Мобилно меню

3.4444444444444 1 1 1 1 1 Rating 3.44 (9 Votes)
храмът на семинарията Условия за кандидатстване в Со­фийс­ка ду­хов­на се­ми­на­рия
“Св. Иван Рил­с­ки” за учебната 2007/2008 г.I.  РЕ­ДОВ­EН  ПЕТ­ГО­ДИ­ШЕН КУРС на обу­че­ние: ­ уче­ни­ци, за­вър­ши­ли VII и VIII клас, не по-въз­раст­ни от 17 го­ди­ни, с ус­пех най-мал­ко "много до­бър" (4,50).  Не­об­хо­ди­ми до­ку­мен­ти за кан­ди­дат­с­т­ва­не:  
1. Сви­де­тел­с­т­во за пра­вос­лав­но св. кръ­ще­ние
2. Удостоверение за за­вър­шен VII клас или сви­де­тел­с­т­во за ос­нов­но об­ра­зо­ва­ние.
3. Пре­по­ръ­чи­тел­но пис­мо от епар­хийс­кия ар­хи­е­рей.
4. Ме­ди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во.
5. Справ­ка от пси­хо­дис­пан­се­ра по мес­то­жи­ве­е­не.
6. Лич­на ам­бу­ла­тор­на кар­та и иму­ни­за­ци­о­нен пас­порт.
7. Здравна книжка.
8. Мол­ба до рек­то­ра на се­ми­на­ри­я­та (по­пъл­ва се по об­ра­зец в кан­це­ла­ри­я­та).
9. Ав­то­би­ог­ра­фия (по­пъл­ва се по об­ра­зец в кан­це­ла­ри­я­та).
10. 3 бр. снимки.

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (9 Votes)
pastor.jpgНа 31 май Православната църква отбелязва паметта на свети апостол Ерм - първи епископ на Филипопол и небесен закрилник на гр. Пловдив. По повод успението на светия апостол, в навечерието на празника, 30 май, от 18.30 ч. Пловдивският митрополит Николай ще отслужи празнична вечерня в митрополитския храм “Света Марина”.  На 31 май архиереят и пловдивското свещенство ще отслужат в митрополитския храм света божествена литургия.

 

3.6 1 1 1 1 1 Rating 3.60 (5 Votes)
Енорийският издателски център при храм “Св. Кирил и Методий” кани вярващите християни на представяне на сборника с проповеди на свещеник Иоан Карамихалев. Сборникът е с название “Изкачване на Тавор” и е издание на Енорийския център. Представянето ще се състои на 11 май, петък, от 18.00 часа в изложбената зала на Енорийския център при храм “св. Кирил и Методий” на столичната улица “Георг Вашингтон” № 47 (до Женския пазар).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
zograf.jpg Срокът за подготвяне на списъците изтича днес, в 15:30 часа.   Пътуването се организира  с цел участие в празничното бдение и светата Литургия по случай празника на българския манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”.

Информация и записване на тел.: 02/953 35 23, Енорийски център “Покров Богородичен” гр. София

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
През пролетната ваканция /от 2 до 7 април/ Енорийският център към храм “Покров Богородичен – Всех скорбящих радост” организира градски православен лагер за деца от 6 до 13 години.


Лагерът предлага:
  • занимания по вероучение, музика и рисуване на тема “Възкресение Христово”
  • участие в богослуженията
  • целодневна грижа за децата
  • обяд и следобедна закуска
  • поклонническо пътуване до манастир край София
  • много игри, забавления и нови приятели

За повече информация и записване тел.: 953 35 23

 

 

И рече старецът...

Знанието на Кръста е скрито в страданията на Кръста.

Св. Исаак Сирин