Мобилно меню

Бих искал да науча

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
05 Авг 2004 10:05 #2511 by n_antonov
Replied by n_antonov on topic Re: Бих искал да науча
Няма никакво основание да се счита, че под "образ" (eikon) и "подобие" (homoiosis) следва да разбираме външна прилика. Ако го направим, това означава да отречем цялото Писание. Не мисля, че искаме да го правим.

Please Вход to join the conversation.

 • Elaman
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
13 Авг 2004 22:17 #2602 by Elaman
Здравейте на Всички,

Благодаря Ви за желанието да продължим дискусиите ни!

На мен поне ми липсват.

Бих искал отново да задам въпроса си за духът у човека по малко по-различен начин:

Духът у човека, личност ли е извън тялото? -- имайки в предвид описанието на случилото се с възкресението от мъртвите на Лазар и Тавита:

Иоана 11:43--44
43. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!
44. Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.

Деянията 9:40
40. А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна.

Благодаря Ви още веднъж за желанието да общуваме!

Please Вход to join the conversation.

 • Elaman
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
13 Авг 2004 22:19 #2603 by Elaman
Replied by Elaman on topic Re: Бих искал да науча
Благодаря Ви Константин!

Стремя се да следвам желанието на Администраторите за краткост на изявленията в страниците, за да не ги претрупаме и затова преминавам на следващата страница, за да задавам въпросите си.

Но Ви благодаря за добротата и стремежът да помагате!

Please Вход to join the conversation.

 • n_antonov
 • Visitor
 • Visitor
13 Авг 2004 22:26 #2604 by n_antonov
Replied by n_antonov on topic Re: Бих искал да науча
Не бих го нарекъл личност. Нека на първо време да говорим за субстанция, същност. Личността е друга тема.

Определено духът е нещо различно от тялото. Доказва го св. ап. Петър (срв. 1Петр. 3:18; 4:6), според когото мъртвите обитават друг свят като духове в напълно съзнателно състояние, след като дори е било възможно да им се благовести. Безспорно, ако бяха в сънно-летаргично и безсъзнателно състояние, както погрешно смятат адвентистите, би било невъзможно да приемат благовестието.

Посочените от теб места от Св. Писание само показват, че Христос владее над смъртта на тялото, както и над смъртта въобще.

Please Вход to join the conversation.

 • Elaman
 • Topic Author
 • Visitor
 • Visitor
17 Авг 2004 21:25 #2641 by Elaman
Replied by Elaman on topic Re: Бих искал да науча
Здравейте отново,

Последните няколко дни имах трудности с връзката ми с този форум но вече всичко е наред, за което се радвам.

Благодаря на Никола Антонов за отговора. Това е чудесно допълнение към наученото от мен до сега.

Моля поправете ме, ако греша в следните разсъждения:

Знам, че Православието счита, че духът у човека се "ражда" при неговото физическо рождение?

Така родено едно дете кога можем да кажем, че то ще е готово да приеме светото кръщение?

Ако обаче приемем, че за да извърши обреда на кръщение за опрощение на греховете --- един човек, трябва да е живял достатъчно, за да извърши прегрешение --- той трябва да осъзнава своите грехове и да се разкае за тях?

Марка 1:4 (4. Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.)

Матея 3:7--8 (7. А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
8. Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние)

Моля за мнението Ви по този, може би неоформен ясно, въпрос.

Please Вход to join the conversation.

More
18 Авг 2004 13:11 #2658 by legion

Знам, че Православието счита, че духът у човека се "ражда" при неговото физическо рождение

Нямам представа откъде го "знаете" това, но в Евангелието пише за св. Иоан Кръстител, че "ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си".

Освен това християнското кръщение не е единствено за прощаване на греховете и поради тази причина не е задължително човек да е извършил лични грехове, за да може да се кръсти. Освен това, не гледаме на кръщението като на обред.

За разликите между Иоановото, християнското и кръщението на Господа в р. Иордан вижте примерно словото за Богоявление на св. Иоан Златоуст - в мрежата го има и на англ.

Please Вход to join the conversation.