Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Отпечатан е третият том от Славянската патрология

Написана от Живо Предание

Slavonic Patrology-3В самото начало на годината Брюкселският Архив на руската емиграция съобщава за отпечатването на том 3 от серията „Славянска патрология”. Новият том е посветен на житието на преп. Сергий Радонежки, написано в началото на 15 в. от св. Епифаний Премъдри († ок. 1420 г.).

Архивът осъществява научното издаване на всички значими духовни паметници, създадени за хилядолетния период от историята на славянските народи и написани на древните национални езици, които възхождат към старославянския литературен език, изработен от светите равноапостолни братя Кирил и Методий и от техните ученици и последователи в хода на книжовното просвещение и християнизацията на славяните в 9-10 в.

За изучаване и публикуване в тази серия са открити повече от сто произведения, а техният списък тепърва предстои да се допълва. В проекта участват научни центрове от България, Сърбия и Русия: Кирило-Методиевският научен център и Институтът за български език при Българската академия на науките, Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Филологическият факултет на Белградския университет, Институтът за славянознание и балканистика, Институтът за руска история и Институтът за всеобща история при Руската академия на науките, московският Литературен институт „А. М. Горки”, Московският институт за световна литература, Московският държавен лингвистичен институт и Московската духовна академия.

Главен редактор на проекта е прот. Павел Недосекин, предстоятел на Троицкото патриаршеско подворие в Брюксел (Московска патриаршия).

В предговора към третия том от серията се казва, че в проекта са поканени най-широк кръг заинтересовани към обявената тема специалисти. По същество е създаден нов научноизследователски наднационален център, който, с помощта на съвременните технически средства, работи от разстояние, което позволява отказ от традиционните форми на дейност на научните институти. В случая специалист, който има желание за сътрудничество и работи в произволна точка на света, след като осъществи изследване, свързано със заявената тема на проекта, може да се обърне към редакционния съвет и лично към главния редактор (podvorje@yahoo.com), и – ако работата му съответства на съвременните научни изисквания – тя ще бъде публикувана в серията.

Издаденият т. 3 от серията „Славянска патрология” е изследване на кандидата на филологическите науки Александра В. Духанина, посветено на Житие на преп. Сергий Радонежки – паметник на древноруската литература, написан в началото на 15 век от неговия ученик – св. Епифаний Премъдри, а впоследствие нееднократно подлаган на редактиране. За изданието е избрана пространната редакция на житието. В книгата, с обем от над 600 страници, е включен и оригиналният текст на изследвания паметник, с превод на съвременен руски език, лицевите миниатюри, илюстрации и приложения.

Информацията е взета от официалната страница на Брюкселската и Белгийска архиепископия на Московска патриаршия (www.archiepiskopia.be) – тук.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9yk6c 

Наши партньори

Християнство и култура

HK 186Ик. Стефан Стефанов
Светците са наши приятели

Игумения Филотея
Към извора, който е Христос

Игумен Пьотр (Мешчеринов)
Самотничеството пред Бога. В памет на митр. Антоний Сурожки

Монах Николае (Щайнхард)
Възхищението на Господа

Полезни връзки

 

Препоръчваме