Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]
Автор Георги Е. Захаров

G E ZacharovПослание на еп. Герминий против арианите, които вече се подписаха под решенията на Ариминския събор, знаейки че са постъпили лошо[1]

Аз, епископ Герминий, вярвам и изповядвам, че един е истинният Бог Отец, вечен, всемогъщ, и Христос, единственият Негов Син и наш Господ Бог, от истинния Бог Отец истинен Божи Син, роден преди всичко, по божественост, любов, величие, сила, слава, живот, премъдрост, знание – подобен във всичко на Отца, като роден Съвършен от Съвършения. Приемаме въчовечаването от Дева Мария, което пророците са предсказвали като идващо и за което като за станало учат гласовете на евангелистите и апостолите, Неговото страдание и смърт, и Възкресение и Възнесение на небесата; вярваме, изповядваме и че в края на света Той ще слезе да съди живите и мъртвите и да въздаде на всекиго според делата му; и в Светия Дух, сиреч в Утешителя, Който ни е даден от Бог Отец чрез Сина.

Рескрипт на Герминий до Руфиан, Паладий и другите

До владиците, най-религиозни братя Руфиан, Паладий, Северин, Нике, Хелиодор, Ромул, Мукиан и Стеркорий – Герминий желае да са здрави в Господа.

Отваряне на целия текст

Автор Константинополски патриарх Вартоломей

1_110.gifНа 1 септември във Фенер, Истанбул, започна съвещанието на предстоятелите на петте древни църкви, председателствано от патриарх Вартоломей. Публикуваме словото му при откриването на срещата, която предизвиква противоречиви реакции в православния свят.

Блаженейши и зеловъзлюбени в Господа братя,

слава и благодарение възнасяме към нашия Бог в Троица, задето ни удостои да се срещнем в Негово име заедно, та „с едни уста и едно сърце” да заявим любовта, която свързва нас и светейшите ни Църкви, които предстоятелстваме, и то в дни на изпитания и изкушения за цялото човечество, а особено за живеещите в географското пространство на нашите църкви.
Автор Св. Синод на БПЦ
1_5.jpgВъзлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Със сърца, преизпълнени с духовна радост, съобщаваме, че в изпълнение на своя свещен дълг пред Бога, Църквата и Отечеството и като взе под внимание всичко, известно за живота и подвига на пострадалите заради вярата си в Христа Спасителя Баташки и Новоселски мъченици, Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия определи всички те да бъдат провъзгласени в лика на просиялите Божии угодници, заедно с произтичащите от това действие последствия – църковна прослава, общоцърковно отслужване на нарочно съставените за тях богослужебни последования, поклонение пред светите им мощи и пред свещените им изображения и отправяне на молитви за тяхното небесно застъпничество.

Отваряне на целия текст

Автор Междуправославна подготвителна комисия
МЕЖДУПРАВОСЛАВНА ПОДГОТВИТЕЛНА КОМИСИЯ
(9-17 декември 2009 г.)

АВТОНОМИЯ И НАЧИНЪТ НА ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО Й
Одобрен текст
Междуправославната подготвителна комисия, която проведе своята работа въз основа на приносите на светейшите Православни църкви и на доклада на Секретариата по подготовката на Светия и велик събор по въпроса за автономията и начина на провъзгласяването й, проучи еклисиологичните, каноничните и пастирските страни на статуса на автономията, като потърси единодушна формулировка на единното всеправославно становище по въпроса.

Въпросите, които разгледа Междуправославната подготвителна комисия и които произлизат от предложенията по въпроса в съответните приноси на светейшите Православни църкви, се отнасят до:
а) смисъла, съдържанието и различните форми на автономния статус;
б) предпоставките, за да потърси дадена поместна църква своята автономия от автокефалната църква, на която е подчинена;
в) изключителната компетенция на автокефалната църква да задвижи и да приключи процедурата по предоставяне на автономия на част от нейната канонична юрисдикция, като автономни църкви не се учредяват в географското пространство на православната диаспора;
г) последиците от този църковен акт за отношенията на провъзгласената автономна църква както с автокефалната църква, от която зависи, така и с останалите автокефални православни църкви.
 
Автор Четвърто предсъборно всеправославно съвещание
16.jpgОт 6 до 13 юни 2009 г. в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези, Женева, Швейцария, се проведе IV-то предсъборно всеправославно съвещание, посветено на темата за православната диаспора. Участниците взеха решения за създаването на епископски събрания в редица райони на света, чрез които епископите към различните канонични юрисдикции да могат да координират дейността си. Двери БГ публикува сега Правилника за тяхната дейност, приет от всички делегати. В Решенията на съвещанието се посочва, че тези епископски съвети имат временен характер, до подготвянето на условията за прилагане на точния каноничен ред в Православната църква, който предвижда едно място да има един епископ.

Член 1.

1. Всички православни епископи в даден регион от регионите, определени от ІV-то предсъборно всеправославно съвещание, които са в канонично общение с всички поместни автокефални православни църкви, образуват свое епископско събрание.

2. Членове на епископското събрание са и онези задгранични православни епископи, които упражняват пастирско обслужване на енории в региона.

3. Епископите на покой и онези, които посещават региона, ако отговарят на условията на алинея 1, могат да бъдат поканени да участват в събранието, но без право на глас.

Отваряне на целия текст

Автор Шести църковно-народен събор на БПЦ
Petdesetnica2.jpgПриет от Шестия Църковно-народен събор на 11 декември 2008 г. в Рилската света обител, публикуван в „Църковен вестник”,  извънреден брой от 9 януари 2009 г.          

Шестият църковно-народен събор, имайки за основа Символа на вярата:

 „Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. В една света, съборна и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век! Амин!” -

прие настоящия Устав. 

Отваряне на целия текст

Автор Четвърто предсъборно всеправославно съвещание
16_thumb.jpgЧетвъртото предсъборно всеправославно съвещание, свикано от Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей със съгласието на Блаженейшите предстоятели на светейшите Православни църкви, изразено по време на свещеното им събрание във Фенер през м. октомври 2008 г., се проведе от 6 до 13 юни 2009 г. в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези под председателството на Високопреосвещения Пергамски митрополит Йоан, представител на Вселенската патриаршия.

Това съвещание, на което бяха поканени и представени всички светейши Православни автокефални църкви, разгледа въпроса за каноничната уредба на православната диаспора и в съгласие с чл. 16 от правилника за работа на предсъборните всеправославни съвещания обсъди представените му от Междуправославна подготвителна комисия от 1990 и 1993 г. съответни текстове, като ги промени и одобри в следния вид: 

Отваряне на целия текст

Автор Шести църковно-народен събор на БПЦ
Решения на Шестия църковно-народен събор в Рилската св. обител, 9-12 декември 2008 г.

  • На основание чл. 126, т. 1 от Устава на Българската православна църква VІ-ият църковно-народен събор прие устав на Българската православна църква – Българска патриаршия.

  • Възлага на бюрото на VІ църковно-народен събор след проверка на стилистичната и езиковата редакция на устава да извърши пренареждане на членовете от устава съгласно утвърдената структура.

  • В изпълнение на разпоредбите на устава Светият Синод да се произнесе в двуседмичен срок за каноничността на приетите текстове на устава.

Отваряне на целия текст

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме