Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Проектът „Живо Предание“

Написана от Живо Предание

Живо преданиеИдеята за сайта Живо Предание се роди отдавна. В бързо променящия се свят дигиталното публикуване се наложи като по-достъпно и по-гъвкаво. Една след друга се появиха дигиталните библиотеки: някои от тях по-общи, други – по-специализирани. Появиха се и църковните сайтове – места за църковни слова и богословски разговор. Огромното количество информация, от една страна, улесни обмена на идеи, но, от друга, дойде и със своите изкушения. Днес всеки притежава лесен достъп до всевъзможно съдържание в Интернет, за чието издирване и бърз прочит не са необходими особени усилия. Тъкмо тази бърза и лесна достъпност обаче крие опасността, така придобитите знания за вярата и за Църквата да се окажат фрагментарни, откъснати от контекста на Преданието. Ето защо за някои днес Преданието се свежда до едните църковни канони, за други представлява просто сбор от творбите на отците на Църквата, докато за трети включва по подразбиране всяко съждение, изказвано от светец, независимо кога и по какъв повод. Така Преданието се раздробява, появява се изкушението отделни негови аспекти да се изтъкват на преден план и провъзгласяват за „автентично предание“, а други – да бъдат пренебрегвани или дори изцяло отричани.

Живо Предание е опит за участие именно в този църковен разговор – какво е Преданието на Църквата и може ли то да бъде определяно и описвано, или не подлежи на систематизиране? То ли се усвоява от вярващите или обратно – самото то ни прави причастни към благодатния живот на Църквата? И кой твори Преданието – избраните съсъди на Божията благодат, каквито са светците, или цялата Църква, като народ Божи? На отците ли само принадлежи Преданието, или то е и наше достояние – на днешните християни, на теб, на мен, на ближния от енорията? Отговорите на тези и подобни на тях въпроси ще търсим с помощта на текстовете, които ще публикуваме в новия сайт. Озаглавихме го Живо Предание, защото твърдо вярваме, че времето не е в състояние да поставя граници на Преданието, че то вечно се ражда от църковната среща на всеки отделен човек с Бога. Това е и причината, поради която Живо Предание ще представя образци именно на съвременното православно богословие. Надеждата ни е чрез тях да направим нашите читатели съпричастни към напрегнатия диалог, който водят от края на 19 в. и до днес съвременните църковни пастири и богослови в търсене на отговори на въпросите, които нашето време поставя.

Тематиката на текстовете в Живо Предание не е, не може и не следва да бъде ограничавана от каквито и да било институционални съображения – за „уместност“, за „църковно-политическа коректност“ или изобщо „православност“. Във всички времена богословието е било, е и ще бъде твърде широко и богато, за да бъде подчинявано на човешки пристрастия. Ето защо приветстваме с добре дошли всички онези, които имат какво да споделят, от себе си и от собствените си прочити на други автори, за Църквата – в нейните вечни измерения и във всекидневния ѝ опит. Да го кажат добронамерено и сериозно, без излишно зилотство и натрапване на лично „творчество“ в качеството му на общоцърковно становище. На аудиторията ни пък желаем приятно, ползотворно и плодотворно четене! Искрено ще се радваме на всеки читател и всяко сътрудничество, отговарящо на целите и задачите на проекта. Ще приветстваме всяко мнение и всяко предложение, както и всяка добронамерена критика.

Дано Бог благоволи животът на проекта да бъде дълъг и плодоносен! Далеч сме от мисълта, че ще ни бъде лесно, но помислите ни са чисти, а надеждата ни е в Господа.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/rhqk 

Наши партньори

Християнство и култура

HK 187Константинополски патриарх Вартоломей (Архондонис)
Религия и общество. Фундаментализъм и расизъм

Александър Смочевски
Инициативи на Александрийската патриаршия за свикване на Всеправославен събор (1924-1943)

Прот. Павел Събев
Четири схолии към литургийното евангелие за Неделя преди Рождество Христово

Калин Янакиев
Сакраменталната природа на брака

Марио Коев
Analogical isomorphism. Слоеве на реалността

Полезни връзки

 

Препоръчваме