Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (410 Votes)

4 9Продължение от Писмо второ

ПИСМО ТРЕТО

1. Антоний до своите скъпи чеда. Вие сте израилеви синове по рождение и аз поздравявам във вас тази ду­ховна природа. Защо да ви наричам със земни и мимо­летни имена, когато вие сте израилеви синове? Чеда, моята любов към вас не е земна, тя е духовна, според Бога.

Не се изморявам да моля моя Бог ден и нощ за вас, за да можете да осъзнаете благодатта, която Той ви е дал. Бог не посети само веднъж Своите творения; Той ги ръководи още от началото на света и чрез проявле­нията на Своята благодат духовно пробужда всяко едно поколение.

Чеда, не спирам да викам ден и нощ към Бога. Изпросвайте усърдно благостта на Бога. Той ще ви изпрати от небето Този, Чието учение ще ви помогне да опозна­ете кое е добро за вас.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (54 Votes)

800xОт гледна точка на църковната история и на литургиката (науката за богослуженията) двата водосвета за Богоявление – в навечерието на празника (5 януари) и на самия празник (6 януари) – са един и същ водосвет, който по практически причини се извършва два пъти. С тези същите молитви се извършва водоосвещението още от 5 век. А повторението е въведено в средата на петото столетие от Антиохийския патриарх Петър (по прозвище Гнафевс, т.е. тепавичар, ръководил тази древна църква от 465 до 475 г.). Той предложил и въвел това повторение за улеснение на вярващите. Първоначално според новия ред предварителното велико водоосвещение се извършвало в памет на кръщението на Иисус Христос по време на богослужебните последования през нощта преди празника Богоявление, веднага след утринната. Вярващите черпели от тази светена вода, пиели я и се поръсвали с нея, след което в същата вода се извършвало и кръщението на оглашените (т.е. катехизатизираните, подготвените за приемане в Църквата).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (424 Votes)

Продължение от Писмо първо1485513268.9418antoniiy velikiiy3

ПИСМО ВТОРО

Прескъпи и почитаеми братя, Антоний ви поздра­вява в Господа!

1. Ние знаем, че Бог е посетил Своите творения само веднъж. Още от началото на света всички, които са открили в закона на Завета пътя към своя Творец, са били придружавани от Неговата благост, благодат и Дух. А колкото до духовните същества, чиято смърт на душа­та и на сърдечните чувства е била причинена от този за­кон, те са станали неспособни да развиват своя ум спо­ред състоянието на първото творение. Лишени изцяло от разум, те се подчинили на тварите вместо да слу­жат на Твореца.

Бог обаче ни посети по Своята голяма благост чрез закона на Завета. В действителност нашата природа остана безсмъртна. Тези, които са получили благодат­та и са били подкрепяни от закона на Завета; тези, ко­ито са били просвещавани и оправдавани от Духа на осиновението, всички те са могли да възхваляват своя Тво­рец, както подобава. За тях св. апостол Павел е казал: „Всич­ки тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветстваха ги и изпо­вядаха, че са чужденци и пришълци на земята“ (Евр. 11:13; срв. 11:39).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (25 Votes)

ΓέννησιςiСпоред църковния богослужебен ред (типик), ако Рождество Христово се падне в неделя или в понеделник, тогава в петъка преди Рождество се отслужва по-особено богослужение. След неизменната утринна в този петък (22 или 23 декември, според деня на Рождество Христово) свещеникът излиза в средата на храма и дава начало на часовете с „Благословен е нашият Бог...“.

Часовете са особени богослужебни последования, съставени от псалми, тропари, стихири и други молитви, които в манастирите е положено да се изпълняват всеки ден. В енорийските храмове не се изпълняват, освен в разширения им вид с паримия, апостол, евангелие и няколко стихири (и затова се наричат „царски часове“ в смисъл на големи). Отслужват се преди големите празници Възкресение Христово, Рождество Христово и Богоявление. С допълнителната особеност, че когато вторият и третият от тези празници се случат в дните вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, царските часове се изпълняват сутринта на предния ден (съответно понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък). Ако пък Рождество и Богоявление се паднат в неделя или понеделник, тогава (както се каза в самото начало тук) царските часове се изпълняват в петъка на предната седмица (22 или 23 декември, 3 или 4 януари съответно).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (455 Votes)

Sveti Antonii Veliki

Поздравявам ви за вашата обич към Господа!

Братя, мисля, че има три вида хора измежду онези мъже и жени, които са призвани от Божията любов.

Едни са призвани чрез вложения в тяхната природа закон на любовта и чрез първичното добро, което е част от този закон. Когато Словото Божие докосне тези хо­ра, те не се разколебават от нищо и бързо го послед­ват.

Такъв е случаят с патриарх Авраам. Бог вижда, че Авраам е могъл да Го обикне, не като изхожда от човеш­ко наставление, а като следва естествения закон, запи­сан в него, според който Той го е създал в началото. Ко­гато се открил на Авраам, Бог му казал: „Излез от тво­ята земя, от твоя род и от дома на баща ти (та иди) в земята, която ще ти покажа“ (Бит. 12:1). Без да се ко­лебае Авраам тръгнал, следвайки своето призвание. То­ва е пример за начинаещите: ако се трудят и дирят страха Божи в търпение и молитвено уединение, те добиват като дял благочестиво поведение, по­неже са приканени да следват Божията любов. Този е първият тип призвание.

 

И рече старецът...

Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател.

Св. Симеон Солунски