Мобилно меню

Welcome, Guest
Username: Password:

TOPIC: Предложения, останали извън дискусията в "Двери"

Предложения, останали извън дискусията в "Двери" 03 Юни 2008 22:28 #22735

  • Kosio
  • Kosio's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 2255
  • Thank you received: 39
Тук ще преместваме теми от дискусията в:
https://dveri.bg/content/view/6752/113

Лия: (текстът е махнат от основната дискусия, защото не съдържа конкретни промени, а цялостно пренаписване).


Чл. х1 (N по ред) - Архиерейският събор е висш орган на йерархическото управление на БПЦ и се състои от всички архиереи.

Чл. х2 - Архиерейският събор се свиква от Св. Синод в намален състав веднъж на 2 години и преди Патриаршески избирателен или Църковен събор. По предложение на 1/3 от епархийските архиереи може да бъде свикан извънредно.

Чл. х3 - Към задълженията на Архиерейският събор се отнасят:
а) решения на принципни богословски, канонически, богослужебни и пастирски въпроси;
б) контролиране на изпълнението на решенията на Църковния събор;
в) създаване, реорганизация и ликвидация на църковни учреждения
г) канонизиране на светци;
д) установяване на процедурите на църковните съдилища
е) утвърждаване на общоцърковни награди

Чл. х4 - Архиерейският събор е висша инстанция на Църковния съд. Той е първа и последна инстанция по догматически и канонически отстъпления на архиереите на БПЦ, по разногласия между архиереите, по дела на Църковния съд за окончателно решение.

Чл. х5 - Председател на Архиерейския събор е най-стария по хиротония митрополит, който възглавява заседанията. Президиумът на Архиерейския събор е Св. Синод в намален състав, който предлага дневния ред на събора.

Чл. х6 - Кворумът на Архиерейският събор е 2/3 от всички архиереи.

Чл. х7 - Решенията се взимат с обикновено мнозинство (50%+1)

Чл. х8 - Протоколите от заседанията се подписват от Председателя и Президиума.

Чл. х9 - Постановленията на Архиерейския събор влизат в сила след приемането им.
"Hey you, dont help them to bury the light! Don't give in without a fight.”
Pink Floyd
The administrator has disabled public write access.

Архиерейски събор 03 Юни 2008 22:41 #22736

  • ЛИЯ
  • ЛИЯ's Avatar
Архиерейски събор - няма такъв форум в сегашния Устав на БПЦ. Затова съм дала и членовете с х1, х2 и т.н., за да се вмъкнат в цялостната структура на Устава.

И затова и първото ми предложение е за обединяването на Устаройството, част 1 и Ведомството, част 2 по раздели:

УСТАВ на БПЦ

Г л а в а I – ОСНОВНА УРЕДБА

Г л а в а II – ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ и МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

Г л а в а III – ЦЪРКОВЕН СЪБОР

Г л а в а IV – АРХИЕРЕЙСКИ СЪБОР*

Г л а в а V – СВЕТИ СИНОД

Г л а в а VI – ВЪРХОВЕН ЦЪРКОВЕН СЪВЕТ

Г л а в а VII – ЕПАРХИИ

Г л а в а VIII – АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Г л а в а IХ – ЕНОРИИ

Г л а в а Х - МАНАСТИРИ

Г л а в а ХI - ЦЪРКОВЕН СЪД*
* Липсват членове - от Чл. 187 до Чл. 195

Г л а в а ХII – ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Г л а в а ХII – ЦЪРКОВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ*

Г л а в а ХIII – ПЕЧАТИ

Г л а в а ХIV – ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
The administrator has disabled public write access.

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]