Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)
Slepia_detail.jpgРелигията за един определен тип вярващи е преди всичко предписания и правила, които трябва да бъдат спазвани на всяка цена. Целта на многочислените самоограничения, които си налагат, е техният начин да се чувстват нравствено извисени над обкръжаващите ги. Цената, която заплащат, за да поддържат този образ на своя живот, прикриващ владеещото ги чувство за неувереност и малоценност, е изпадането в дълбока криза и психично разстройство.

4.7058823529412 1 1 1 1 1 Rating 4.71 (17 Votes)
Хрис­ти­ян­с­ки­ят въз­г­лед за смърт­та мо­же да бъ­де илюс­т­ри­ран най-доб­ре със сим­во­ли­ка­та в св. Ли­тур­гия. Не­пос­ред­с­т­ве­но след Ве­ли­кия вход, кой­то сим­во­ли­зи­ра пог­ре­бе­ни­е­то на Ии­сус Хрис­тос, цар­с­ки­те две­ри на ол­та­ра, кой­то в то­зи мо­мент изоб­ра­зя­ва Гро­ба Гос­по­ден, ос­та­ват от­во­ре­ни, как­то от­ва­лен ос­та­ва ка­мъ­кът на Гро­ба. То­зи мо­мент от св. Ли­тур­гия изоб­ра­зя­ва по­бе­да­та на жи­во­та над смъртта.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
candle.jpgДа влезем, за да постоим в храма, да се „поуспокоим” от поредната грижа, „да запалим свещичка”, да поблуждаем и да излезем. Случва се толкова често, че не може да ни развълнува вече. Колко често хората не знаят какво да правят, не разбират нищо от богослужението, което тече и се объркват, когато „ревностен” християнин им направи рязка забележка... Разбира се, никой не оправдава подобна агресия, но е болно, тъжно е нашето невежество.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
По пътя към спасението първо се срещаш с Бога, а след това - със себе си. Изборът - това, че си откликнал на Божия призив и си тръгнал след Христос- е направил възможна срещата със себе си. На човека е дадено да разкрие Божия образ в себе си, едва тогава може истински да проумее своята личност, своята реална уникалност. Обгърнат от чужд за душата свят, живеещ в поквара, фалш, суета, нашият съвременник „потъва” в работата и ежедневните ангажименти, които нагло изсмукват цялото му време...

4.952380952381 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (21 Votes)

1_16.jpg

Възникване на духовното отчество (старчество)

Смисъл на чина

Всеки човек има баща по плът – този, комуто дължи раждането си на този свят. Християнинът обаче има, освен физически баща, и духовен отец. Този, който го е родил духовно, комуто дължи раждането си в Христа и който го води по пътя на спасението. Физическото раждане ни дава живот и ни въвежда в човешката общност. А раждането ни в Христа – един друг вид рождение – ни въвежда в обществото на Църквата и ни дарява възможността за живот в Христа.

В древната Църква, когато мнозинството вярващи са приемали Кръщение в зряла възраст, духовен отец на християнина е бил църковният пастир, който го е катехизирал (въвеждал във вярата), кръщавал го е и след това го е ръковοдел в живота в Христа. Днес, когато почти всички приемаме Кръщение в младенческа възраст, духовен отец често не ни е духовникът, който ни е кръстил, но този, който в определен момент от нашия живот ни е довел до осъзнаване на вярата и ни е насочил към последователен духовен живот.

 

И рече старецът...

Знанието на Кръста е скрито в страданията на Кръста.

Св. Исаак Сирин