Мобилно меню

Ислямът и другите религии

 • Emir
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
04 Юни 2006 20:15 #12809 by Emir
АЛИ /ВЯЧЕСЛАВ/ ПОЛОСИН - ИЗПОВЕД НА ЕДИН БИВШ СВЕЩЕНИК
18-04-2003

Израснах в периода на "безрелигиозното" възпитание и затова в училище не ми бяха внушавани никакви атеистични глупости. От дете в душата си вярвах в незнайния за мен Бог, който винаги може да ти помогне. Само и само да науча истината, влязох във Философския факултет на Московския държавен университет. Не изпитвах особено топли чувства към съветската система, тя ми отговаряше с взаимност. Затова с голям труд завърших университета и се влях в "поколението на метачите и пазачите", както го нарече Борис Гребеншчиков.

През 70-те години в Москва нямаше никаква реална алтернатива на комунистическата идеология освен православната Църква и на деветнайсет години аз за първи път прекрачих прага на православен храм. Това не беше съзнателен избор на конкретна религия за да избираш, трябва да можеш да сравняваш, а аз нямах с какво да сравнявам православието: това беше само решителен отказ от лъжата на материализма и влизане в храма, чиито врати бяха отворени.

Три пъти кандидатствах в православната духовна семинария. Два пъти ме "отхвърляха" ректорът направо казваше, че властите не разрешават. След първия опит вече не ме вземаха на работа дори като пазач. Кварталният идваше вкъщи, заплашваше, че ще ме изселят заради "безделничество" и питаше жена ми не иска ли да се разведе с кандидат-попа. Припечелвах с преводи на религиозна литература от немски и като извънщатен четец в църквата.

После комунистите вдигнаха ръце от мене с една дума, тоя така или иначе няма да стане проводник на марксизма-ленинизма и на третия път постъпих в семинарията. През 1983 година станах свещеник. За мен тогава този сан беше символ на духовна и интелектуална борба с материализма. В Москва, където живеех, властите ми отказваха разрешително да извършвам богослужения и аз се озовах в Средна Азия в миналото място за заточение на неблагонадеждни. Но на практика служенето в църквата налагаше да се решават не толкова духовни и интелектуални задачи, колкото да се извършват всевъзможни ритуали, поръчвани най-често от суеверни хора. И дори когато ясно разбирах, че тези ритуали по същество не се различават от езическите заклинания, аз не можех да откажа да ги извършвам те бяха станали задължителна част от църковната практика. Това създаваше ситуация на вътрешна раздвоеност между личната вяра и обществения дълг.

В Средна Азия аз за първи път се запознах с мюсюлманите и исляма, към който започнах да изпитвам вътрешно влечение. Веднъж при мен в църквата дойде възрастен, благообразен на вид таджик, за когото казваха, че е таен шейх. След кратък разговор той неочаквано каза: "Ти имаш мюсюлмански очи, ти непременно ще станеш мюсюлманин!" Това на пръв поглед парадоксално и дори рисковано заявление, направено в православна църква пред нейния настоятел, не предизвика у мен никаква вътрешна съпротива, напротив, запечата се дълбоко в душата ми, макар че тогава не знаех нищо за исляма.

През 1985 година заради неподчинение властите ме лишиха от разрешително за богослужения в храма тогава без него не можеше дори да си облечеш одеждите, в противен случай три години затвор и повече не ме взимаха никъде, дори в сибирските епархии. Отново преживявах с преводи от немски.

Когато през 1988 година Горбачов даде зелена улица за празнуването на 1000-годишнината от приемането на християнството, поповете в немилост започнаха да получават амнистия и от Калужката епархия ми предложиха да служа в разрушената църква в гр. Обнинск.

За депутат ме избраха случайно издигнаха ме демократите срещу комунистическия кандидат министъра на автомобилния транспорт. През 1990 година хората в Калуга написаха върху списъка на кандидатите за депутати: "По дяволите всички, гласувайте за обнинския поп!" Гласуваха. Елцин обичаше неочакваните ходове и ме предложи за длъжността председател на Комитета на Върховния съвет на РСФСР по въпросите на религията, което тогава беше голяма екзотика: поп член на Президиума на Върховния съвет! Избраха ме. Заедно с един юрист написах текста на руския закон "За свободата на вероизповеданията" (който даде реална свобода на вярващите), а също "прокарах" постановление, с което празникът Рождество Христово се обявяваше за неработен ден.

В почивните дни пътувах до Обнинск да извършвам богослужения.

По това време борбата с атеизма ставаше вече минало, за което и ние спомогнахме, но в Църквата на преден план излизаха не просветителството и борбата със суеверията, а строителството на сгради и извършването на обреди, носещи доходи. Църковната йерархия и клирът се устремиха към онази административна власт над хората, която бяха изгубили през 1917 година, но аз изпитвах отвращение към клерикализма всеки трябва да прави онова, което умее най-добре, а още повече не бива да се бърка "Божият дар с пържените яйца". Започнах да се усещам сред вярващите вече не като проповедник на Божието слово, а като официален магьосник, от когото очакват само обреди и заклинания, а сред йерархията като лобист на крайния клерикализъм, укрепване на властта на жреческата каста, йерократията. Затова през 1991 година доброволно напуснах църковната служба, а през 1993-та, след разправата с Върховния съвет, не се върнах на щат в Църквата, макар че Патриаршията ми предлагаше да бъда настоятел в Москва.

Реших, че трябва за известно време да спра, да се ориентирам в самия себе си, в своя мироглед, и предпочетох пред жреческата кариера скромния живот на експерт от средното звено в Държавната дума.

Започнах задълбочено да изучавам древнохристиянските източници: историята на Църквата, историята на богослуженията, историята на богословието. И неочаквано за себе си открих, че християнската Църква не притежава текста на Откровението на Бога, който би свидетелствал за сключването на новия договор Новия Завет между Бога и хората. Исус казва на учениците си: "Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе" (Иоан. 16:12-13). "А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил" (Иоан. 14:26)*.

Това ще бъде отправната точка при сключването на втория и последен Договор (Завет) между Бога и човечеството, когато моделът на един народ избраник се изпразва от съдържание и цялото човечество се призовава към Единобожие.

Така за мен стана очевидно, че в християнската традиция аз нямам книга, за която твърдо може да се каже: "Това е дадено по волята на Бога от самия Бог чрез неговия посланик, който свидетелства, че тези думи, започвайки от еди-кои си и завършвайки с еди кои си, са по същество думите на Бога." Сборникът текстове, наречен от Църквата Нов Завет, може да се смята в най-добрия случай за предание.

Жреческата каста възобнови в християнството култа към духовете покровители под техните нови имена, което никак не се съгласува със заповедите на Исус, призовавал да се молим само на Единия Бог. Вярващите се молят не направо на Бога, а на някакви посредници, чиято роля изпълняват умрели преди това "угодници" на божеството, а също самите свещеници. По-късно прочетох в Корана:

"Нима те уподобяват с Него това, което нищо не твори, а самите от него са сътворени. И те не могат да им помогнат, нито те на самите себе си могат да помогнат. Наистина, тези, на които вие се молите, освен на Аллах, са раби Негови, каквито сте и вие" (Коран, 7:191-192, 194)**.

Когато открих текста на Корана (в превода на Валерия Прохорова), аз видях всички признаци на истинското пророчество:

* свидетелството на Самия Бог: "иди и кажи на хората";
* липсата на субективни човешки разсъждения;
* вътрешна непротиворечивост;
* липсата на противоречие с предходните пророчески послания: на Мойсей, Исаия, Йеремия и др., напомняне на онова, на което е учил Исус;
* строго Единобожие;
* сведения за неща, които човек по онова време не би могъл да знае по естествен път.

Затова аз направих извода: за следващ и последен пророк, който според Исус е трябвало "да напомни" неговите думи и упъти човечеството на "всяка истина", Бог е избрал Мохамед (мир на праха му). Той нямал образование, не се отличавал с красноречие, но е продиктувал текстове, които се отличават с възвишен стил, висока поетичност, съчетана с дълбочина на съдържанието, предсказания на бъдещето, научни сведения.

В Корана са забранени робството, социалното неравенство между хората, дадени са понятия за правата и свободите на човека. В материалистическото общество правата и свободите на човека се разглеждат извън понятието за вечен живот, а именно само като средство за постигане на временен комфорт. В този случай няма обективен критерий, по който могат да бъдат ясно прокарани границите на човешката свобода, отвъд които започват аморалността, произволът, анархията и тиранията. Затова границите на свободата в такова общество се установяват субективно: при либерализма безграничната свобода се абсолютизира до степента на кумир, което води обществото до пълно морално и физическо израждане, а при деспотизма свободата и правата на човека се оказват препятствие към реализацията на тоталитарна диктатура, рожба на "греховното съзнание".

За мюсюлманите правата и свободите на човека имат за свой източник волята на Всемогъщия Творец и са дадени на човечеството като необходимо и позитивно средство за изпълнение волята на Твореца и достигане на вечен живот.

В това е силата на ислямската религия, която не разделя "Божественото" и "човешкото", а ги съединява в единна реалност, където целта и средствата се намират в хармония! Ислямът предлага на човечеството еталона на цялостната и здрава личност с чувство за собствено достойнство и осъзнаване на своите неотменими права и свободи. Откровението на Всевишния Аллах дава на човечеството също и основните закони на социалния живот, позволяващи на всеки човек да съхранява и реализира без загуба за себе си и за другите своята от Бога дадена свобода. Бог казва:

"И кажи: "Истината е от вашия Господар. Който иска нека вярва, а който не иска нека не вярва" (Коран, 18:29).

В тези думи на Всевишния:

1. се посочва пътят към вечния живот;
2. утвърждава се правото на свобода на вероизповеданието;
3. утвърждава се правото на свобода на съвестта.

Оттук правото на свобода на съвестта и свобода на вероизповеданието се явява необходимо условие и средство за доброволно себеотдаване на Единствения Бог и изпълнението на Неговата воля, т. е. изповядването на исляма.

Всевишният казва: "В религията няма принуждение" (Коран, 2:256). Тези думи дават фундамента за практическата реализация на правото на свобода на съвестта и свобода на вероизповеданието. При практическата реализация на това право мюсюлманите са длъжни да уважават религиозните убеждения на другите и да се стремят към това да живеят в мир с тях на основата на сключения договор. Дори в случай на водене на справедлива война мюсюлманите нямат право да разрушават на територията на противника църкви, манастири и синагоги, а също да причиняват вреда на техните служители.

Пророк Мохамед (мир на праха му) казва: "Не принадлежи към нас онзи, който призовава към нетърпимост, и не принадлежи към нас онзи, който се сражава, подбуждан от нетърпимост, и не принадлежи към нас онзи, който умре в своята нетърпимост."

В Корана за първи път на земята са утвърдени свободата, равенството и братството не само в качеството им на лична добродетел, но и в качеството на задължителни за вярващите норми на социално поведение.

След като прочетох Корана, аз заедно с моята съпруга през май 1999 година обявих, че признавам Единствения Бог и Неговия пророк и Пратеник Мохамед.

Please Вход to join the conversation.

More
04 Юни 2006 21:22 #12811 by hanna

В Корана за първи път на земята са утвърдени свободата, равенството и братството не само в качеството им на лична добродетел, но и в качеството на задължителни за вярващите норми на социално поведение.


Надявам се, че сте чел Свещеното Писание - Библията. Там ще намерите нещата за които говорите, че за пръв път ги има в Корана. Даже нещо повече - заповедта да обичаме враговете си, а не да ги мразим и убиваме дори в свещена война. Не ми стана ясно защо тази тема сте поставил в отдела Писание и Предание. В този отдел обикновено дискутираме библейските текстове.

נר לרגלי דברך

Светило за нозете ми е Твоето слово /Пс. 119/118:105/

Please Вход to join the conversation.

More
04 Юни 2006 21:45 #12812 by hanna

През 1983 година станах свещеник. За мен тогава този сан беше символ на духовна и интелектуална борба с материализма. В Москва, където живеех, властите ми отказваха разрешително да извършвам богослужения и аз се озовах в Средна Азия в миналото място за заточение на неблагонадеждни. Но на практика служенето в църквата налагаше да се решават не толкова духовни и интелектуални задачи, колкото да се извършват всевъзможни ритуали, поръчвани най-често от суеверни хора. И дори когато ясно разбирах, че тези ритуали по същество не се различават от езическите заклинания, аз не можех да откажа да ги извършвам те бяха станали задължителна част от църковната практика. Това създаваше ситуация на вътрешна раздвоеност между личната вяра и обществения дълг.

Започнах задълбочено да изучавам древнохристиянските източници: историята на Църквата, историята на богослуженията, историята на богословието. И неочаквано за себе си открих, че християнската Църква не притежава текста на Откровението на Бога, който би свидетелствал за сключването на новия договор Новия Завет между Бога и хората. Исус казва на учениците си: "Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе" (Иоан. 16:12-13). "А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил" (Иоан. 14:26)*.

Това ще бъде отправната точка при сключването на втория и последен Договор (Завет) между Бога и човечеството, когато моделът на един народ избраник се изпразва от съдържание и цялото човечество се призовава към Единобожие.

Така за мен стана очевидно, че в християнската традиция аз нямам книга, за която твърдо може да се каже: "Това е дадено по волята на Бога от самия Бог чрез неговия посланик, който свидетелства, че тези думи, започвайки от еди-кои си и завършвайки с еди кои си, са по същество думите на Бога." Сборникът текстове, наречен от Църквата Нов Завет, може да се смята в най-добрия случай за предание.
Жреческата каста възобнови в християнството култа към духовете покровители под техните нови имена, което никак не се съгласува със заповедите на Исус, призовавал да се молим само на Единия Бог. Вярващите се молят не направо на Бога, а на някакви посредници, чиято роля изпълняват умрели преди това "угодници" на божеството, а също самите свещеници. Затова аз направих извода: за следващ и последен пророк, който според Исус е трябвало "да напомни" неговите думи и упъти човечеството на "всяка истина", Бог е избрал Мохамед (мир на праха му). Той нямал образование, не се отличавал с красноречие, но е продиктувал текстове, които се отличават с възвишен стил, висока поетичност, съчетана с дълбочина на съдържанието, предсказания на бъдещето, научни сведения.


Уважаеми Емир,

От разказа, който ползвате за да извършвате апологетика, забелязах следното - никъде не се казва, че бившият свещеник е завършил каквото и да е богословско образование. А фактът, че той не е завършил такова се вижда от неговото елементарно невежество, което се изразява в:
1. Че според него няма разлика между Предание и Писание. Най-малкото Писанието е нещо написано, нали.
2. Ако беше завършил поне семинария щеше да знае кога и как са написани Евангелията, а той очевидно не знае.
3. Ако беше чел Свещеното Писание щеше да разбере, че Иисус от Назарет има претенциите да е Син Божи и истински Бог /и за нас Той е такъв/, освен това основа на християнството е вярата в Неговото Възкресение. Мохамед никога не е имал претенции да е син Божи и Бог /не случайно и Вие сам казахте "мир на праха му"/.
4. Ако цитираният от Вас свещеник някога изобщо е бил православен щеше да знае, че в Църквата няма култ към светиите. Че молитви се отправят към тях не защото те са всесилни, а защото те обичайки ни и бидейки живи в рая се молят за нас.
5. Ако този човек беше чел евангелието щеше да забележи в какво се състои Новия Завет в предаването на Иисус Христос на кръстна смърт заради нас в причастяването с Неговата кръв и плът /под вид на вино и хляб/, което е възпоменание и актуализиране на Голготската Му саможертва.
6. Този екс свещеник щеше да знае, че думите за Утешителя не се отнасят до Друг, а до Бог Дух Свети. Щеше да знае, че Христос, преди да се възнесе каза на учениците Си: "не се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от Мене; защото Йоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светии" /Деян. 1:4-5/. А кога слеза Дух Свети над апостолите може да прочетете в Деяния 2 глава... Явно бившият отец /ако наистина той е бил такъв/ не е особено запознат с християнското учение...
Емир, обръщането на този или онзи в дадена вяра не доказва нейната истинност или неистинност. Единственото обръщане, което според мен е реално е това на св. ап. Павел /понеже мисля, че познавате Новия Завет повече от цитирания от вас бивш свещеник, няма да споменавам какъв е бил преди това ап. Павел и как е поварвал, че Иисус е Христос и Бог/.
Като Ви поздравявам с участието Ви в нашия форум, Ви моля да споделяте Вашето собствено познаване на Библията и християнството, а не нечие друго! Защото ние общуваме с Вас, а не с този бивш отец, нали :) !

נר לרגלי דברך

Светило за нозете ми е Твоето слово /Пс. 119/118:105/

Please Вход to join the conversation.

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
04 Юни 2006 23:49 #12813 by n_antonov

Като Ви поздравявам с участието Ви в нашия форум, Ви моля да споделяте Вашето собствено познаване на Библията и християнството, а не нечие друго! Защото ние общуваме с Вас, а не с този бивш отец, нали :) !


Характерно за ислямската критика срещу християнството е позоваването не на познаването, а на непознаването на християнскто богословие и на Библията.

В това се убеждаваме за пореден път.

Ето защо, всички православни трябва много сериозно да залягат над изследването на Писанията, за да не идват разни възпитаници на разни ислямски институти да ги "светкат" на това и онова за Библията.

Please Вход to join the conversation.

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
04 Юни 2006 23:55 #12814 by n_antonov

След като прочетох Корана, аз заедно с моята съпруга през май 1999 година обявих, че признавам Единствения Бог и Неговия пророк и Пратеник Мохамед.


Това е чудесно, но като сте регистрирали в този форум, който е за православно богословие, сте се съгласили да не извършвате пропаганда на чужди на православното християнство учения. Можете да го направите където намерите за добре, никой не ви спира, но приемете, че тук се намирате в чужд дом и като гости е редно да се съобразявате с порядките, приети от домакините!

Please Вход to join the conversation.

 • Anonymous
 • Visitor
 • Visitor
04 Юни 2006 23:56 #12815 by Anonymous
Много си прав Никола!

Please Вход to join the conversation.

 • Йоан Рилски
 • Visitor
 • Visitor
31 Май 2012 18:22 #32454 by Йоан Рилски
Replied by Йоан Рилски on topic Отг: Ислямът и другите религии

А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе" (Иоан. 16:12-13). "А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил" (Иоан. 14:26)*.
Това ще бъде отправната точка при сключването на втория и последен Договор (Завет) между Бога и човечеството, когато моделът на един народ избраник се изпразва от съдържание и цялото човечество се призовава към Единобожие.

Тук е казано в прав текст, че Утешителят е Светия Дух.
И да да се казва, че Светия дух е Мохамед е невежество, защото в Корана е записано, че Светият Дух носи посланията от Аллах за Мохамед.
Сура 16, аят 106
102. Кажи [о, Мухаммад]: "Светият Дух [Джибрил] го низпослава от твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите, и за напътствие, и радостна вест за мюсюлманите."

Следователно, няма как Мохамед да носи сам на себе си посланията от Аллах и да говори сам на себе си.
Освен това в Светото Писание е записано, че Йоан Кръстител е последният Пророк.


Евангелие от Матей, глава 11, стих 13
13 Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана;

Евангелие от Лука, глава 16, стих 16
16 Законът и пророците бяха до Иоана; оттогава Божието царство се благовествува, и всеки на сила влиза в него.

Така, че всеки християнин знае, че последният пророк е Йоан.
А този, който твърди, че има още пророци след Йоан няма нищо общо с християнството.


Вярващите се молят не направо на Бога, а на някакви посредници, чиято роля изпълняват умрели преди това "угодници" на божеството, а също самите свещеници. По-късно прочетох в Корана:

"Нима те уподобяват с Него това, което нищо не твори, а самите от него са сътворени. И те не могат да им помогнат, нито те на самите себе си могат да помогнат. Наистина, тези, на които вие се молите, освен на Аллах, са раби Негови, каквито сте и вие" (Коран, 7:191-192, 194)**.

Това, което съм подчертал с червено е груба подмяна на словата на Аллах. Според Корана, това е ширк - кардинален грях в исляма.
Наказанието за това прегрешение е най-тежкото - ОГЪНЯ.
Ето какво е точното слово на Аллах. То няма нищо общо с писанията на този грешник.
Сура 7, аяти 191 до 194:
191. Нима съдружават с Него такива, които нищо не творят, а самите те са сътворени?
192. И не могат да им помогнат, нито на себе си помагат.
193. И ако ги зовете към правия път, не ви следват. Едно и също е за вас дали ще ги зовете, или ще мълчите.
194. Онези, които зовете вместо Аллах, са раби, подобни на вас. Призовете ги, нека ви откликнат, ако говорите истината!

Когато открих текста на Корана (в превода на Валерия Прохорова), аз видях всички признаци на истинското пророчество:

* свидетелството на Самия Бог: "иди и кажи на хората";

Това е лъжа! изразът "Иди и кажи на хората " не е Кораничен. И това може да се провери за части от секундата със съвременните технологии.

* липсата на субективни човешки разсъждения;

Отново Лъжа! Цялата Сура 1 представлява Молитва към Аллах. Дори и човек незапознат с ислама да я прочете, веднага разбира, че тази сура не е низпослана от Бог, а е цялата дело на смъртни, които се молят на Аллах.
СУРА 1. ОТКРИВАНЕ (АЛ-ФАТИХА)
1. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
2. Хвала на Аллах ­ Господа на световете,
3. Всемилостивия, Милосърдния,
4. Владетеля на Съдния ден!
5. Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
6. Насочи ни по правия път,
7. пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!

Ако това са думи на Аллах, то кого Аллах моли да го насочи по правия път?
А има и още други места със човешки допълнения.

* вътрешна непротиворечивост;

Примерите за противоречия са множество.
Но аз ще посоча едно от тях От какво е сътворен човек според Корана?
Да видим, от какво е сътворен Човек според Корана?

Дали човек е сътворен от Вода?
Сура 25, аят 54 –
54. Той е, Който сътвори човека от вода и му отреди кръвно и брачно родство. Твоят Господ е всемогъщ.

Сура 24, аят 45 –
45. Аллах сътвори от вода всяка твар.Някои от тях се движат по корем, някои от тях вървят на два крака, а някои от тях вървят на четири. Аллах сътворява, каквото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.

Дали човек е сътворен от Изсъхнала Глина и Ментлива Кал?
Сура 15, аят 26 –
26. И сътворихме човека от изсъхнала глина, от менлива кал.

Дали човек е сътворен от Пръст?
Сура 30, аят 20 –
20. И от Неговите знамения е, че ви сътвори от пръст, после ¬ ето ви ¬ хора, които се множат!

Дали човек е сътворен от Нищо?
Сура 19, аят 67 –
67. А нима човекът не помни, че Ние го сътворихме и преди, когато бе нищо?

* липсата на противоречие с предходните пророчески послания: на Мойсей, Исаия, Йеремия и др., напомняне на онова, на което е учил Исус;

Ако това беше истина, то Мохамед не е пророк, защото според Светото Писание, последният Пророк е Йоан.

* строго Единобожие;

Отново лъжа. Колкото и да е странно, в Корана са записани на много места знамения, в които се говори за други Богове.
Според официалната версия на исляма - Ибрахим = Авраам / Бащата на Исмаил / е правоверен мюсюлманин!
Да видим какво пише обаче в Корана за месеца, звездата, слънцето и камъните!
В Сура2,аят 135, Авраам / Ибрахим / е описан като ревностен мюсюлманин!
135. И рекоха: "Станете юдеи или християни и ще тръгнете по правия път!" Кажи: "Не, ние следваме вярата на Ибрахим, правоверния, а той не бе от съдружаващите."
Подобно е и твърдението в Сура 3, аят 67:
67. Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите.

До тук няма никакво съмнение, че Ибрахим = Авраам е правоверен мюсюлманин и всички мюсюлмани / според Корана / трябва да следват неговата вяра!

Да видим сега в какво вярва Авраам? Вярата на Авраам е прекрасно описана в Сура 6, аяти 74-78.
74. И каза Ибрахим на баща си Бзар: "Нима смяташ изваянията за богове? Виждам, че ти и твоят народ сте в явна заблуда."
75. И така показваме на Ибрахим владението на небесата и на земята, за да е от убедените.
76. И когато го покри нощта, той видя звезда. Рече: "Това е моят Господ." А когато залезе, рече: "Не обичам залязващите."

77. И когато видя луната да изгрява, рече: "Това е моят Господ." А когато залезе, рече: "Ако не ме напъти моят Господ, ще бъда от заблудените хора."

78. И когато видя слънцето да изгрява, рече: "Това е моят Господ. То е най-голямото." А когато залезе, рече: "О, народе мой, невинен съм за това, което съдружавате!


Тук виждаме още божества освен Аллах, изречени от правоверен мюсюлманин. Това би трябвало да е ширк според твърдението по-горе и да бъде изтрити от Корана ...

* сведения за неща, които човек по онова време не би могъл да знае по естествен път.

Този твърдение е доста размито и ако е казано конкретн бих могъл да го коментирам.

[quote="Emir" post=12809
В това е силата на ислямската религия, която не разделя "Божественото" и "човешкото", а ги съединява в единна реалност, където целта и средствата се намират в хармония! Ислямът предлага на човечеството еталона на цялостната и здрава личност с чувство за собствено достойнство и осъзнаване на своите неотменими права и свободи. Откровението на Всевишния Аллах дава на човечеството също и основните закони на социалния живот, позволяващи на всеки човек да съхранява и реализира без загуба за себе си и за другите своята от Бога дадена свобода. Бог казва:

"И кажи: "Истината е от вашия Господар. Който иска нека вярва, а който не иска нека не вярва" (Коран, 18:29).


Това е поредното коварство на исляма. Тук виждаме как се "подрязват" знаменията на Аллах, така, че да "остане" само човечност в тях.
Ето истината- горната сура е недописана /отбелязаното със синьо/... Ислямът е религия на унищожението на непокорните вярващи:
Сура 18, аят 29
29. И кажи: “Истината е от вашия Господ. Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник! Ние приготвихме за угнетителите Огъня, загражденията на който ги обкръжават. И ако викнат за помощ, ще им се помогне с вода като разтопен метал, която изпича лицата. Колко гнусно е такова питие и колко лошо място е там за отсядане!


Мога да отговоря на всичко, но ще е доста дълго. Ако някой има конкретни въпроси - на разположение съм!

Бог да е с вас!

Please Вход to join the conversation.

 • barin
 • Visitor
 • Visitor
28 Сеп 2014 22:01 #38148 by barin
Мога да направя кратък преглед и анализ на някои основни религии: 1. Ислямът е реакционна религия. Той не търпи други религии и вероизповедания.Примери от историята на Балканския полуостров-много.В корана пише хубави и справедливи неща,но мюсюлманите ги разбират погрешно и си мислят, че исляма трябва да завладее света. Христианските добродетели отдавна са погазени от католиците. Те си правят каквото си поискат, трупат печалби и не допускат хора до архивите във Ватикана.Сигурно се страхуват да не излезе нещо лошо за христианството наяве. Ако всичко беше наред и така, както се представя пред общественотта нямаше да се пазят.Нека припомня, че в христианския свят има тридесетгодишна война( 1618-1648), както и други по-кратки на верска основа, през средновековието е работила гилотината, има Вартоломеева нощ.Новия свят е завладяван с пушки в едната ръка и библия в другата.При старите религии има жестоки жертвоприношения, особено при маите и ацтеките.Единствено православната религия от съвременните е търпима и няма изстъпление досега. За сектите не искам да говоря-те се откланят от правата вяра и никъде не са признати и добре приети. От старите религии зороастризма на персите и тангризма на българите са проявявали човечност и добро отношение към хора и народи с друго вероизповедание. В стара България и Персия всеки изповядващ своята религия не е бивал гонен и облаган с многократно по-високи данъци.В тези държави животът е бил е висок стандарт.

Please Вход to join the conversation.

 • despotis
 • Visitor
 • Visitor
29 Сеп 2014 19:35 #38156 by despotis
Не познаваме нито християнството, нито мохамеданството, а пък думите за тангра и зороастър, са смешни от историческа гледна точка. Пълно противоречие със историческите сведения. Просто националистическия ботуш така разбърка ума на хората, че те с радост цитират и верват на лъжи.

Please Вход to join the conversation.

 • ivan61
 • Visitor
 • Visitor
10 Окт 2014 07:22 #38206 by ivan61
Вие драги съфоромци ,които отговаряте на този човек -наричаш себе си ..."ЕДИН БИВШ СВЕЩЕНИК..." нямате ли си друга работа?

Ако нямате да взема да ви упътя? /простете за грубостта ми/
Па вземете та отговарете на всички онези дановисти,иеховисти,мормони,евангелисти и вся остальная сво..ч.,които в подобни разговори ще ви обяснят и даже с още повече "доказани" факти и цитати ,че Спасителя никога не е бил разпъван или не е умирал или е тук между нас и се разхожда по улицата хей там или, че не е Син Божии или ,че изобщо не е възкръсвал и....да продължавам ли?

Всъщност не е ли исляма вид протестантсво и ако е какво общо има исляма с Православието?

Please Вход to join the conversation.