Мобилно меню

Протестанти

  • KIKI
  • Visitor
  • Visitor
21 Ян 2008 15:17 #21697 by KIKI
Replied by KIKI on topic Re: Протестанти
Здравейте В. Каравълчев
По принцип съм съгласен с вас.

Аз бих допълнил, че не само атеистите, но има и вярващи в Бога с големи знания, които поради материална привързаност ги замърсяват.

Едно от достоянията на Бога е отречеността. Става въпрос за отреченост по отношение на материалното. Богът е недосегаем от материалните енергии (от света), въпреки че Той е източникът им и създателят на всичко материално, и всичко е в него, и няма нищо извън Него. Но в същото време материалната вселена е проникната от Него - от всяко сърце до последния атом – без да е повлиян от това. Той е и поддръжникът на всичко живо и не живо, Той поддържа планетите да плуват в пространството. И когато се говори за отреченост, трябва да имаме предвид, че става въпрос за всяко нещо, което касае грубото материално тяло - 5-те сетива и 5-те обекта на сетивата - и финното материално наслаждение, касаещо ума, интелигентността и фалшивото, не-духовно его. (Пример за финна материална привързаност е например привързаността към някоя от философските теории, независимо дали е атеистична или теистична – толкова голямо е удоволствието когато обясняваме на другите “истината”, така също успех, власт, почести и т.н. ... ). Склонността на човека да нагажда думите и логиката към сетивата и собствените си интереси е огромна и това е материална привързаност. В чистото духовно проявление няма и сянка на привързаност. Затова Иисус ни кара да се отречем от себе си, за да станем духовни. А където е духовното, там е знанието, блаженството и вечността.

Има религиозни християнски общества, които неразбирайки смисъла на отречението и въздържанието, учат, че Бог е любов и вярват, че “от 1-ви клас ще скочат в 12-ти”, като за миряните остава смътна представата за съдържанието на понятието “Бог е любов”, защото то се възприема до голяма степен в неговия материален (сетивен) аналог, и съответно с известни малки корекции продължават да си живеят греховно. И за да се освободи човек от материалното схващане за любовта, той трябва да има предвид кое е материално и кое е духовно за да се изпълни Лука [11:36] Ако, прочее, тялото ти е цяло светло и няма ни една тъмна част, цялото ще бъде така светло, както кога светило те осветява със сияние.

Само така, по пътя на чистото духовно познание и практика, една човешка общност може да просперира, включително и материално и така да надвие над всяка ерес.

Без чистота има или упадък, или безсмислено боричкане.

Please Вход to join the conversation.