Мобилно меню

Канонизиран ли е Хан Тервел?

 • Argirov
 • Visitor
 • Visitor
30 Мар 2011 09:31 #30652 by Argirov
П.П.

Допълнително ми светна и надали някой се е занимавал, че свети Тривелий, дето е и хан Тервел, за българите от онези години, че за голяма част от тях и до поп Минчо Кънчово време чак, името му не е звучало неразбрано, както на нас ни звучи днес, ами си е имало съвсем конкретен смисъл. За тях то е значело "свети Три-правий" или "свети Трижди-правилен".

"Велия вери..." кой ще си го спомни? Ето така им е звучало името Три-велий и такъв смисъл е имало до съвсем неотдавна! Ама на съвременните янлъш-църковници все "свещения църковно-славянски език" им е в устите и все не знаят какво да говорят и да мислят на него. А че "славя", "славен" и "славян" има-няма от един век време насам се опитваме да значат нещо различно и едното да товарим с допълнителен смисъл - не говоря. Кой да помни поне възрожденското "Славимо славни славени", дето за светите братя Кирил и Методий несравнимо по-ерудираните от нас български будители са го казали?

Аргиров

Please Вход to join the conversation.

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
30 Мар 2011 12:08 #30653 by n_antonov
Не съм много запознат с тази тема, но честно казано, доста ми е съмнително хан Тервел да е бил канонизиран. Има ли достатъчно сериозни извори за това, че св. Тривелий и хан Тервел са една и съща личност?

Please Вход to join the conversation.

 • RIZAR
 • Visitor
 • Visitor
30 Мар 2011 14:56 #30657 by RIZAR
Мисля ,че е време българската историография да се отърси и от прекалената преекспонация на връзката политика-религия. Повечето историци, ако не и всички разглеждат Българската история през призмата на про-анти политическите сношения между двете страни (Б-я и Византия) . Според тях след 681 г. могат да се очертаят няколко редуващи се един след друг антивизантийската (анти-християнската) тенденция или обратно - про-византийската, т. е. прохристиянската. Тази схема вече остаря и трябва да се търсят нови методологически пътища за по-правилното изясняване на протичащите процеси. В края на VII и през първата половина на VIII в. двете държави са чужди и враждебни една на друга, но събитията от 705 г. и действието на договора от 716 г. смекчават противопоставянето и тъкмо сега се появява първият пример за видимо проникване на християнството в българския двор. Става дума за случая с Тервел и неговия оловен печат , на който се чете християнската формула „Богородице, помагай на кесаря Тервел" Изтъква се по този повод, и то съвършено основателно, че според протокола на византийския двор даването на висока титла като кесар, както и на патриций, е възможно само ако лицето, което я получава, е покръстено, дори формално . Знае се още, че двата единствени източника за събитията - Теофан Изповедник и патриарх Никифор, съобщават серия от подробности около влизането на Юстиниан II в столицата, завземането на властта и разправата с противниците, но не казват нищо относно евентуалното покръстване на Тервел преди церемонията .Това е важен факт, който те нямат основание да спестят, ако наистина се бе случил при няколкодневното пребивавене на Тервел край византийската столица. Всяко привличане на варварски владетел в лоното на християнството, особено когато е извършено в двореца в условията на максимална публичност и представителност, се схваща като триумф на съответния император, както това става с Грод и Органа - Кубрат. От отсъствието на данни за подобно покръстване се прави предположение, че българският монарх приема християнството другаде и преди тези събития, така че напълно законно е дарен с въпросната титла без да е необходимо ритуала на покръстването да предшества кесарската промоция . Тези разсъждения напълно основателно се базират на съответните изисквания на византийския дворцов протокол, който особено ревностно е следван при контактите съседите-езичници. Трябва все пак да се каже, че резултатьт от събитията от 705 г. – връщането на престола с помощта на българския владетел - е до такава степен важен за Юстиниан , че той може без особени угризения да наруши този протокол като елиминира в условията безредие и подмяна на персонала на дворцовите служби установените от векове правила и заобиколи или отмени участието на патриарха в церемонията. Присъствието на Тервел и неговата войска е до такава степен решаващо за успеха нс възвръщането на трона , че за това е възможно да бъдат нарушени някои правила на протокола. Както отдавна е посочено, в продължение на няколко решаващи дни Тервел фактически е истинският господар на столицата и само лоялността му го възпира да сложи твърде лесно ръка върху столицата. Юстиниан, който несъмнено съзнава тази ситуация има всички основания да оцени тази жест по възможно най-представителния начин, давайки му не само втората по ранг титла в дворa, но и показвайки признание на владетелското достоинство на своя варварски съсед и съюзник чрез публична тронна церемония . В подобна ситуация възможно както да се спази изискването за присъствие на патриарх Калиник в една не съвсем канонична церемония, така и при евентуален отказ тя да бъде извършена в негово отсъствие поради екстраординарните обстоятелства.
В заключение на този епизод може да се предложи, че християнското вероизповедание на Тервел е абсолютно възможно. Противниците на това, пропускат един много важен факт, а той е ,че самите ромеи и то близо пет века след смъртта на кесар Тервел ще определят едно от най-свещените места в Константинопол (базиликата с позлатения покрив) като мястото , където '' Тервел от България често стоял и където ''държал реч пред народа». Св. Паисий Хилендарски, йеромонах Спиридон и Зографската история разказват, че през 703г. хан Тервел приема християнството, изгражда манастир край Охрид, оттегля се там като се замонашва под името Теоктист. Най-обстоен е разказът на йеромонах Спиридон, който казва, че мощите на Тервел и по негово време се намират в манастира. Според разказа на тримата, след като абдикира, Тервел оставя да управлява по-големият му син, а той се опитва да върне старите езически обичаи. Тервел го снема от престола, поставя по-малкия си син, който също се решава да върне езичеството (друг вариант - почива наскоро след баща си), също е снет и на негово място е поставен Асен. Спиридон дори посочва имената на синовете - първият е бил Тербелан, а втория - Моисей. Всъщност по отношение на имената и за мощите на Тервел Спиридон навлиза в подробности, които дори липсват у Маврубир, който се приема за общия им източник на сведения.
Проблемът е, че в никой от по-близките до тези събития достигнал до нас извор не се говори да се е случило нещо подобно. Обикновено тези разкази се определят като анахронизъм и се твърди, че всъщност са пренесени събития от времето на княз Борис.

Но веднага се набиват на очи някои разлики:
1. Посочва се името на Тервел и на двама синове, които нямат нищо общо с познатите ни имена на Борисовите синове;
2. Не е известно Борис І да е наричан монах Теоктист;
3. При събитията с Борис І действително има свален и ослепен син, но вторият остава християнин и не е детрониран (респ. не умира наскоро след баща си).
Проблемът се усложнява ако се погледнат сведенията от епохата.
1. На достигналия до нас печат на хан Тервел има надпис: "Богородице, помагай на кесаря Тервел".
2. Св. Теофан в своята Хронография не споменава наследниците на Тервел когато описва събитията за неговото управление, както и за събитията непосредствено след това. Но по-нататък споменава мирен договор сключен по времето на Кормесий - при това по време, когато управляващ още би трябва да е Тервел.
3. В именника след Тервел следват още двама владетели от рода Дуло - един неизвестен и Севар, след което династията прекъсва и идва родът Вокил.
По-точно започва една сериозна династична криза, по време на която поне двама от монарсите приемат християнството - Сабин, зета на канасюбиги Кормисош и Телериг, който приел името Теофилакт.Иначе казано, по-старите паметници не изключват разказа на възрожденските ни историци - има данни, че Тервел е християнин. Тервел се споменава преди и след времето, по което Кормесий е сключил договор - т.е. е възможно той да сваленият от Тервел първи син; има още един, последен владетел от рода Дуло - което също може да се разглежда като на потвърждение, че има и втори син, при който династията прекъсва.

Please Вход to join the conversation.

 • RIZAR
 • Visitor
 • Visitor
30 Мар 2011 15:43 #30658 by RIZAR
Граничещи с "ad absurdum" са твърденията , че "хан" Тервел е лош езичник и едва ли не върл гонител на християнството. Подобни глупости , поради конюнктурни причини е написал големия български църковен историк И. Снегаров.
Още нещо което пропуснах ... В Българската история, по времето на ВБЦ доста жени от аристокрацията се играели решаваща роля в у-нието на държавата. За Първото царство, обаче почти нямаме никакви данни за имената на съпругите на българските владетели - откъслечни са епизодите със сестрата на Борис и въобще жените от тази династия. Преди Борис за българските царкини не се знае нищо.
В този контекст, ще трябва да се разгледа сведението на Теофан, в което се споменава за дадено обещание от Юстиниан II на Тервел. Императорът обещава на Тервел за жена, дъщеря си от първият му брак. Повечето историци (Бешевлиев, Бакалов) пишат , че този брак не се е състоял, но самия Златарски под линия съобщава за арменски източник в който има индикация, че брачния съюз се е състоял и Тервел е зет на императора.
В западни публикации това е отдавна всеизвестен факт, но в болшевишка България е забранено да се мисли, че има християнство преди "хан Борис".

Please Вход to join the conversation.

 • bozman
 • Visitor
 • Visitor
31 Мар 2011 21:27 #30676 by bozman

1. На достигналия до нас печат на хан Тервел има надпис: "Богородице, помагай на кесаря Тервел".--- Много съображения могат да се изкажат, но ще спомена само едно. След като на пръстена пише "кесар (т.е. цезар) Тервел) ти поради каква причина кръщаваш "кесаря Тервел", като "хан Тервел" ? "Онбашия Тервел" не може ли да бъде кръстен ? Например:

На достигналия до нас печат на онбашията Тервел има надпис:"Богородице помагай на цезаря Тервел".

Ето го и надписа според Бешелиев:

Надпис 81
T U
ERB - ELLI - KSA-RO
Богородице помагай на кесаря Тервел. ( Qeotoke, bohtei Terbelliou k(ai)saro)


Ако някой ми каже коя дума прочете Бешелиев, като "Тервел", ще съм много благодарен. Това което е в скоби, е добавено от Бешелиев, ТО не съществува в надписа. Този прочит на "Тервел" е същият като Балшенския надпис за Борис І - Бешелиев "чете" думи, които ги има само в неговото въображение.

Ето и Мадарския надпис с Тербелин/Тербелис:
..ISIRNUI......
......................
UN.................
O....................
N is tous Boulgarous OG
..................IOIGIEIIBA......RIAN..
LERIN ke is ton Terbel-
in apilqe[n]. ton rinoko-
pimenon ton asilean
ouk epistesan u qin m-
ou is Qesa[lo]nikin ke i[s
t]a Kisinas [apil]qan. o L
.......[a]utou ena L............
d[ia pa]kta o Terbelis o arco[n]
t[on b]asilean ed[oken].....
...........TO `e cilia[das]..............
...............[o basileu-]
s met, em[e k]ala [en]hkis[e]n.


Г-н Антонов се съмнява има ли сигурни сведения, че Тервел е Тривелий. Аз ще съобщя тук, че не само няма сигурни сведения, изобщо няма сведения Тервел да е, или да е бил Тривелий или обратното, Тривелий да е бил Тервел в определен момент... Ако това са черновите на доктората ти Отче, трябва добре да ги обмислиш тези противоречия според мен, ама ти си знаеш, може точно с такива твърдения да се придобива докторат по богословие, знам ли ?!
Успех.[/color]

Please Вход to join the conversation.

 • Андроник
 • Visitor
 • Visitor
01 Апр 2011 09:06 #30684 by Андроник
Replied by Андроник on topic Re: Канонизиран ли е Хан Тервел?
Цялата олелия напоследък около това е ли хан Тервел св. Тревелий, се повдигна от проф Божидар Димитров в неговото телевизионно предаване, някъде през 2008 или 2009 г.

Please Вход to join the conversation.

 • bozman
 • Visitor
 • Visitor
01 Апр 2011 11:03 #30686 by bozman

Цялата олелия напоследък около това е ли хан Тервел св. Тревелий, се повдигна от проф Божидар Димитров в неговото телевизионно предаване, някъде през 2008 или 2009 г.


--- А, не е само от този проф., който даже няма проф. регистрация във ВАК. Олелията е заложена във всички читанки в българско, че хан Тервел е разбил арабите, а не магистър-милитур Тервелий, който за тази си победа е издигнат и с още една степен нагоре - цезар (кесар). Б. Димитров просто е дебелият шивач, който кърпи сателитната прокъсана панславистка торба.
Поздрави.

Please Вход to join the conversation.

 • Мирон
 • Visitor
 • Visitor
01 Апр 2011 15:02 #30690 by Мирон

Г-н Антонов се съмнява има ли сигурни сведения, че Тервел е Тривелий. Аз ще съобщя тук, че не само няма сигурни сведения, изобщо няма сведения Тервел да е, или да е бил Тривелий или обратното, Тривелий да е бил Тервел в определен момент...[/color]

Предлагам да престанете да пишете глупости.
За Тервел-Тривелий пише Анастасий Библиотекар в Chronographia tripertita, (ЛИБИ том II стр.252), Йоан Зонара в Epitome historiarum (ГИБИ том VII стр.156), Паисий Хилендарски в "История славянобългарска", Мавро Орбини в "Кральевство словена" 1968 стр 229. Ако се поразровя още, мога и още конкретни примери да Ви дам, така че престанете да пишете глупости за неща, които не разбирате. Колко човека още трябва да Ви го кажат, за да престанете най-накрая?!

Please Вход to join the conversation.

 • bozman
 • Visitor
 • Visitor
01 Апр 2011 17:00 #30691 by bozman
Предлагам да престанете да пишете глупости.
За Тервел-Тривелий пише Анастасий Библиотекар в Chronographia tripertita, (ЛИБИ том II стр.252), Йоан Зонара в Epitome historiarum (ГИБИ том VII стр.156),
--- Колко сте образован Вие, г-н Мироне да кажете дали пиша глупости или не, като информацията Ви не може да надскочи фанариотските букварчета на ЛИБИ И ГИБИ ? Ами Вие числото на глагола "пиша" не можете да спрегнете в българска граматическа деклинация, защото в ІV клас се учи, че когато се изреждат повече от една персони се изисква мн.ч. "пишат", ще ми цитирате Ан. Библиотекар ?! Ами хайде, цитирайте го моля, много ще бъде интересно да видим какво смятате Вие за "цитат" от Анастасий Библ. по въпроса за Тривелий ?.

Паисий Хилендарски в "История славянобългарска", Мавро Орбини в "Кральевство словена" 1968 стр 229.
--- Вашите учители не Ви ли казаха, че творбата на Паисий е компилация И от работата на Орбини ? Вие кога ще престанете да смятате хилавата си ист. информация за нивел в българската историография и третичната си информация за котиран нивел? Или си мислите, че тези двойкаджийски преписваници са цитати ?

Ако се поразровя още, мога и още конкретни примери да Ви дам, така че престанете да пишете глупости за неща, които не разбирате.

--- Ами хайде де, ровете, досега нищо не сте изровили; можете да дадете, ама не искате, много сте скромен г-н Мирон. Аз досега от Вас не съм видял представени някакви основания или факти противоречащи на това което пиша тук. Само непочтени квалификации с невъздържан език. Това ли Ви е богословското и християнско възпитатие и култура, за образование да не говорим ?

Колко човека още трябва да Ви го кажат, за да престанете най-накрая?!

--- Празни приказки са това г-н Мирон. Необосновани и самомнителни. Дал съм доказателства по думата "славънобългарска" - нещо по нея - скромно мълчание. Показах, че това което смята Рицар за хан Тервел е измислица на Бешелиев; скромно мълчание. Ами не е ли по-добре да продължавате със скромното мълчание, след като не можете да отработите нито една конкретна фактология, дори тази за Св. Тривелий ?


За "преставането", нещата са много лесни - има модератори за тази работа, не се натягайте като комсомолец на гроздобер да се издигнете в очите на модераторите или на собствениците, на форума. Ами по добре огледайте какво сте писали, че прилича на съчинение на четвъртокласник.
Поздрави.

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
01 Апр 2011 17:53 #30692 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: Канонизиран ли е Хан Тервел?
Боцмане, разбрахме че безочието ви няма граници, както и рядко срещаното нахалство. Неук сте и малко образован, но продължавате смело да говорите глупости и да пълните форума със спам - за което съм длъжен да ви предупредя. Отговорете, след като напълнихте форума и темите с текстове на гръцки, латински и славянски (държа да подчертая - не старобългарски, както си мислите вие), кой от всичките езици разбирате и познавате:
- гръцки?
- латински?
- старобългарски?
- църковнославянски?
До тук от показаното от вас виждаме, че нито един!
Виждам, че за пореден път си позволявате да се правите на глупак и да твърдите, че никой не ви бил отговорил на доказателствата, че се четяло слаВНобългарска. Сега, ако ще си измисляме нови езици и нови граматически правила, мястото определено не е в този форум - в дира има точно такъв, казва се "Направи си сам"!
От дадения от вас пример, ясно се вижда, че става въпрос за това, което г-н Златков бе така деликатен да ви обърне внимание. Дори изписването на крайният ер е различно от това, което имате, като ер в средата на думата и което съгласно граматиката на езика се чете Е. Точка по въпроса, фентъзи клуба и този с феновете на Ерих фон Деникен са на друго място :!: Тук товорим за богословие и нещата се представят, каквито са, а не каквито ни се иска да бъдат. Ясен ли съм :?:
Второ:
Въпреки поредните ви големи изхвърляния по темата Тервел, ясно се вижда, че нито сте чели, нито в компетенция да взимате отношение!
Още през 15 в. Марк Сабелици (ко) говори за Тривелий...

Please Вход to join the conversation.

 • bozman
 • Visitor
 • Visitor
01 Апр 2011 19:34 #30697 by bozman
Господа,
Съжалявам, но нямам причини да участвам повече във форум, в който участниците дори нямат хабер от старобългарската азбука и наричат старобългарското "йеръ" с фантасмагоричното "ер", камо ли да прогледнат погрешното му изписване (може и Э оборотное да го кръстите - волята си е ваша). Прилагам ви една страничка за справка, можете и да помолите някой да ви я прочете, що е това "голям йеръ", срамно няма. Мисля, че не е нужно да нервирам участниците с радикални постановки, понеже се чувстват уютно с навталинови понятия и формулировки, с които се считат особено начетени.
Догодина може пак да намина, да видя какъв път сте изминали, извинявам се ако съм засегнал или обидил който и да е през тези две-три седмици. Хората от този форум, които ми дадоха пояснения ще бъдат цитирани в материалите с никовете си, каквито са ги дали - при мен измама няма. Живи и здрави, и . . .всекиму своето.

Please Вход to join the conversation.

 • bore
 • Visitor
 • Visitor
01 Апр 2011 20:15 #30698 by bore
Ер/ъ/=ъ спопред учебника по църковнославянски на архимандрит д-р Атанасий Бончев. Страшна грешка ли е? :roll:
@bozman, вашето напускане на форума ми припомни една много забавна случка от Софийската Духовна Семинария. Та: записал един младеж паралелния курс, присъствал няколко дена мирно и тихо на заниманията, и в един момент по средата на часа по догматика, внезапно се изправил озарен и казал:" Да, това е така, но аз ви водя всичките поне с три обиколки!", след което излязъл през вратата и никой повече не го видял в пределите не Богохранимото учебно заведение.

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
01 Апр 2011 21:17 #30699 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: Канонизиран ли е Хан Тервел?

Съжалявам, но нямам причини да участвам повече във форум, в който участниците дори нямат хабер от старобългарската азбука и наричат старобългарското "йеръ" с фантасмагоричното "ер".

Крайно време беше! Жалко за другите форуми, грандоманията ви така ги е обсебила, че скоро модераторите им ще бъдат принудени да прекратят техническата им поддръжка. И където се появите, глупост до глупост. Явно сте поредния ватман решил да се превърне в паркетен лъв, пардон, лъв вързан с историята. То така старобългарски с фърчащи листчета и самоучители ако се учеше, БАН щеше да е пълен с ватмани и кондуктори.

Please Вход to join the conversation.

 • Мирон
 • Visitor
 • Visitor
01 Апр 2011 23:08 #30700 by Мирон
Като писах на г-н Боцмана да престане, нямах предвид да си къса ризата и да напуска форума.
Да, написах "пише", и изредих няколко след това. Първоначално мислех и директния цитат да напиша, но се отказах, и изброих останалите. И изобщо не става дума за нечия грамотност. Нямам нищо против да бъда квалифициран като малограмотен в сравнение с г-н професора Боцман. След като Бойко Борисов и Алексей Петров са доктори на науките, аз къде да се бутам.

Please Вход to join the conversation.

 • В. Каравълчев
 • Visitor
 • Visitor
02 Апр 2011 13:13 #30706 by В. Каравълчев
Replied by В. Каравълчев on topic Re: Канонизиран ли е Хан Тервел?

Като писах на г-н Боцмана да престане, нямах предвид да си къса ризата и да напуска форума...

Да бе, викай го пак. Напиши си в гугъл търсачката "боцман" и ще видиш, че де що има форум с по-свободен достъп и с тематика свързана с историята е обсебен от него. Идеята на Никола за този форум, нещо, което поддържам изцяло е да бъде място за нормално общуване и обсъждане на теми свързани с богословието, като едно от условията за такова общуване е "нивото" на участниците. Неща от рода: "ние българите сме най-", нямат място тука като апел без съдържание! Ако си го казал, защити го и докажи, че е така с фактология.

Please Вход to join the conversation.

 • Мирон
 • Visitor
 • Visitor
02 Апр 2011 21:57 #30714 by Мирон
Не, нямам никакво намерение да го викам, но и не съм съгласен да се прави на жертва.

Please Вход to join the conversation.

 • Liturgist
 • Visitor
 • Visitor
11 Авг 2011 18:56 #31666 by Liturgist
Може би пиша малко късно за това, но сега попаднах на тази любопитна дискусия.
В продължение на десет години в с. Мадара бе съграждан православен храм. Местните жители си бяха избрали за патрон св. Георги Победоносец. Предполагам, че местният култ към този светец е пряко следствие от изображението на Мадарския конник / воин с копие/, който винаги е бил в съзнанието на прадедите им от момента на неговото изсичане и през вековете са го отъждествили със св. Георги.
Храмът беше осветен на 27.04. /Светла сряда/ тази година от Варненския и Великопреславски митрополит Кирил. По време на освещаването той му даде и името на св. Тривелий Цар Български наред с това на св. Георги. Оставям настрана размисъла, дали е редно храм с един престол да носи името на двама светци, но е факт, че Божият промисъл направи така, че преди някаква официална синодна санкция относно светостта на кана, да имаме първия и единствен засега храм носещ името на св. Тривелий. А като прибавим и факта, че Мадарският конник, според общоприетото мнение, е изсечен по заповед на Тервел, то храмът в подножието на скалите придобива особена мистичност.
Като вярващ човек смятам, че няма нищо случайно и от каквито и съображения да се е водил митрополитът, светостта на кан Тервел е вече факт за БПЦ.
www.orthphot...&p1=7&p2=7
mitropolia-v...ndex.php?o ... &Itemid=27

Please Вход to join the conversation.