Политика за защита на личните данни в "Двери на Православието", версия 1.5

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Системни записи, съхраняване и защита

За целите на управлението на сайта Двери БГ се събира информация за статистически цели. Двери БГ използва специализиран софтуер за създаването на кратка статистика, за да се прецени коя информация е повече или по-малко интересна или за да се идентифицират работата на системата или проблемните зони. Информацията, събирана за Вашето посещение на уеб-сайта е следната: името на интернет доставчика, чрез който влизате в Двери БГ, IP адреса Ви, датата и времето на посещение на сайта, както и стандартните полета във файла access.log на програмата Apache HTTP Server (или NGINX). 

Заради сигурността на сайта и за да сме уверени, че услугата е достъпна за всички потребители, Двери БГ използва специализиран софтуер за да наблюдава трафика в мрежата и да разпознава незаконни опити за въвеждане или промяна на информация или за причиняване на щети. Двери БГ си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона и юридически процедури (включително в случай на потвърдени сигнали за измама и тормоз, както и груби нарушения на авторските права, които са наказуеми деяния). С изключение на гореспоменатите цели, не се правят други опити за идентифициране на лицата или на техните навици.f

Външни броячи и облачни услуги за статистика. Вмъкнати скриптове и изображения

Освен информацията, съхранявана в сървъра на Двери, използваме и следните външни броячи: tyxo.bg, bgcounter, hristianstvo.ru и google analytics. Това означава, че статистическата информация за посещенията Ви се съхранява и на техните сървъри, макар и за кратко време, преди да бъде унищожена. В повечето време статистиката от посещенията в тях се представя в консолидиран вид, но е възможно понякога информация, която Ви идентифицира да бъде изнесена публично за кратко време (пример: "Последни 20 IP адреса", "Последни 20 Proxy сървъра"). Въпреки, че сме се постарали да използваме единствено уважавани и доказани броячи, ние не можем да носим отговорност за начина на обработка и съхранение на информацията в сайтове, които не са под наш контрол.

С цел по-добрата интеграция с мрежите facebook, twitter и google plus, възможно е browser-ът Ви да зареди скриптове и изображения от посочените социални мрежи, чрез които отново може да бъде индентифициран адреса Ви и рефериращия сайт. Въпреки, че сме се постарали да се интегрираме единствено с уважавани и доказани социални мрежи, този случай отново не можем да носим отговорност как се съхранява и обработва информацията Ви, тъй като тези сайтове не са под наш контрол. Извън наш контрол е изпълнението на кода, който отговаря за нотификациите - данните за тях се намират в Google Cloud, а кодът е в популярната "push service" облачна услуга OneSignal.

Информация, съхранявана от страна на потребителя 

Двери използва единствено "функционалните бисквитки" и не използва бисквитки с цел следене или реклама. Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, като големината на шрифта и други ваши персонални настройки.  

Конфиденциалност на информацията на потребителите

Ако сте предоставили на Двери БГ лична информация чрез електронна поща като телефон за връзка, ние можем да използваме същите само за лична комуникация до Вас във връзка с проектите на сайта и съгласно изискванията на чл. 16 от Закона за електронното управление (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. - в сила от 13.06.2008 г.)

Двери БГ изрично уведомява, че няма лица или организации, които могат да получават лични данни на потребителя с рекламни цели, без неговото изричното съгласие.

Личната кореспонденция е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

Статиите, предложени от Вас за Двери, коментарите под публикациите и записите в директорията са достъпни публично в Интернет и може да се индексират в търсещите машини като google и bing.

Правото на анонимни коментари и публикации в Двери е силно ограничено, но в редките случаи на изключения е възможно за анонимните потребители, пожелали да добавят текстове да бъдат изнесени публично първите 3 цифри от IP адреса им (като четвъртата цифра остава скрита). Тази информация много рядко е достатъчна за да бъде идентифициран потребителя, но в много от случаите с помощта на нея могат за да бъде намерени интернет доставчика, държавата и града.

Етичен кодекс на българските медии

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (15 Votes)

Важно! Този текст е задължителен за нашите автори, сътрудници, за членовете на екипа, а духът му трябва да се усеща във всички публикации, включително в критичните анализи и новините по злободневните проблеми! Изключенията по точка 5 (позволено в името на "обществения интерес") би следвало да са минимален брой! Моля запознайте се добре с кодекса! Редакционният екип е винаги отворен за въпроси, оплаквания, възражения и препоръки, ако имате такива, свържете се без да се колебаете на нашия адрес: redaktori@dveribg.net! 

Етичен кодекс на българските медии

Съгласно конституцията на България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права;

Като потвърждаваме, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот и право на безопасност и сигурност;

Като потвърждаваме, че трябва да бъде гарантирано правото на медиите да работят без всякаква цензура;

Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, медиите имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения;

Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация;

Като признаваме своята отговорност да уважаваме тези права, ние, представителите на българските медии, приемаме следните принципи:

1. Предоставяне на достоверна информация на обществото

1.1. ТОЧНОСТ


1.1.1. Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.

1.1.2. Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.

1.1.3. Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци.

1.1.4. Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.

1.1.5. В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.

1.1.6. При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция.

1.2. ПОПРАВКИ


1.2.1. Ще публикуваме ясна и достатъчно забележима поправка, щом бъде доказано, че е публикувана неточна или подвеждаща информация, и ще се извиним, ако е необходимо.

1.2.2. Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.

1.3. ИЗТОЧНИЦИ

1.3.1. Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход.

1.3.2. Предпочитаме да използваме идентифицирани източници пред анонимните, чиято честност и надеждност не може да се прецени от обществото.

1.3.3. Няма да разкриваме поверителните си източници на информация.

1.3.4. Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена.

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


2.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

2.1.1. Ще събираме информация с честни и законни средства, без да скриваме, че сме журналисти.

2.1.2. Ако използваме уловки, скрити камери и микрофони или друга специална техника, както и прикриване на професионалната си идентичност, това ще става, само ако няма друг начин да осигурим изключително важна за обществения интерес информация; ще посочваме в информацията, че са използвани такива методи.

2.2. ТОРМОЗ

2.2.1. Няма да използваме заплахи, принуда и тормоз за събиране на информация.

2.3. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

2.3.1. Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.

2.3.2. Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места, ако засегнатите лица не са съгласни.

2.3.3. Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.

2.3.4. Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.

2.3.5. Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в личния и семейния живот.

2.3.6. Съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека публичните лица се ползват с по-ниска степен на защита на личния живот и затова информация за техния личен живот може да бъде разкривана, но само когато се налага от обществения интерес.

2.4. ДЕЦА

2.4.1. Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и правото им да бъдат чути.

2.4.2. Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.

2.4.3. Няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен ако не е от значителен обществен интерес.

2.4.4. Няма да разкриваме самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления.

2.4.5. Ще избягваме да интервюираме деца без съгласие на възрастни, отговарящи за тях.

2.5. ДИСКРИМИНАЦИЯ

2.5.1. Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.

2.5.2. Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за смисъла информацията.

2.6. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЖЕСТОКОСТ

2.6.1. Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като "престъпник" преди издадена присъда.

2.6.2. Ако сме информирали за обвинения срещу някого, ще съобщим и за изхода от съдебния процес.

2.6.3. Ще проявяваме предпазливост при разкриването на самоличността на жертви на престъпления и свидетели на престъпления, особено в случаите на сексуално насилие, освен ако самите жертви не се съгласят да бъдат идентифицирани.

2.6.4. Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на престъпления, насилие и жестокост.

2.6.5. Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само ако това е в очевиден обществен интерес.

2.7. БЛАГОПРИЛИЧИЕ

2.7.1. Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации.

2.8. САМОУБИЙСТВА

2.8.1. При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по който са извършени, за да ограничим риска от подражание

3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ

3.1. Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.

3.2. Ясно ще разграничаваме вземането на редакционни решения от търговската политика на медията.

3.3. Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, рекламните от спонсорираните материали.

3.4. Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация.

3.5. Няма да използваме достъпа си до информация като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация за развитието на бизнеса и финансовите пазари.

3.6. Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен интерес, или ще посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала.

3.7. Уважаваме правото на журналиста да откаже да изпълни задачи, или да бъде посочен като автор на материали, нарушаващи буквата и духа на този кодекс.

3.8. Ние няма да плащаме на източници за информация, но където се наложи плащане, за да се получи информация, която обществото има право да знае, ние ясно ще посочим, че е било платено за нея.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В МЕДИИТЕ И МЕЖДУ МЕДИИТЕ


4.1. Ние вярваме, че взаимоотношенията между медиите, както и между медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията.

4.2. Ние вярваме, че обществото има право да знае кой притежава и контролира медиите.

4.3. Ние смятаме за неприемливи всички форми на плагиатство.

4.4. Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните споразумения.

4.5. Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са взети.

4.6. По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да се използват само с предварително разрешение и като се посочат авторът и медията.

4.7. Ще подкрепяме наши колеги от други медии, когато те са несправедливо нападани или критикувани. От друга страна обаче, професионалната солидарност не ще бъде извинение за укриване или изкривяване на информация.

4.8. Ние вярваме, че журналистите, които са спазили буквата и духа на този кодекс, но са преследвани в съда от трети страни заради техни публикации, трябва да бъдат подкрепяни от медиите, в които работят.

5. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС


5.1. Нарушаването на условията на този Кодекс може да бъде оправдано, само ако се докаже недвусмислено, че е било в обществен интерес.

5.2. По смисъла на този кодекс информацията "в обществен интерес" не бива да се обърква с информацията, която е "интересна на обществото"

5.3. Една публикация е "в обществен интерес", само когато:

Е в защита на здравето, безопасността и сигурността;

Съдейства за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и злоупотреба с власт;

Предпазва обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано

"Двери" участва в конкурса "Сайт на годината". Подкрепете ни!

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Преди всичко Ви благодарим за желанието да ни подкрепите. Това означава много за нас! Гласуването е на 3 стъпки и ще Ви отнеме от 30 секунди до 1 минута!

СТЪПКА 1:

Щракнете тук. Нашият сайт ще бъде избран. Ако разполагате с време, разгледайте и гласувайте в останалите категории (така ще помогнем на организаторите на конкурса). Ако не - направо преминете на стъпка 2 (бутонът в десния долен ъгъл, виж картинката)СТЪПКА 2:  Въведете валиден адрес (виж картинката)СТЪПКА 3:

Активирайте гласа си, като проверите пощенската си кутия и щракнете върху хипервръзката в писмото (виж картинката)Щракнете тук за да започнете!

Екипът на Православие БГ

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Екипът на "Двери на Православието" обединява в себе си хора от различни професии и възрасти:

Пощенски списъци на екипа:  (разработват се в момента и ще бъдат достъпни след няколко дни като адреси за връзка с цялата група)