Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (26 Votes)
1_70.jpg
До г-н Георги Първанов                   
Президент на Р. България
до г-н Сергей Станишев
министър-председател на Р. България
до г-н Ивайло Калфин
министър на външните работи на
Р. България
Копие до г-н Валентин Радомирски
посланик на Р. България в Букурещ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Предвид създалата се критична ситуация от страна на Румънската православна църква, относно статута на българския  православен храм и прилежащия му свещеник в Букурещ,  най-почтително моля за вашето съдействие и неотложна помощ!     

Поставен съм в унизително положение, което афектира и българската общност в Букурещ, за което моля да ми бъде предостано помещение (настояща библиотека), към Посолството на Р. България в Букурещ за временно преустройване на малък параклис, в който ще имаме възможност всяка неделя и празник да отслужваме подходящо свето богослужение. Църковното настоятелство при Българския храм счита, че това е единствената и последна възможност, на този етап,  за съхраняване и поддържане на българския дух и самосъзнание сред сънародниците ни в  Румъния. 

4.7037037037037 1 1 1 1 1 Rating 4.70 (27 Votes)
scan0001_01.jpgДо Президента На Република България
До Министър Председателя На Република България
Копие: До Светия Синод На Българската Православна Църква

Уважаеми Господа,

Обръщаме се към вас и във ваше лице към всички български държавници в момент, който е важен и съдбоносен както за по-нататъшния път на Православната Църква в родината ни, така и за целокупния наш народ.

На 22 януари т.г. Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) обяви решението си по делото на "митрополит" Инокентий и др. срещу България. След внимателния му прочит се убедихме, че то е крайно пристрастно, тенденциозно, необективно и неправомерно.

В нашето обръщение не си поставяме за цел да правим подробна критика на решението, но да изложим пред вас мотивите, с които да окуражим и подкрепим ръководството на Българската държава да продължи и довърши в рамките на своите компетенции вече започнатото и благословено от Бога дело по приключването на пагубния и насърчаван от външни на Църквата сили разкол.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
1_3.jpgСъвет на Европа
Европейски съд по правата на човека
Пето отделение
дело
Свети синод на българската православна църква (Митрополит Инокентий)
И др. срещу България
(Жалби № 412/03 и № 35677/04)

Решение
(по същество)
Страсбург
22 януари 2009 г.

Това решение става окончателно при условията на член 44 § 2 от Конвенцията. То може да бъде предмет на редакторска обработка.

По делото на Светия Синод на Българската православна църква (митрополит Инокентий) и др. срещу България,
Европейският съд по правата на човека (Пето отделение), в състав:

 

          Пиер Лоренцен, Председател,
          Райт Марусте,
          Kaрел Юнгвиерт,
          Ренате Йегер,
          Maрк Вилинджър,
          Mиряна Лазарова Трайковска,
          Здравка Калайджиева, съдии,
и Стивън Филипс, Заместник секретар на отделението,
След като проведе закрито заседание на 16 декември 2008 г.,
Постанови следното решение, прието на горепосочената дата:

4.7383177570093 1 1 1 1 1 Rating 4.74 (107 Votes)
Petdesetnica2.jpgПриет от Шестия Църковно-народен събор на 11 декември 2008 г. в Рилската света обител, публикуван в „Църковен вестник”,  извънреден брой от 9 януари 2009 г.          

Шестият църковно-народен събор, имайки за основа Символа на вярата:

 „Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. В една света, съборна и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век! Амин!” -

прие настоящия Устав. 

3.530612244898 1 1 1 1 1 Rating 3.53 (49 Votes)
0_3.jpg1_11.jpgВаше Светейшество,

С недоумение научих от средствата за масово осведомяване, че в края на своята работа на третата сесия Църковно-народният събор е взел решение, с което Съборът прави „бележка” на мен, преосвещения Константийски епископ Антоний и на останалите делегати от Пловдивска епархия, клирици и миряни.

Понеже, както казах, научих за това от телевизионния ефир и печата, не разбрах по какъв повод е взето решението за отправяне на „бележка”, тоест, от какво тя е предизвикана и кой е тъжителят. Това, което недвусмислено става ясно и за мен, и за обществеността обаче е, че на един български митрополит е наложено наказание от Църковно-народния събор.

 

 

И рече старецът...
Всяко нещо намира покой в своята среда и стихия: рибата – във водата, огънят – в движението нагоре; всичко се стреми към своята среда. Душо моя, ти си безплътен дух, безсмъртна. Единствено у Него ти ще намериш покой.
Св. Тихон от Воронеж