Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Калин Янакиев, Светът на Средновековието: генезис, история, общество

Написана от Живо Предание

K Janakiev_CoverСветът на Средновековието. Генезис, история, общество (Университетски курс лекции) е новата книга на известния богослов и философ проф. Калин Янакиев. Книгата, която беше представена на 5 юни 2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, е издание на Фондация „Комунитас” и е подготвена от Венета Домусчиева – редактор, Жени Мирева – коректор и Николай Киров – оформител. Цена: 15 лв.

Книгата представлява един от малкото опити в българската научна литература за концептуално представяне на историята на Средновековния свят, което надгражда чистата фактография. Изходна точка на автора е неговото убеждение, че на „едно по-високо ниво на историческото знание (което по идея трябва да се достига именно в университетските изследвания), на мястото на обикновената квалифицираност да се построи исторически разказ за една отминала епоха, следва да се яви усилието на един дълбинен анализ на това какво въобще трябва да се включи в този последния, а също една рефлексия върху самите начини на разказването му”.

Разделена на десет глави (лекции), книгата достига до на пръв поглед изненадващи изводи за хронологичните рамки на Средновековието, след като към епохата е погледнато „с максимално отдалечен исторически окуляр” и „с максимално приближен исторически окуляр”. Основно внимание е отделено на прехода от Античния свят, концентриран около Средиземно море, към обърнатия към земята Средновековен свят – този преход протича неравномерно в различните части на стария античен свят. Последните части на книгата са посветени на политическата структура на средновековната общественост – от една страна тази структура е доминирана от политическата фрагментираност на микронародностите, но от друга – това е период на обединение на цялото население на Средновековна Европа във всеобхватната общност на Christianitas.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/khdyx 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме