Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Софиология и неопатристичен синтез: Богословски равносметки на философското развитие

Написана от Живо Предание

SophiologyСофиология и неопатристический синтез. Богословские итоги философского развития – издание на Православния Свето-Тихонов хуманитарен университет (ПСТГУ), Москва, 2013 – е ново и безспорно заслужаващо интерес издание, в което са засегнати ключови за съвременното православно богословие въпроси.

В анонса за новата книга на портала „Богослов.ру” четем: „Настоящият сборник статии е съставен от резултатите от работата на секцията по история на руската мисъл на Двадесет и втората ежегодна Богословска конференция на ПСТГУ. От различни гледни точки авторите на статиите в този сборник разглеждат две от най-значимите направления в руската богословска мисъл на 20 век – софиологията (В. Соловьов, свещ. Павел Флоренски, прот. Сергий Булгаков) и неопатристичният синтез (прот. Георги Флоровски, В. Н. Лоски и др.). На анализ са подложени техните източници в руската религиозно-философска мисъл от 19 – началото на 20 в., тяхното формиране, взаимни отношения, значение в историята на мисълта въобще, съвременно звучене. По много от въпросите на разбирането историята на философската и богословската мисъл авторите се различават помежду си. Те обаче са съгласни в това, че разпространената представа, в съответствие с която именно „неопатристиката” е единственото вярно изразяване на православното предание, докато софиологията може да представлява изключително и само исторически интерес – като пример за „неудачен” синтез, се нуждае от проверка, а вероятно и от преоценка. По всичко личи, че подобна постановка на проблемите е в състояние да посочи нови пътища в изучаването на историята на отечествената мисъл, както и че представлява историко-философски, богословски и обществен интерес”.

Новата книга с обем от 296 страници, ISBN: 978-5-7429-0816-6 и ограничен тираж от 300 бр. може да бъде поръчана по Интернет от руските он-лайн книжарници, вкл. от „Ozon.ru”.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9kw8c 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме