Login

   Църковен егоист

Откриха шаблона за синодални становища

Написана от Катеринка Пухлева.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (25 Votes)

Сайтът за разследваща църковна журналистика „Дойна крава“ разкри как Св. Синод успява бързо и успешно да излиза със становища по всякакви актуални въпроси на обществото. Журналистите са се добрали до универсалната схема, измислена от гениален сътрудник на отдел „Шаблони и канони“ към синода, по която може да се състави актуално, канонично и богословски вярно становище по всеки съвременен проблем или документ.

Шаблонът следва добре обмислен алгоритъм:

„Св. Синод е загрижен и обезпокоен от...“.

„Св. Синод, желаейки спасението на българския народ, напълно отхвърля / подкрепя / осъжда / приветства / настоятелно призовава...“.

По особено важни въпроси, по които трябва да се получи всенародна подкрепа, се използва следната формула:

„Св. Синод, като пазител и крепител на нашата вяра, която е опора срещу чужди влияния, смята, че  предложението за... трябва да се отхвърли / приеме с радост / приветства / осъжда като неморално и неприемливо“.

„Въвеждането на Религията като задължителен предмет ще реши (дописва се съответният проблем) и това ще донесе мир, радост и просперитет на нашата родина“.

Досега шаблонът е прилаган най-активно в призиви за въвеждането на вероучение. Това е дало възможност на синодалните IT специалисти да създадат дори нарочна програма, която с едно натискане на копчето подрежда най-важните и душеспасителни думи, които да затрогнат душите на благочестивите вярващи.

Очаква се отделът „Шаблони и канони“ в скоро време да произведе становища по такива животрептущи въпроси като Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, за допълнение към Кодекса за социално осигуряване, както и относно Законопроекта за превенция от неблагоприятни климатични събития.

Във всички споменати законопроекти бдителната компютърна програма е засякла опасни думи, носители на зловредни идеи, които заплашват пословичното благочестие на православния наш народ.

Специалистите от отдел „Шаблони и канони“ със задоволство отбелязват, че всички становища се изготвят много бързо, за не повече от час, и така могат да бъдат представени своевременно на вниманието на синодалните архиереи и най-вече на медиите.

Switch to Desktop Version
Разпространяване на статията: