Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Кой е нарекъл Библията – Библия?

Петък, 17 Февруари 2017 Написана от Прот. Андрей Дудченко

Fr A DudchenkoТази бележка не е заради полемиката, в никакъв случай. А само за да мога така да илюстрирам едно очевидно, но рядко осъзнавано явление.

Както е известно, Реформацията започва в 1517 г. с отхвърлянето на наличните тогава злоупотреби в Римокатолическата църква и с провъзгласяването на принципа Sola Scriptura – „Само Писанието!”. Протестантите се отказват да признаят авторитет на това, което се нарича свещено Предание на Църквата.

Днес протестантизмът е твърде нееднородно явление, наброяващо множество деноминации. Всички тях обаче ги обединява принципът „Само Писанието”.

Има класически протестантизъм (лутерани, реформатори, англикани), но от гледна точка на много по-новите деноминации, например баптисти или петдесетници, старите протестантски църкви имат своя традиция, свое предание. Как тогава обаче новите протестанти провъзгласяват, че признават само авторитета на Писанието?

Нека сега погледнем как се нарича книгата, на която протестантите, както и всички християни, признават най-висш авторитет.

Да погледнем какво е написано на обложката или на титулната ѝ страница: Библия.

Никъде обаче, в нито една от книгите на Св. Писание сборникът от свещени текстове не се нарича Библия!

Гръцката дума βιβλία означава „книги”. В древност сборникът от свещени книги не е имал отделно название. За пръв път св. Йоан Златоуст – отец на Църквата, живял в края на 4 – началото на 5 столетие – назовава с тази дума като собствено име сборника от свещени книги на Стария и Новия Завети. Той е и авторът на термина Библия.

Това означава, че названието на нашата главна книга е взето не от самата нея, а от Преданието на Църквата. А това илюстрира факта, че без Преданието не може да се живее. Не се получава дори и при тези, които провъзгласяват отказа си от него.

Разбира се, можем да кажем и че исторически устното предание е първично по отношение на записаните свещени текстове, че канонът на Писанието е плод на дълга и сложна история, че и в традицията трябва да различаваме Предание и предания, а що е то Предание, не е толкова просто да определим… Всичко това обаче са вече последващи въпроси.

Превод: свещ. Петър Петров

Дудченко, А. „Кто зазвал Библию – Библией?” – В: Киевская Русь. Първоначално текстът е публикуван в Блога на о. Андрей Дудченко (бел. прев.).Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/wywxf 

Наши партньори

Християнство и култура

Полезни връзки

 

Препоръчваме