Мобилно меню

4.8717948717949 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (39 Votes)
images3.jpgВъпрос от Снежана Маркова: В учебника по литература за девети клас пише, че има противоречие между първа и втора глава на Книга Битие. Противоречието се състои в това, че според първа глава човекът е "създаден от Бога чрез Словото, а според втора "от пръстта", тоест от нещо вече създадено. Въпросът на моя син е, може ли да има противоречие в Божественото писание?

На въпроса отговаря Анна Маринова: Здравейте, нека видим за кои цитати става дума:
Бит. 1:26-27 "И каза Бог: Нека да сътворим човек по Наш образ и по Наше подобие и той да господарува над морските риби и над небесните птици и над четириногите и над цяла земя и над всички влечуги, които пълзят по земята. И сътвори Господ Бог човека по Свой образ, по Божи образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори". 

2 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (40 Votes)
tri_svetiteli2.jpgПравославната църква е отредила от векове да се чества заедно в един празничен ден (30 януари) паметта на Светите трима светители св.Василий Велики (ок.330-379), св. Григорий Богослов (329-390) и св.Йоан Златоуст (354-407) и така да се отдава тържествено и съборно почит на тяхното просветителско и учителско дело. Тези велики йерарси на Църквата в Православната традиция се почитат и възпяват като “вселенски учители” и “стълбове на богословието”, които със своето превъзходно богословско учение и безукорен християнски живот са просветили духовно Вселената с божествените истина на Христовото Евангелие, а с богоозарената си мисъл са разкрили в пълнота тайната на Пресвета Троица. Придобили блясъка на истината от “Трисолнечното Божество” и озарили с лъчите на нейната божествена светлина Вселената тримата йерарси са наистина велико и непомръкващо “тризвездие” на духовния небосклон на Христовата църква.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (39 Votes)
c27.jpgКръщението на Иисус Христос във водите на река Йордан е един от 12-е големи, т.нар. Господски празници, в Православната църква. Рождество Христово и Неговото Кръщение, когато се явява Св. Троица, са свързани помежду си и разкриват тайната на Богоявлението. В древността някои от православните църкви са ги празнували заедно като общ празник, т.нар. празник на Божиите явявания. Писмените извори го съобщават за първи път по повод празниците на гностиците, по-точно на общността около Василид. Климент Александрийски (починал през 215 г.) в първа глава на съчинението си “Стромата” говори, че “общността на Василид празнува и Христовото кръщение, като прекарват цялата предишна нощ в четене. Те казват, че то е станало в 15 година на император Тиберий”. Гностиците също отбелязвали Богоявление на 6 януари. Този ден съвпадал с чествания в Египет “ден на светлините”.

4.8974358974359 1 1 1 1 1 Rating 4.90 (39 Votes)

maximusconfessor.jpgЕзическа философия и християнско богословие

Разразилите се през ІV в. триадологически и последвалите ги христологически спорове освен всичко друго водели след себе си и една неподозирана опасност, която дебне християнина до ден днешен: ортодоксията да се откъсне от ортопраксията[1]. Големите кападокийци[2] ясно видели опасността за Църквата. Св. Василий Велики поставил в центъра на своето учение въпроса за спасението на човека. Но необходимостта да се изясни терминологията във връзка с теологичните спорове отново насочила богословите към областта на езическата философия и по-специално към неоплатонизма, който разполагал с ясна и добре разработена система от понятия, отнасящи се до естествата и енергиите.

Налагало се обаче да се избегнат схващанията за предсъществуването на душите, за тялото като затвор на душата и най-важното – за Бог, Който, веднъж еманирал творението, нямал каквото и да е отношение към съществуването му[3], тъй като инкарнирането в тела (въплъщаването) според неоплатониците е по същество божествено наказание на душите, които, като съзерцават божествената истина, се пренасищат от тази плирома (пълнота) и от състояние на покой се раздвижват и отпадат в материалното.

4.75 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (48 Votes)
Nativity.jpgБог много пъти и по много начини възвестява на Израил за идването на Месия, на Избавителя от първородния грях (срв. Евр. 1:1). Това възвестяване става постепенно, като то започва още в рая, когато Бог обещава на съгрешилите Адам и Ева Изкупител, Който ще се роди „от семето на жената” (Бит. 3:15).

Подготовката на Израил за приемането на Христос и следването подире Му се е извършва многостранно, но особено съществен е приносът и заслугата на св. пророци в делото на възпитаването на Израил в Христос. Светите пророци известяват и обрисуват образа на Месия векове преди Неговото въплъщение, рождение и обществено служение и то толкова пълнокръвно, че човек се изпълва с благоговение пред Бога и неговите раби - старозаветните пророци.

 

И рече старецът...
Накажи душата си с мисълта за смъртта и като си спомняш за Иисус Христос, събери разсеяния си ум!
Св. Филотей Синаит