Мобилно меню

Истина ли е това?

 • Smilen
 • Visitor
 • Visitor
04 Юли 2007 17:26 #19555 by Smilen
Replied by Smilen on topic Re: Истина ли е това?

В крайна сметка и други православни светии наричали римо-католиците еретици. Например св. Фотий, патриарх Цариградски, нарича в своята “Мистагогия на Светия Дух” Filioque-то “богохулна ерес” не един или два пъти.
А вижте следните многозначителни думи на св. Марк Ефески: “Единствената причина да сме отделени от латините е, че те са еретици.”


Трябва обаче да вземем под внимание факта, че католическата доктрина се променя непрекъснато. FIlioque например е отдавна релативирано, да не говорим, че те масово четат Символа без него. Има техни богослови, които се присмиват на самия спор, защото според тях нищо сигурно не знаем за Троицата (което е също ерес, но от друг характер). Казвам това, не за да защитавам католицизма или онова, което днес се нарича по този начин. Тази повратливост и обтекаемост на доктрината прави самия спор много труден. Същото е налице и по отношение на примата на римския епископ. От друга страна, те на книга уж приемат двете природи на Христос, но с каква степен на реалност? Някои с пълна, други - както е политически удобно, други - просто не знаят какво да мислят.

Много точно отговори Ани, че докато не се демонстрира на дело обожението на човека в Христа, никой няма да изостави погрешните си възгледи. Много спорове съм водил с католици и накрая се стига до един и същи резултат. Казва се: "Явно има различие във формулировките поради различния културен контекст, но практически разлики няма". Аз казвам: "Има практически разлики". Отговор: "Демонстрирайте ги". И аз, естествено, не мога, защото нямам любов...

Не може да се мисионерства с невежество и с нелюбов.

Please Вход to join the conversation.

 • Harry
 • Visitor
 • Visitor
05 Юли 2007 12:39 #19568 by Harry
Replied by Harry on topic Re: Истина ли е това?
Приемам забележката ти, Хана. Може би прекалих казвайки “планини” – поклонението на планини не е заповядано в Стария Завет.
Факт е обаче, че служението в Стария Завет било плътско – несъвършено, а сега в Новия Завет трябва да служим с дух и с истина. Учението – “епископа в Рим е винаги прав”, е плътско и неевангелско.

“Трябва обаче да вземем под внимание факта, че католическата доктрина се променя непрекъснато. FIlioque например е отдавна релативирано, да не говорим, че те масово четат Символа без него. Има техни богослови, които се присмиват на самия спор, защото според тях нищо сигурно не знаем за Троицата (което е също ерес, но от друг характер). Казвам това, не за да защитавам католицизма или онова, което днес се нарича по този начин. Тази повратливост и обтекаемост на доктрината прави самия спор много труден. Същото е налице и по отношение на примата на римския епископ.”

Чудя се, колко католици знаят, че според тяхната вяра Светият Дух е произлязъл единствено от Отца преди вековете, понеже не го цитират в Символа на вярата си.

Поздрави!

Please Вход to join the conversation.

More
06 Юли 2007 14:29 #19575 by hanna

Факт е обаче, че служението в Стария Завет било плътско – несъвършено, а сега в Новия Завет трябва да служим с дух и с истина.


Хари,

Първо Библията не дели човека на тяло и душа/ или на тяло, душа и дух.
Второ - нали знаеш Коя е целта на Стария Завет? А може ли ако Старият Завет беше несъвършен и несъвършенно средство да доведе Израил до съвършената цел на Стария Завет - Христос! Не, не може! С несъвършени средства се постигат несъвършени средства. Старият Завет е бил съвършен детоводител и в тази си роля той е съвършен.
Моля те, имай пред очи винаги единството и неразделимостта на двата Завета и фактът че и на двата Завета Законодателят е Един Единствен :D .

נר לרגלי דברך

Светило за нозете ми е Твоето слово /Пс. 119/118:105/

Please Вход to join the conversation.

 • Harry
 • Visitor
 • Visitor
06 Юли 2007 16:21 #19581 by Harry
Replied by Harry on topic Re: Истина ли е това?

Второ - нали знаеш Коя е целта на Стария Завет? А може ли ако Старият Завет беше несъвършен и несъвършенно средство да доведе Израил до съвършената цел на Стария Завет - Христос! Не, не може! С несъвършени средства се постигат несъвършени средства. Старият Завет е бил съвършен детоводител и в тази си роля той е съвършен.

Да, в тази си роля. Старият Завет е бил съвършения пътеводител за хора – роби на греха. Но иначе той не довежда нищо до съвършенство според както е казал св. ап. Павел:
“18. А пък отменяване на предишна заповед става поради нейната слабост и безполезност,
19. защото законът не докара нищо до съвършенство; а въведе се по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога.
20. И доколкото това ставаше не без клетва
21. (защото ония бяха станали свещеници без клетва, а Тоя - с клетва, чрез Оногова, Който Му казва: "кле се Господ и няма да се разкае: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков"),
22. дотолкова на по-добър завет поръчител стана Иисус.” (Евр. 7:18-22)
И така, Старият Завет е отменен.

“Първо Библията не дели човека на тяло и душа/ или на тяло, душа и дух.”

Ако имаш предвид думите ми, че в Стария Завет служението било плътско, то те не са мои, а на същия апостол:
“3. Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях, и Той осъди греха в плътта,
4. та оправданието, изисквано от закона, да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух.” (Рим. 8:3-4)
“6. Той ни е дал способност да бъдем служители на новия завет, не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът животвори.
7. И ако служението на смъртта по букви, издълбано на камъни, беше тъй славно, че синовете Израилеви не можеха да се взират в лицето на Моисея поради преходната сияйност на лицето му,
8. то как не ще бъде много по-славно служението на духа!” (2 Кор. 3:6-8)

Разбира се, че Законодателят и на двата Завета е един и същ.

Поздрави!

Please Вход to join the conversation.

 • Harry
 • Visitor
 • Visitor
06 Юли 2007 17:55 #19583 by Harry
Replied by Harry on topic Re: Истина ли е това?
Искам да доуточня, че с горния си постинг по никакъв начин не искам да кажа, че изучаването на Стария Завет е едва ли не безполезно. Сам, Христос, е казал:
“39. Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене.” (Иоан. 5:39)
Така че този въпрос въобще не стои.

Поздрави!

Please Вход to join the conversation.