Мобилно меню

Кой е написал Корана?

 • borisdd
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
28 Юли 2005 11:24 #7578 by borisdd
Здравейте!

Не съм сигурен дали е дали е удачно да публикувам такива неща във форума и да ви занимавам с подобни теми... Но тъй като в тази (а и в други) рубрики на форума доста сме обсъждали достоверността на самото писание на Корана... Какво ви е мненеието за тази статия "Кой написа Корана" (на английски е, около 20 страници, но лесно се четат!):
www.memphisd..._wrote.pdf

Накратко - в нея се прави опит да се оборят твърденията, че Коранът е написан от Мохамед с цел придобиване на материални облаги и водачество, обединяване на арабите или пък защото е бил болен от епилипсия.
Също така се отхвърлят твърденията, че той е преписвал от Стария и Новия Завет или пък някой друг го е научил на тези неща. Цитират се и няколко мнения на западни ориенталисти и изследователи на исляма.
Ако някой има време да я прочете ще съм благодарен да сподели своето мнение!

Please Вход to join the conversation.

More
28 Юли 2005 14:01 #7579 by hanna
За съжаление ползвам немски. Но във форума има достатъчно хора, които биха могли да я порчетат и коментират. Веднага се сещам за Legion а има и други.

נר לרגלי דברך

Светило за нозете ми е Твоето слово /Пс. 119/118:105/

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
01 Авг 2005 10:26 #7637 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Преди да кажете каквото и да е било за Корана ще е хубаво да прочетете тази статия въпреки, че тук проблема е обобщен все пак представите ви ще са далеч от това, което пишат западните афтори за книгата ми.
Коранът е най-великият дар на Аллах към човечеството и неговата мъдрост е уникална. Накратко казано, целта на Свещената книга е да пази ислямските принципи, да води човечеството по Правия път и да пречиства човешката душа, да буди човешкото съзнание и да просвещава човешкия ум.
Коранът е Словото на Аллах, разкрито на Мухаммед чрез Светия Дух (Джибрил) и не е по силите на човешкия ум и въображение да сътвори нещо подобно. Всички признават, че съвременниците на Мухаммед са били майстори на красноречието и не им била чужда идеята да съперничат на Корана. Но те не били в състояние да създадат подобна на него книга и никога не са отричали това. Мухаммед е бил неграмотен и не го е криел. Най-голямата чест за него е това, че бил неграмотен човек, пратен сред неграмотните хора да учи цялото човечество, грамотно и неграмотно, на истинското послание на Аллах. Това е първият факт за Корана като слово на Аллах.
Вторият факт за тази уникална книга е неоспоримата автентичност на нейното съдържание и стил - качество, което никоя друга книга не е имала и не ще има. Автентичността на Корана не оставя никакво съмнение относно чистотата, оригиналността и целостта на неговия текст. Сериозни учени, мюсюлмани и немюсюлмани, са стигнали до извода, че Коранът, който използуваме днес, без съмнение, е същата книга, която Мухаммед е получил и проповядвал, и чрез нея е живял, и я е завещал на човечеството преди четиринадесет века. Като илюстрация на тази безподобна автентичност на Корана могат да се споменат някои бележки:
1. Коранът е низпослан на части, но никога не е бил лишен от форма, ред и подреждане. Дори името на Корана означава, че той е бил единна Книга още от самото начало.
“Тази книга - без съмнение в нея - е напътствие за богобоязливите.” [2:2]
“Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях, а то е съхранена Книга, която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от премъдър, всеславен [ще имат болезнено мъчение].” [41:41-42]
Подреждането на Корана отразява замисъла и желанието на Аллах, към които Мухаммед и неговите сподвижници се придържали:
"И рекоха неверниците: “Защо Коранът не му бе низпослан наведнъж?” Така [Ние отредихме]! За да укрепим с него твоето сърце. И [ти] го прочетохме на части." [25:32]
2. Арабите се отличават с изтънчен литературен вкус, който им позволява да се наслаждават на добрите литературни произведения и високо да ги оценяват. По единодушното им мнение Коранът е най-големия литературен шедьовър, който някога са познавали. Те били трогнати от неговото красноречие и привлечени от изключителната му прелест. В него открили най-великото задоволство и най-голямата радост, и започнали да го запомнят и рецитират. Всички мюсюлмани и много немюсюлмани в миналото и сега се възхищават, цитират и много почитат Корана.
3. Всеки мюсюлманин, мъж или жена, е длъжен да рецитира част от Корана по време на всички молитви и в нощното бдение. За мюсюлманите рецитацията на Корана е висша форма на поклонение и всекидневна практика.
4. В преобладаващата си част арабите били неграмотни и трябвало изцяло да разчитат на паметта си за запомняне на поемите и откъсите, които много харесвали. Те се отличавали със силна памет, благодарение на която пазели литературното си наследство. Всички хора с литературен вкус признали, че Коранът е неподражаем и недостижим и те побързали да го запомнят с благоговение и възхищение.
5. По времето на Мухаммед имало вещи писари и професионални записвачи на Откровенията. При всяко низпославане на знамение или откъс, той веднага повелявал на своите писари да го запишат под негов контрол. Записаното от тях се проверявало и удостоверявало от самия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари!) Всяка дума била преглеждана и всяко знамение било поставяно на съответното място.
6. До времето, когато откровенията приключили, мюсюлманите имали много завършени записи на Корана. Те били запаметявани, рецитирани и използвани за всекидневните цели. Когато възниквало различие, въпросът се отнасял до самия Пророк, независимо дали това било свързано с текста, значението или интонацията му.
7. След смъртта на Мухаммед Коранът бил вече запаметен от много мюсюлмани и имало многобройни негови записи. Но дори това не удовлетворило Абу Бакр, първия халиф, който се страхувал, че смъртта на хората, заучили Корана наизуст, би довела до сериозно объркване. Той се посъветвал с най-вещите мюсюлмани и поверил на Зайд ибн Сабит, главния писар на Пророка за Откровенията, да състави окончателна и завършена редакция на Свещената Книга, както самият Мухаммед го упълномощил навремето. Той направил това под контрола на сподвижниците на Пророка и с тяхна помощ. Последното и завършено копие било проверено и одобрено от всички мюсюлмани, които слушали Корана от Мухаммед и го запаметили. Това било направено за по-малко от две години след смъртта на Мухаммед. Откровенията били все още живи в умовете на писарите, запаметяващите и другите мюсюлмани - сподвижници на Пророка.
8. По време на халифа Осман, около четиринадесет години след смъртта на Мухаммед, обобщените копия на Корана били широко разпространени в новите територии, които били приобщени към Исляма. Повечето от жителите им не били виждали Мухаммад и не били слушали неговото рецитиране. Поради различното географско положение те четяли Корана с леки различия. Започнали да възникват несъответствия в рецитацията и интонацията, и това породило спорове сред мюсюлманите. Осман предприел бързи мерки, за да се преодолее ситуацията. След като се посъветвал с религиозните водачи, той създал група от четирима бивши писари на Откровенията, които събрали всички налични копия и ги замененили с единствено утвърдено копие, което трябвало да се чете според говора и диалекта на Курайш, родното племе на самия Мухаммед. Този диалект е възприет за еталон, защото е най-красноречивият и на него е низпослан Коранът. Така Свещената книга отново била съобразена с говора на човека, на когото е низпослана. Оттогава досега се прилага същата унифицирана версия без ни най-малка промяна на думите или подреждането, или дори на една буква.
От тези факти учените стигат до извода, че днес Коранът е такъв, какъвто бил низпослан първоначално и какъвто винаги ще бъде. Никога към него не са правени нито допълнения, нито съкращения, нито изопачавания. Неговата история е толкова ясна, колкото и дневната светлина, достоверността му е неоспорима и абсолютното му запазване е извън всякакво съмнение.
Коранът е преизпълнен с неповторима мъдрост като първоизвор. Мъдростта на Корана произлиза от Мъдростта на Автора, който не може да бъде друг освен Всевишния Аллах. Тя произлиза също от подчиняващата сила на Книгата, която е неподражаема и интригува всички хора на знанието.
Реалистичният подход на Корана, практическите решения, които той предлага за човешките проблеми, благородните цели, които поставя пред човека, изясняват мъдростта на Корана като мъдрост с особена същност и характер.

нагоре

Динамизмът на Корана
Една от важните черти на мъдростта на Корана е, че тя не е статична или суха, а е преизпълнена с динамика, която буди съзнанието и пречиства сърцето. Тази мъдрост съдържа сила на внушенията, зас­видетелствана както от историческите факти, така и от самия Коран. Когато Мухаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари!) отп­равил за пръв път призива на Аллах, неговата единствена сила бил­а Коранът и единствената му мъдрост била мъдростта на Корана. Всепроникващият динамизъм на Корана е могъщ и непреодолим.
Съществуват много примери, които показват, че най-динамичните личности и най-убедителните аргументи не могат да постигнат динамичната мъдрост на Корана. Всевишния Аллах говори за Корана като за дух и живот, с който рабите на Аллах се насочват към Правия Път.
“Ако бяхме низпослали този Коран върху планина, щеше да я видиш смирена и разцепена от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме на хората, за да размислят.” [59:21]

нагоре

Практичността на Корана
Друга важна черта на Корана е неговата практичност. Той не се ограничава в пожелания, неговото учение не иска невъзможното, не плува по розовото течение на недосегаеми идеали. Коранът възпри­ема човека такъв, какъвто е в действителност и го поощрява да стане такъв, какъвто трябва да бъде. Той не определя човека като безпомощно или безнадеждно създание, осъдено от рождението до смъртта и потънало в грях от люлката до гроба, а го разглежда като благородно, честно и достойно създание.
Практичността на учението на Корана се утвърждава от примера на Мухаммед и мюсюлманите през вековете. Характерният подход на Корана се състои в това, че неговите традиции имат за цел общото благополучие на човека и се базират в обхвата на неговите възможности.

нагоре

Умереността на Корана
Третата характеристика на Корана е умереността и хармонията между Божественото и човешкото, духовното и материалното, индивидуалното и колективното и т.н. Коранът отделя внимание на всички факти от живота и всички потребности на човека, и се занимава с тях по такъв начин, че да го подпомогне да осъществи благородните цели на своето съществуване. С този умерен подход Коранът нарича мюсюлманите “общност по средата” [2:143]. И в рамките на това средно положение мюсюлманите се наричат "най-добрата общност, изведена за хората, те повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното, и вярват в Аллах." [3: 110]
Мъдростта на Корана изпълнява своята задача в три основни измерения: вътрешно, външно и възвишено. Вътрешно тя прониква в дълбините на сърцето и достига до най-тайните кътчета на съзнанието. Тя има за цел трайно да култивира отделния човек отвътре. Това вътрешно проникване е различно и много по-дълбоко от проникването на всяка друга законна или морална система, защото Коранът говори от името на Аллах и отнася всички неща до Него.
Външната функция на Корана обхваща всички области на живота и покрива всички аспекти на човешките взаимотношения от най-личните въпроси до сложните международни отношения. Коранът достига до области, непознати за никоя светска система или за светски морални принципи, и недостижими за никоя популярна религиозна доктрина. Забележителното при Корана в това отношение е, че той се занимава с човешките дела по такъв начин, че да им придаде божествен дух и морален облик. Той прави така, че присъствието на Аллах да се чувства във всяко дело и хората да Го чувстват като първоизвор на напътствието и като крайна цел на всички дела. Коранът е духовният водител на човека и неговата система от закони. Той определя неговите морални норми, а освен всичко това, Коранът съдържа философията на човешкия живот.
Висшата функция на Корана се фокусира върху Единия, Всевишния Аллах. Всичко, което е било, е или ще бъде, трябва да се разглежда през този фокус - активното присъствие на Аллах във вселената. Човекът е просто довереник в обширната вселена на Аллах и единствената цел на неговото създаване е да служи на Аллах. Това не е претекст за уединение или пасивно оттегляне от живота. То е открит призив към човека истински да въплъти на земята прекрасните качества на Аллах. Когато при изпълнението на своята висша функция Коранът насочва вниманието към Аллах, той разкрива пред човека нови хоризонти на мисълта, напътва го към идеала за висока нравственост и го запознава с Вечния първоизвор на мира и добрината. Осъзнаването, че крайната цел на човека е само Аллах, е революция на фона на популярните тенденции в човешката мисъл и на религиозните доктрини, революция, целта на която е да освободи съзнанието от съмнението, душата - от греха, и съвестта - от робството.
Мъдростта на Корана призовава към истината в мислите и добрината в действията, към единство на целите и към добрите намерения.

Please Вход to join the conversation.

 • borisdd
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
01 Авг 2005 11:26 #7640 by borisdd
Replied by borisdd on topic Re: Кой е написал Корана?
Ще отговоря, Хюсеин, но малко по-късно, като имам време!

Please Вход to join the conversation.

 • Vasilis
 • Visitor
 • Visitor
01 Авг 2005 20:59 #7660 by Vasilis
Replied by Vasilis on topic Re: Кой е написал Корана?
Здравейте, нещо не ми стана ясно по въпроса с "най-съвършената" книга, и взеха да ми се появяват някои "въпросчета".
Защо корана като оригинална, автентична и като съвършено напътствие се е оказала недостатъчна за регулиране отношенията на мюсюлманите, и улемите и факихите е трябвало да търсят изход в суната. Да, но и последната с нейните хадиси се оказва несъвършена, тъй като често пъти влизала в противоречие с корана и трябвало да отстъпи на неговия авторитет, та до тук се получава нещо като "омагьосан кръг".
Второ, в корана се срещат много противоречия! Първото за което се сещам е за сътворяването на Иса: от една страна се посочва, че е било достатъчно произнасянето на Аллах на една-единствена дума: Бъди! (кор.3:47), от втора- в няколко аята по- нататък се твърди, че Иса бил сътворен" от пръст"(3:59), а от трета се стига до постановката, че "Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух от него..."
и т. н

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
03 Авг 2005 11:46 #7684 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
3:59. Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.
Тук се говори за адам, че е създаден от пръст.
За хадисите и аетите това вече сме го обсъждали.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
04 Авг 2005 09:38 #7720 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Другитре два стиха се свъррзват по примера на горепосочения.

Please Вход to join the conversation.

 • borisdd
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
04 Авг 2005 17:10 #7738 by borisdd
Replied by borisdd on topic Re: Кой е написал Корана?
Ето и моят отговор, който обещах на Хюсеин!
Предварително се извинявам, че стана малко дълъг...
Надявам се да чуя вашите мнения по тези въпроси!

Коранът е Словото на Аллах, разкрито на Мухаммед чрез Светия Дух (Джибрил) и не е по силите на човешкия ум и въображение да сътвори нещо подобно. Всички признават, че съвременниците на Мухаммед са били майстори на красноречието и не им била чужда идеята да съперничат на Корана. Но те не били в състояние да създадат подобна на него книга и никога не са отричали това. Арабите се отличават с изтънчен литературен вкус, който им позволява да се наслаждават на добрите литературни произведения и високо да ги оценяват. По единодушното им мнение Коранът е най-големия литературен шедьовър, който някога са познавали.


Красноречието и особената мелодика и ритмика е често срещан довод в защита истиността на Корана. В самия Коран се казва на няколко места:

Сура Кравата
23. А ако се съмнявате в това, което сме низпослали на Нашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призовете вашите свидетели освен Аллах ако говорите истината!

Сура Худ
13. Или казват: “Той си го е измислил.” Кажи: “Донесете десет сури подобни на неговите измислени и позовете когото можете, освен Аллах, ако говорите истината!

Все пак тук има два проблема! Отправя се призив за донасяне на сури, подобни на тези в Корана. Но подобни на какво? По красноречие и художествени качества или подобни като учение и догматични идеи?
Пък и критерият за красноречие (каквото Коранът безспорно притежава!) не може да бъде обективен! Например Псалом 103 от Псалтира не отстъпва по художествени качества от кораническите сури!
Пък и може ли да се каже, че поради общопризнатите литературни качества на поемите на Омир и сонетите на Шекспир, те са били Божии пратеници?

По времето на Мухаммед имало вещи писари и професионални записвачи на Откровенията. При всяко низпославане на знамение или откъс, той веднага повелявал на своите писари да го запишат под негов контрол. Записаното от тях се проверявало и удостоверявало от самия Пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари!) Всяка дума била преглеждана и всяко знамение било поставяно на съответното място.
До времето, когато откровенията приключили, мюсюлманите имали много завършени записи на Корана. Те били запаметявани, рецитирани и използвани за всекидневните цели. Когато възниквало различие, въпросът се отнасял до самия Пророк, независимо дали това било свързано с текста, значението или интонацията му.
След смъртта на Мухаммед Коранът бил вече запаметен от много мюсюлмани и имало многобройни негови записи. Но дори това не удовлетворило Абу Бакр, първия халиф, който се страхувал, че смъртта на хората, заучили Корана наизуст, би довела до сериозно объркване. Той се посъветвал с най-вещите мюсюлмани и поверил на Зайд ибн Сабит, главния писар на Пророка за Откровенията, да състави окончателна и завършена редакция на Свещената Книга, както самият Мухаммед го упълномощил навремето. Той направил това под контрола на сподвижниците на Пророка и с тяхна помощ. Последното и завършено копие било проверено и одобрено от всички мюсюлмани, които слушали Корана от Мухаммед и го запаметили. Това било направено за по-малко от две години след смъртта на Мухаммед. Откровенията били все още живи в умовете на писарите, запаметяващите и другите мюсюлмани - сподвижници на Пророка.


И тук има няколко проблема. Първоначално отделните стихове (айети) и главите (сури) на Корана били записвани от специални писари на кожени свитъци, парчета дърво, различни плочки, гладки камъни или по-големи животински кости. Имало е и доста сподвижници на Мохаммед, които запаметявали Корана наизуст. Самият Мохаммед проверявал записаното, а също и цитирал всяка година по веднъж Корана по време на Рамазана, както и два пъти в годината на неговата смърт през 632 г.
Доколкото ми е известно обаче нито един такъв предмет не е запазен в днешни дни! Също така първият цялостно кодифициран Коран, за който става дума по-горе от времето на Абу Бакр (първият от т. нар. правоверни халифи 632-634 г.), и предаден за съхранение при Хафса, дъщеря на Омар (сподвижник на Мохаммед и вторият правоверен халиф 632-644 г.) и съпруга на Мохаммад, също не е запазен. Това копие е съставено според записаното на гореспоменатите кожени свитъци и плочки, както и според разказите на близките сподвижници на Мохаммед, запаметили Корана наизуст. Следващите копия, съставени по поръчка на халифа Осман (третият правоверен халиф 644-656 г.) поради разпространението на исляма и различиията в рецитация на Корана, са съставени според първото копие (на Абу Бакр). От тези вече има три, запазени до наши дни (едно, от които в музея Топ Капъ в Истанбул и едно в Ташкент). Т.нар. диакритични знаци (дамма, фатаха, касра, отгласовки и други) са поставен по-късно - 30 и повече години след това. Тези знаци са доста важни, тъй като могат да променят занчението на дадена дума, нейият род или вида на глагола.

Но има и нещо друго – реално е недоказуемо дали при първоначалното съставяне на Корана всичко записано на плочките, парчетата дърво, палмовите листа, костите и т.н. е било запазено! Кой може да докаже, че някой камък или кожен свитък дори с един стих не е бил изгубен, например при преселението Хиджра от Мека в Медина? Също така много от хората, знаещи Корана наизуст, са загинали в битките с меканците. Ами ако някой от тях е бил запомнил нещо, което другите не са знаели?

Друга важна черта на Корана е неговата практичност. Той не се ограничава в пожелания, неговото учение не иска невъзможното, не плува по розовото течение на недосегаеми идеали. Коранът възпри¬ема човека такъв, какъвто е в действителност и го поощрява да стане такъв, какъвто трябва да бъде. Той не определя човека като безпомощно или безнадеждно създание, осъдено от рождението до смъртта и потънало в грях от люлката до гроба, а го разглежда като благородно, честно и достойно създание.


Тук също има няколко особености.
В Корана има айети (стихове), които отменят или уточняват предишни разпоредби. Например, наказанието за прелюбодеяние, продължителността на нощната молитва, поста и т.н. Като примери могат да се посочат 3:85 отменя 2:62 and 5:69, 9:29 отменя 2:109, 2:185 и 184, 9:36 и 2:217 и 45:14, 4:12 и 2:240, 24:2 отменя 4:15-16 и т.н.
Все пак няма единодушно мнение всред ислямските учени колко и дали въобще има отменящи и отменени стихове! Някой изказват мнение за 200, други за 4-5, а други считат, че въобще няма.
Все пак е логично да се зададе въпросът: Бог не е ли знаел възможностите на хората или какво ще се случи, та се е наложило да низпослава една заповед, а след това да я променя или отменя?

Въпросът има и още една страна. На няколко места в обяснителните бележки към Корана, както и в Сунната на Мохаммед (това са свидетелства (кратки разкази) за неговите дела, молитви, проповеди, предсказания, одобрение или неодобрение на нещо) се казва „Този стих е низпослан по повод на...” или „След като се случи еди какво-си...”

Например:

Сура Ал Имран
196. Да не те мами оживлението на неверниците по земята
(Като причина за низпославането на това знамение се посочват думите на някои вярващи, изречени по повод на благата, с които съдружаващите разполагали: “Ако се погледне това, което ние виждаме, враговете на Аллах тънат в охолство, а ние в неволя.” Разбира се, подобни предупреждения се отправят към всички вярващи.)

Сура Ат Тауба
114. Молбата на Ибрахим за опрощение на баща му бе само обещание, което той му бе дал. А когато му се изясни, че е враг на Аллах, той се отрече от него. Ибрахим бе умоляващ, благ.
(По-рано пророкът Ибрахим обещал на баща си, че ще се моли на Аллах за неговото опрощение и поискал прошка за него. Но когато разбрал, че баща му е враг на Аллах, престанал да се моли. По този повод е и горното знамение.)

Сура Мариам
63. Това е Раят, който оставяме в наследство на всеки от Нашите богобоязливи раби.
(Пратеника на Аллах, мир нему, поискал Джибрил да го посещава по-често. По този повод е низпослано следващото знамение.)
64. [Каза Джибрил:] “Слизаме ние само по повелята на твоя Господ. Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. Твоят Господ никога не забравя

Сура Ан Нур
11. Онези, които оклеветиха [Аиша], са [само] група от вас. Не смятайте, че то е зло за вас! Не, то е добро за вас. Над всеки от онези тегне грехът, който е придобил, а за най-големия виновник има огромно мъчение.
(Следващите няколко знамения са низпослани по конкретен повод. При един от походите, в който участвала и Аиша, съпругата на Пророка, лицемери разпространили клевета за нея, след като изостанала от кервана и я довел човек от охраната.)
12. Защо когато чухте това, вярващите мъже и жени не помислиха добро в себе си и не рекоха: “То е явна клевета.”
13. Защо не доведоха за това четирима свидетели? И след като не са дошли със свидетелите, тези са лъжците пред Аллах. .....

Сура Ал Ахзаб
28. О, Пророче, кажи на своите съпруги: “Ако сте пожелали земния живот и неговата украса, елате да ви дам [задължителната плата] и да ви освободя с добро!
(По времето, когато е низпослано това знамение, Пророка вече бил завладял почти целия Арабски полуостров. То се нарича “Знамение на свободния избор” и е низпослано по повод желанието на съпругите на Пророка за повече охолство. В крайна сметка те предпочели него и наградата в отвъдния живот пред земната благодат.)
29. А ако сте пожелали Аллах и Неговия Пратеник, и Сетния дом, то Аллах е приготвил за благодетелните сред вас огромна награда.”

Сура Ат Тахрим
1. О, Пророче, защо си възбраняваш онова, което Аллах ти е разрешил, стремейки се да угодиш на своите съпруги. Но Аллах е опрощаващ, милосърден.
(За низпославането на това знамение има конкретен повод. Пророка, мир нему,пил шербет от мед в дома на една от съпругите си Зайнаб и се забавил по-дълго при нея. Обхванати от ревност, другите му две съпруги Аиша и Хафса се наговорили и когато Пророка, мир нему, отишъл при тях, му казали, че от него се носи дъх на цветен прашец. Той отговорил, че не е докосвал цветен прашец, а те му рекли: “Това тогава е от пчелите.”)

Сура Ал Масад
1. Да се погубят двете ръце на Абу Лахаб! И той да се погуби!
2. Не го избави неговият имот и онова, което е придобил.
3. Ще гори в огън с пламъци той
4. и жена му, носещата дърва.
5. На шията й ще има въже от сплетени влакна.
(Пратеника на Аллах повикал близките си роднини и ги приканил да приемат Исляма. С оскърбителни думи чичо му Абу Лахаб рекъл: “Затова ли ни извика?” Сурата била низпослана по този повод. Впоследствие ръцете на Абу Лахаб изсъхнали и той умрял в дома си, без някой да разбере. Открили тялото му след три дена и бил погребан от нает за целта човек.)

Тук възниква въпросът: Как така Господ низпослава дадени стихове или цели сури по повод на някакви неща, някои от които съвсем прозаични и делнични?

Външната функция на Корана обхваща всички области на живота и покрива всички аспекти на човешките взаимотношения от най-личните въпроси до сложните международни отношения. Коранът достига до области, непознати за никоя светска система или за светски морални принципи, и недостижими за никоя популярна религиозна доктрина.


Много често моите приятели-мюсюлмани казват: „Коранът и Сунната на пророка Мохаммад регулират всички дейности и сфери на човешкия живот! В християнството няма такова нещо и често изникват затруднения и противоречия. А светските закони винаги са несъвършени.”

Мога да се съглася до известна степен с тях – наистина в исляма се уреждат доста въпроси в областта на наследството, търговските сделки, икономическите отношения, свидетелските показания, наказателното право и т.н.
Мисля все пак, че често се изпада прекалена подробност и буквалност! Например, всред хадисите на Мохаммад има десетки за това как и колко пъти човек трябва да си умие ръцете преди молитва, какъв цвят и материя дрехи могат да носят мъжете, може ли да си боядисват косата и брадата, как и кога трябва да се изперат дрехите на жената, която е била в месечен цикъл, какви храни и напитки е харесвал Мохаммад, как и от коя страна на чинията си се е хранел и т.н.
Естествено, не всички от тези неща са задължителни! Вярно е също така, че в неговите хадиси има чудесни поучения и примери за милосърдие, щедрост, справедливост и честност, но има и доста буквализъм.

P.S. Преводът на Корана е според проф. Цветан Теофанов.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
05 Авг 2005 10:35 #7754 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
По времето на пророка много исторически и литературни източници свидетелстват, че този период бил златния век на арабите в тази областа. Пишели са се много стихове и в на определени събори са се извършвали състезания. Най-добрите са се окачвали на стените на Кяба. След като започнало низпославането на Корана и след преканата на Аллах към писателите да напишат нещо подобно вторите не се отзовали и от срам започнали да откачват стиховете си от стените на Кяба. Тук преканата не била свързана със самото догматично съдържание на Корана, а на самото майсторство на съчитаване на стиловете. Това за арабите било невъзможно, докато съчитанието на стиловете в Корана било направено с лекота. Това приканване на Аллах напомня за приканването му на магьосниците по времето на Монисей, ако знаеш случката с жезала му. Там те също останали безсилни, въпреки, че преди това са били оверени в своите възмоцности.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
05 Авг 2005 11:17 #7755 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Само исках да добавя и следното доколкото съм запознат Шекспир е бил повлиян от произвадението "Лейля и Межнун", когато е писал "Ромео и Жулиета" Много западни афтори са го правели те буквално крадяли постиженията на мюсюлманите и са си ги преписвали на свое име. Това се прави и днес взимат се научните теории на учените от по-незначителните страни от учени на САЩ и пр. Мога да ти дам пример за това с един наш проф. по Психология.
До колкото знам остатъците за които спомена са били унищожени за по-голяма сигурност. Това не е направено нарочно сигурно е имало някаква причина за това. Има такива книги "История на корана" аз съм ги срещал на турски възмойно е да ги има и на англииски вий и прочети мойеш да откриеш по-подробна информация за това.
За отменеи и отменящи самите коранични стихове ясно свидетелстват за това, че такива съществуват. Това се е правило с цел общество да има готовност и нужната нагласа за по-лесното възприемане на категоричната забрана или позволение. Това подобно на оня пример който даде Hanna с антропоморфичните стхове на Стария завет. Другото е свързано с причината за ниспославане на стиховете. При определени положения , както се е очаквало Порока не можел да даде нужния отговор или решение на даден проблем и очаквал подкрепата на Аллах.
Това за което ме питаш относно стхивете посочени от тебе са примери които могат да съществуват и в наши дни, така че стхивете не са прозаични и делнични. Всички хора наречени "сахаба" сподвижници и съвременици на Пророка с техния начин на живот и пр. са ни за пример и благодарение на тяхните прозаични и делнични въпроси към Пророка се изградила и науката Хадис.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
05 Авг 2005 11:19 #7756 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Надявам се с моите скромни и ограничени знания да съм ти бил полезен и одговорите ми да са били обективни и задоволителни.

Please Вход to join the conversation.

 • borisdd
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
05 Авг 2005 16:47 #7760 by borisdd
Replied by borisdd on topic Re: Кой е написал Корана?
Благодаря ти за отговора, Хюсеин!
Като имам малко време ще ти отговоря!

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
15 Авг 2005 10:16 #7823 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
На кое да ми отговориш Борис та аз не съм те питал нищо или може би искаш да кажеш, че ще си дадеш мнеието?

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
11 Сеп 2005 16:15 #8329 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Едно допълнение
Съжалявам, че нямам време за писане, но се опитвам да следя форумите.
Ето по темата няколко интересни неща. Всеки да ги приема както си иска.

Мюсюлманите в болшинство вярват, че Кораничния текст е Лат(х)ани, тоест нещо уникално в арбската литература и нищо подобно нему не може да се напише?

Имраул Каис ( умира 540г), "някой да сметне колко години преди Мохаммед и Корана" е един от най-експресивните арабски поети. Сура 54:1;29;31;46 са точно копие на един стих на Каис. Стиха може да бъде намерен в книгата на Кадди Имам Абдулах Sharah Muallaqat.
Компилативни примери има още много, като този за заемките от персийския епос (приказки) Рустум и Исбандул, чути от Надр ибн Харит (умира 624).

Друг голям проблем, за който много мюсюлмански учени признават са граматическите неточности (грешки), непълноти, чуждици и тн. употребени в най-съвършенната книга според мюсюлманите. Повече по въпроса в: Али Дашти Ali Dashti Twenty three years.
Поздрави :P

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
11 Сеп 2005 17:00 #8330 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Трябвало е да ги прегледаш преди да ги посочиш. Но все пак ти благодаря че се включи липсваше ми :lol: .
54:1. Наближи Часът и се разцепи луната.
(Както разказват мнозина сподвижници на Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, меканците поискали от него да извърши чудо. Тогава той отправил зов към Аллах и луната се разцепила, а после възвърнала целостта си. Изумените съдружаващи не можели да отрекат чудото, но си го обяснили като магьосничество.)
25. Нима на него бе разкрито Поучението сред нас? Не, той е надменен лъжец.”
31. Изпратихме срещу тях само един Вик и станаха като сухите сламки на сеното.
46. Часът е обещаният им срок. Часът е най-злочестият и най-горчивият.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
11 Сеп 2005 17:02 #8331 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Другия не ми е познат но с удоволствие бих се запознал с писанията му

Please Вход to join the conversation.

 • borisdd
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
11 Сеп 2005 18:20 #8332 by borisdd
Replied by borisdd on topic Re: Едно допълнение

Друг голям проблем, за който много мюсюлмански учени признават са граматическите неточности (грешки), непълноти, чуждици и тн. употребени в най-съвършенната книга според мюсюлманите.


Да, чел съм и аз за наличието на граматически грешки и чуждици в Корана, но тъй като не знам арабски ще дам няколко примера и ще помоля Хюсеин и Венци да ги коментират:


1. В сура 2, айет 177 думата „сабириин” (търпеливите) би трябвало да е „сабируун”, тъй като обозначава множествено число на хора и трябва да е в мъжки род, а не в женски.
2. В сура 7:160 фразата „И ги разделихме [синовете на Исраил] на дванадесет рода-общности.” е използвано отново женски род за множествено число, но предвид на това, че се отнася до множество от хора би трябвало да се използва и тук мъжки род за множествено число.
3. В сура 4:162 фразата „и извършващите молитвата» отново е в женски род, множествено число вместо мъжки род. Интересното е обаче, че следващите две подобни фрази – „и даващите милостинята закат» и «вярващите в Аллах и в Сетния ден» са правилно написани в мъжки род, множествено число.
4. В сура 63:10, за фразата “... щях да раздавам милостиня и да бъда от праведните!” е употребена думата «акун», но тя е за трето лице! А би трябвало да е «акуну».

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
11 Сеп 2005 19:24 #8333 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Аз лично в това което се написа не видях някаква сериозна грешка чрез която да се промени смисъла на дадено знамение. Освен това в повечето примери до колкото разбрах проблема е свързан с трите букви "елив", "вав" и "ийе", които в повечето случаи не се четат а играят някои други роли, като едната е да променят съществителните от единствено в множествено, както и от своя страна да определат и дали те да са в женски или мъжки род. Колкото до последната дума в нея нама никаква грешка само липсва в нея една огласовка до колкото видях огласовката е "дамма", с която последната буква в думата би трябвало да се чете с гласната "у". Това не е грешка в арабските страни книгите, весниците и пр. са без никакви огласовки, в Корана ги има заради нас които не знаем арабския и четейки го за да не променяме смисъла на текстовете.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
11 Сеп 2005 19:27 #8334 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Тук трябва да се намесят специалисти арабисти, които да остановят защо е така и дали е някаква грешка и пр. Докато не се види текста и контекста на арабски трудно е да се опредили каквото и да е.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
11 Сеп 2005 19:39 #8335 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Извиниме променил съм аетите вместо 29 съм искарал 25 но и този върши работа. Незнам защо Ибн. Кайс да ги е писъл тези неща аз в това не виждам логика без да гледам контекста мога да ти кажа, че това не е възможно особено първия стих там Ибн.Кайс няма как да го е писъл това през годината която е живял тъй като това събитие се е случило в 9 година преди преселението.
29. Но извикаха техен другар и той се зае, и я закла.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
11 Сеп 2005 20:00 #8336 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
29 и 31 стих са свързани със семутяните или прародителите на семитите, (които англичаните ги пишат сигорно като темити, тъй като първите ги четох някъде като тамут). Един от неверниците заклал камилата която било обещаното чудото на на пратеника Салих към народа си зада докаже че е пратеник на Аллах. И съответно заради постъпката им Аллах ги е унищожил като народ подобно на народа на Лот. Това е станало много много преди да е живял Ибн. Кайс. А последния ает е обещанието на Аллах към меканците които са се противопоставяли на пратеника Мухаммед. Това пак няма нищо общо с времето в което е живял този велик поет от езическия арабски период преди периода в който е живял пратеника на Аллах.

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
12 Ное 2005 20:58 #9376 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: Кой е написал Корана?

Извиниме променил съм аетите вместо 29 съм искарал 25 но и този върши работа. Незнам защо Ибн. Кайс да ги е писъл тези неща аз в това не виждам логика без да гледам контекста мога да ти кажа, че това не е възможно особено първия стих там Ибн.Кайс няма как да го е писъл това през годината която е живял тъй като това събитие се е случило в 9 година преди преселението.
29. Но извикаха техен другар и той се зае, и я закла.


Стиховете са там и са написани от Кайс, при това доста преди Мохамед да се роди. А в събитието от първи стих, ти да не би да вярваш, че се е случило? Кайс пише стихове, прекрасни стихове и това е литературна фигура. А ти ще изкараш, че мохамед е правил и чудеса. :roll:

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
12 Ное 2005 21:31 #9378 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Това Мухаммед не го е направил, а неговия и моя и навсички хора Бог - Аллах. Той е този на когото принадлежи всичко това що е на земята, по водата и над земята, говоря за космоса. Та той както може да съжеви Лазар така може и да раздели луната на две.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
12 Ное 2005 21:32 #9379 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
За Ибн. Кайс това което говориш няма логика.

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
13 Ное 2005 06:48 #9384 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: Кой е написал Корана?

За Ибн. Кайс това което говориш няма логика.


Е, за теб може и да няма, аз имам текстовете на Кайс и логиката се нарича, плагиатство.

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
13 Ное 2005 06:50 #9385 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: Кой е написал Корана?

Това Мухаммед не го е направил, а неговия и моя и навсички хора Бог - Аллах. Той е този на когото принадлежи всичко това що е на земята, по водата и над земята, говоря за космоса. Та той както може да съжеви Лазар така може и да раздели луната на две.Това криптохристиянство ли е :?:

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
13 Ное 2005 12:20 #9387 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Повтарям ти или вече ти потретвам, трябва да проверя, че двете случки от аетите които посочваш, че уж са били творение на Ибн. Кайс са от периоди за които и пра,пра дядому не е чувал, а последната когато се е случила той вече не е бил сред живите. Абе вие християните от кога приехте теориите на будистите за прераждането.
Това за криптохристиянство го казваш ти не аз.

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
13 Ное 2005 14:25 #9396 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: Кой е написал Корана?

Повтарям ти или вече ти потретвам, трябва да проверя, че двете случки от аетите които посочваш, че уж са били творение на Ибн. Кайс са от периоди за които и пра,пра дядому не е чувал, а последната когато се е случила той вече не е бил сред живите. Абе вие християните от кога приехте теориите на будистите за прераждането.
Това за криптохристиянство го казваш ти не аз.


Ми провери де, що не проверяваш, колко месеца стана? Ти разлика между прераждане и въскресение можеш ли да направиш? Аз го казвам, но тебе питам. :idea:

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
13 Ное 2005 15:30 #9397 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
В случея той трябвало и да се е прераждал и да се възкресил.

Please Вход to join the conversation.

 • дервиш
 • Visitor
 • Visitor
13 Ное 2005 15:36 #9398 by дервиш
Replied by дервиш on topic Re: Кой е написал Корана?
Не е никакво криптохристиянство, а истенско ислямско теологично схващане за този вид паранормални действия, които вие християните не може да си ги обясните освен, подобно на езичниците, като обожествявате нормални човешки същества.

Please Вход to join the conversation.