Мобилно меню

Помагало

Проект в помощ на учителите по вероучение

Иисус Христос и Закхей (Лк 19:1-10)

Иисус Христос и Закхей

 

Отбелязана с:
Още
1015 Hits
0 коментара

Свети Николай Чудотворец

Свети Николай Чудотворец - презентация

Още
1559 Hits
0 коментара

Добрият самарянин

Презентацията  20131117-160708.ppt е предназначена за деца 4 - 14 години.

Още
821 Hits
0 коментара

Кой е моят ближен?

Кой е моят ближен?

Възраст: 4 - 14 години

План на урока

 1. Преподавателят задава въпроси на учениците:
  • Как се чувствате, когато сте болни?
  • Кой се грижи за вас и как?
  • Какви са ви тези хора?
  • Какво означава думата ближен?
  • Кой човек е ближен за вас?- (преподавателят записва на дъската отговорите на всяко едно дете)

2. Един ден Господ Иисус Христос събрал учениците си и им казал: Обичайте ближните си като себе си.  Тогава един от тях се зачудил какво точно означава това и го попитал: А кой е моят ближен?   Иисус Христосотговорил като им разказал следната история:

3. След края на историята, преподавателят задава въпроси:

 • Кой от тримата минувачи помогнал на изпадналия в беда човек?
 • (Преподавателят насочва вниманието към записаните на дъската в началото на часа детски отговори на въпроса: “Кой е ваш ближен?” и задава въпроса като използва отговорите на децата) Какъв е бил самарянина за бедния човек – родител, приятел, съсед, учител, брат, познат и др? - Непознат в беда. (Преподавателят записва този отговор при другите отговори на децата)
 • Защо му е помогнал тогава?
 • Какъв човек е самарянинът? (преподавателят записва отговорите на дъската – напр. добър, добросъдечен, грижовен, отзивчив, щедър, с много любов в сърцето)
 • Кого трябва да обичаме и на кого да помагаме според думите на Господ Иисус Христос? - На всеки човек – познат или непознат, изпаднал в беда.
 • И така, след като чухме историята за добрия самарянин, нека пак да отговорима на въпроса: Кой е наш ближен?
 • Как ни учи Господ да се отнасяме към ближните си? Като добрият самарянин да проявяваме доброта, отзивчивост, любов, милост и др.

Обобщение: Господ Иисус Христос ни учи, че наш ближен е всеки човек, независимо дали е наш роднина, познат или непозанат, който е изпаднал в беда.  Той ни учи да помагаме и да проявяваме към хората любов, добросърдечност, милосърдие, грижовност, щедрост и др.

Упражнение (едно по избор):

 1. Направете мини книжка от комикса: dobr_samar_picture-story.doc
 2. Подредете историята в правилния ред. dobr_samar_picture-story.doc(Преподавателят нарязва предварително отделните моменти от историята. Това упражнение може да се направи и като състезателна игра.)
 3. Оцветете (за най-малките) -ds_kopirka.doc
 4. Нарисувайте или опишете с думи на кого ще помогна като си отида вкъщи и как?
Още
1409 Hits
0 коментара

Молитвата

Молитвата

Възраст:                      деца от 10 до 14 год.

Времетраене:              40 мин.

План на урока

·        Молите ли се? Какво е молитвата? (Молитвата е разговор с Бога. Обръщаме се към Него с молитва, защото Той е жива личност.)

·        Към кого отправяме молитва?

·        В какви ситуации ви се е случвало да се молите?

Преподавателят записва отговорите на децата на дъската, която предварително е разделена на 4 празни полета в зависимост от това за какъв вид молитва става дума. Едва след като децата приключат с отговорите, преподавателят разяснява защо е подредил отговорите им по такъв начин, как наричаме всеки вид молитва и защо е важна тя. След това децата разсъждават защо някои полета са останали по-празни от други. (Обобщение: казваме молитва във всякакви ситуации. Важно е така да настроим сетивата си, че всяка една ситуация, в която попадаме да превърнем в молитва към Бога.)

(Благодарствена)

 

 

 

(Просителна)

(Хвалебна)

 

 

 

(Покайна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Бог винаги ли изпълнява това, за което се молим? Защо?

(не винаги се молим за това, което е полезно за нас – примери от преподавателя; молитвата ни не е достатъчно силна; сами можем да си решим проблема и др.)

·        След като Бог е всемогъщ и всезнаещ и знае кое е добро за нас още преди да сме си го помислили, защо трябва да Му се молим? Нали знае за какво ще Го молим?

·        Коя е единствената молитва, която Господ ни е оставил? (Господнята молитва)

·        Освен Господнята молитва има множество други молитви, записани в специална книга, наречена молитвеник. Ползвате ли такъв? Молите ли се и по друг начин?

 

Задача: Гледайте филма и отговорете на въпроса: Коя е молитвата, която Господ чува?

Филм – Откъс от "Притчи 2"  (15 мин.)

„Трое вас, трое нас, Господи помилуй нас!“ (филмът е на руски и няма превод!)

Обобщение:   Молитвата, която Бог чува е тази, която идва от сърцето. Молитвата не е дело на устата, а дело на сърцето.

Още
1032 Hits
0 коментара

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.