Мобилно меню

Помагало

Проект в помощ на учителите по вероучение

Грехопадение на човека

Урокът е предназначен за курс по катехизис за възрастни - 1 ниво.

Грехът като явление има основно място в християнската антропология (наука за човека) и християнското разбиране за  процесите в света.

Въпрос:  Каква е първата асоциация, която възникна у вас, чувайки израза “забранения плод”?

1. Разказът за грехопадението Бит. 3 гл.

Кои са основните действащи лица в библейския разказ?

Ева – активната страна

Адам

  • Свободата на човека

Човекът е създаден със свобона воля. Бог му дава свобода на избора.

Бог изгражда отношенията си с човека на основата на любов, доверие сътрудничество. Не на забрани.

Дървото за познаване на добро и зло

Заповедта за неядене от дървото – не е забрана, няма ограничителен характер, а призив за доверие и сътрудничество. Пред Адам стои изборът – да бъде с Бога, да приеме казаното от Него и да осъществи живота си в синхрон с Божественото битие; или  Адам да реализира своята воля, да отстои своето самостоятелно съществуване.

Божията заповед е показвала на човешката воля пътя, който да следва, за да постигне обожение – пътят на отричането на всичко, което не е Бог

“Забраненият плод” се отличава от всички останали плодове в рая: “Той не е бил предложен като дар на човека”. Тази храна се отличава по това, че не е благословена от Бога и не приобщава човека към Него, тя е “храна в себе си”, а не в Бога”

Забраната е свързана с послушанието и доверието между Адам и Бога

Адам решава да се довери на собствената си преценка (видя, че дървото е добро за ядене, приятно за очите и многожелано (срв. Бит. 3:6)), а не на Божията (в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш ( Бит. 2:17).

Змията

Змията се отъждествява със Сатаната (основания за това твърдение на св. отци - думите на Господ Иисус Христос за Сатаната като човекоубиец (Йоан 8:44; срв. 1 Петр. 5:8).

Лъже и подвежда

Свързването на змията с грях и изкушение може да се разбере като демитологизация, която битиеписецът прави, защото, както в Месопотамия, Египет и Угарит, така и в Ханаан, змията е обожествявана и и свързвана с плодородието и живота.

Грехът на прародителите е в това, че те не желаят да станат обожени от Бога и в Бога, като общуват постоянно с Него, а желаят да получат това чрез някакъв плод.

2. Последици за човека и света

Първородният грях поврежда човешката природа и в света влизат страстите, страданията и смъртта.

Грехът на Адам и Ева освен техен личен грях се явява причина за повреда на цялата човешка природа. Техните потомци наследяват повредената природа.

Повредата се състои в прекъсването на връзката с Бога. Бог е източникът на сили и живот на хората. Доброволното скъсване на тази връзка лишава хората от този източник. Те остават да живеят докато изчерпят собствените си сили и живот, а те са ограничени.

“Смъртността, разложението и гибелта на света ... имат своята причина именно в отказа на човека да свещенодейства в творението. Човекът става консуматор на природата.

Изкупването на греха, поправянето на повредената природа не може да извърши човек. Необходимо е Бог да приеме тази природа и да я обнови.

  • Грехът – отчуждава човека от Бога
  • Грехът отчуждава човека от човека
  • Отчуждава човека от природата

 

Голотата – усеща оттеглянето на Божията благодат и пълнотата, която тя е давала на човека. Богооставеност

Адам и Ева се гледат вече с други очи – те са индивиди – затворени в себе си, сега най-важното е личното оцеляване, другият е съперник.

Страхът – Виждат Бога по друг начин

Срамът

 

Преди грехопадението                              След това

свобода, общение и любов                    голота, страх срам

Последици за природата от избора на Адам и Ева

Решението на човека се отразява върху цялото творение.

Грехопадението на човека води до промени и в природата.Грехът като „пропускане на целта” (амартия). Богоуподобяването като цел на човека.

Задача: Кои принципи на битието, заложени при сътворяването на света, се нарушават след грехопадението на Адам и Ева?

Мултимедийна презентация към урока:  Grehopadenie_i_spasenie.ppt

Евангелски четива: Възкресяването на дъщерята на И...
Денят на св. Николай Чудотворец

Коментари

 
No comments yet

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.