Кандидат-студентската кампания на Богословския факултет на СУ

4.2777777777778 1 1 1 1 1 Rating 4.28 (18 Votes)

2334149232 1cfb30cd15От 18 февруари започва приемането на документи за кандидатстване за специалността Теология (образователно-квалификационна степен „бакалавър“) в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Подаването на документите става в сектор „Прием” на отдел „Образователни дейности” в Информационния център на Ректората от 18.2.2013 г. до 23.5.2013 г. Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец, лична карта и платена такса в размер на 30 лв. за един изпит. Таксата се заплаща в Паричен салон на Ректората или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметка на СУ “Св. Климент Охридски”: БНБ–ЦУ; IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

Банка: БНБ; BICCODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”. Задължено лице (вносител) – кандитат-студентът.

Устният кандидат-студентски изпит по Теология ще се проведе на 2 юни 2013 г., неделя, от 9 ч. в сградата на Богословския факултет на ул. „Св. Неделя“ № 19.

Темите за изпита са:

1. Сътворението
2. Моисей и Синайското законодателство
3. Благовещение на св. Богородица
4. Рождество Христово
5. Кръстната смърт, Възкресението и Възнесението на Иисус Христос
6. Християнската любов
7. Православният храм
8. Молитвата
9. Християнски празници
10. Български светци (св. Кирил и св. Методий, св. Климент Охридски, св. Йоан Рилски, св. патриарх Евтимий)

Молитвата: "Отче наш" (на български език)

Литература:
1. Библия, Синодално издание
2. Христоматия с изворови текстове за писмен кандидатстудентски изпит по Теология. С., 2006.
3. Пътят на човека към Бога. С., 2005.
4. Епископ Николай и архимандрит Серафим. Нашата вяра. С., 1968-1991.
5. Жития на българските светци. Славянобългарски манастир "Св. вмчк Георги Зограф", Света гора, Атон, 2002.

Класиране и записване на кандидатите:

От 24 юни 2013 г. до 6 юли 2013 г. в сградата на Ректората успешно издържалите конкурсния изпит задължително валидират статута си и подават документи за участие в класирането, както следва: оригинал и ксерокопие от дипломата си за средно образование и комплект документи за кандидат-студенти.

Първо класиране: 16.7.2013 г. 3аписване: 17, 18 и 19 юли 2013 г.

Второ класиране: 23.7.2013 г.  Записване: 24, 25 и 26 юли 2013 г.

Трето класиране: 30.7.2013 г.  Записване: 31 юли, 1 и 2 август 2013 г.

Записването става при инспекторите по факултети. При записването си новоприетите представят дипломата си за средно образование – оригинал, лична карта, три снимки в паспортен формат, комплект документи за новоприети студенти и квитанция за платена такса за обучение.

Телефони за връзка с Богословски факултет на СУ: 02/ 989 01 15, 02/988 39 50.