.

Руски класически филолог, доктор на филологическите науки (РАН), изворовед и текстолог, изследовател на паметниците на каноничното право на Църквата
Метарецензия: критични бележки към дебата за папския примат и подходите на Джордж Демакопулос и Георги Захаров

Редакционни

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме