Мобилно меню

На кого говори Църквата

  • Smilen
  • Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
06 Сеп 2008 12:47 #23582 by Smilen
В Днешния ден на Съединението Княжество България и Източна Румелия информационният портал Двери публикува репортаж за едно гръцко разделение: "Разрив между Светия Синод на Еладската архиепископия и църковните журналисти в страната"[url:12esclfw]www.dveri.bg...w/7229/33/[/url]

Откривам темата, не само заради баналната истина, че ставащото в културния и политическия живот на Гърция бива след определен времеви интервал повтаряно, по-умело или по-неумело, в България, а и в останалите балкански страни. Откривам тази тема, най-вече защото случващото се като че ли маркира един от най-сериозните приблеми на християнското свидетелство в днешно време: как Църквата говори за себе си на нецърковното общество и на кого всъщност говори. В приведените цитати от изказването на архиепископа този разговор между Църквата и нецърковното общество е положен, доколкото можах да схвана, в границите на две отношения. От една страна, Йероним говори за това, че Църквата и нейната йерархия и журналистите, пишещи за нея, са част от едно и същото общество и имат общи отговорности към него. От друга страна, той подчертава, че Църквата изхожда от перспективата "сега и вовеки", от перспективата на една църковна и есхатологична дълбочина, докато журналистите, респ. нецърковното общество, се интересува - ако използваме наутралния изказ на архиепископа - от "тук и сега-то" на живота, от блясъка и болките на съвременната цивилизацията. Дали това неподобно нединство между Църква и общество е вярно и дали то може да допринесе за засилване на християнската проповед в обществото, за неговото християнско култивиране според православната традиция? Дали Йероним е намерил верния начин да ангажира нецърковните хора в диалог, чиито граници са еднаквостта и различието? Основателна ли е неговата претенция за общите отговорности? Дали това е проява на проницателност, на прагматизъм или е по-скоро манипулативно натрапване на идентичност в духа на популярните днес медийни практики?

Стои, разбира се, и въпросът какво точно се е сучило и дали са правилни конкретните действие на архиеписком Йероним. Тук има поне двама специалисти в областта на Гръцката църква, които биха могли да разяснят въпроса.

Please Вход to join the conversation.