Мобилно меню

4.952380952381 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (21 Votes)

1_16.jpg

Възникване на духовното отчество (старчество)

Смисъл на чина

Всеки човек има баща по плът – този, комуто дължи раждането си на този свят. Християнинът обаче има, освен физически баща, и духовен отец. Този, който го е родил духовно, комуто дължи раждането си в Христа и който го води по пътя на спасението. Физическото раждане ни дава живот и ни въвежда в човешката общност. А раждането ни в Христа – един друг вид рождение – ни въвежда в обществото на Църквата и ни дарява възможността за живот в Христа.

В древната Църква, когато мнозинството вярващи са приемали Кръщение в зряла възраст, духовен отец на християнина е бил църковният пастир, който го е катехизирал (въвеждал във вярата), кръщавал го е и след това го е ръковοдел в живота в Христа. Днес, когато почти всички приемаме Кръщение в младенческа възраст, духовен отец често не ни е духовникът, който ни е кръстил, но този, който в определен момент от нашия живот ни е довел до осъзнаване на вярата и ни е насочил към последователен духовен живот.

4.7857142857143 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (14 Votes)
Християнският пост е доброволно телесно въздържание, чиято цел е да се обнови духовният ни живот. Според християнската антропология телесното и духовното в човека не са в изначално противоречие, но по-скоро двете заедно формират неговата цялост. Поради отдалечаването ни от Бога обаче, плътта лесно клони към различни обвързаности със земното и тленното, които наричаме страсти. Те пречат на душата в нейния естествен възвишен стремеж към нетлението и вечността, като я принизяват и сякаш насилствено я смесват със земната кал. Затова чрез поста ние ни най-малко не показваме презрение към тялото, а само му помагаме да преодолее страстите, за да се възстанови нарушената хармония с безсмъртната ни душа.

4.9090909090909 1 1 1 1 1 Rating 4.91 (11 Votes)
Химически чисти вещества се срещат рядко в природата и още по-рядко в хранителната индустрия. Нашето хранене днес е поставено в пълна зависимост от тази индустрия, особено в градовете. Ядем това, което ни се предлага в магазина и което в повечето случаи не бихме могли сами да си произведем. А връзката с производителя е прекъсната много преди стоката да се появи на щанда.

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (12 Votes)
Състоянието, в което се намираме на Заговезни, в самото навечерие на светата Четиридесетница, малко прилича на състоянието на човека преди смъртта. Тогава той се разделя с навиците си, с любими места и хора, с всичко, към което го придържат земните обвързаности.

4.7777777777778 1 1 1 1 1 Rating 4.78 (9 Votes)
Случва се, човек с години посещава храма, черкува се редовно, а една голяма част от храмовия интериор и от свещените предмети остава скрита за него. Това е така по две причини. Първо, съобразно църковния чин и пола не всички имат еднакъв достъп навсякъде. Второ, духовният напредък е постепенен и небърз, а от него зависи и постепенното проникване в дълбочините на богослужението и неговата символика. Винаги обаче е необходимо нашето усилие.

 

И рече старецът...

Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка: „Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?“. Тогава чух глас, който ми рече: „Смирението“.

Св. Антоний Велики