Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
Г Р А Ж Д А Н С К А    П Е Т И Ц И Я
НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДУХА
И ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”
София, 24 септември 2010 г.
С ИСКАНЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ  С ЦЕЛ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
ПО РЕЛИГИЯ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41 НС НА Р БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ


Ние, участниците в Националното Литийно Шествие „Образование за духа и доброто бъдеще на нашите деца” – представителите на БПЦ-Българска Патриаршия, политици, общественици, педагози, родители и граждани,

Като виждаме ясно и с голяма тревога, че духовно-нравствената криза, в която се намира нашето общество, се отразява пагубно на децата ни и че българската образователна система не използва пълния капацитет на своите добре изпитани традиции за възпитание и образование на духа,

Като сме убедени в неотложната необходимост всички отговорни институции в България: Църквата, семейството, училището и държавата съвместно, незабавно и с всички сили да подпомогнат българските деца в тяхното развитие като благородни и хармонични личности,

Като отчитаме всеобщопризнатото и приложено в практиките на Европейския съюз право на всички деца да получават образование при зачитане на личната им и семейната им религиозна идентичност,

Като изразяваме позицията на мнозинството български граждани, които – след многохилядни подписки през последните двадесет години на преход – настояват гласа им най-после да бъде чут,

Считаме, че духовен вакуум не съществува и че там, където отсъства сериозно и добродетелно духовно-нравствено развитие, се настанява разрушителната епидемия на отрицанието, разврата, наркотиците и деструктивните учения. Затова заявяваме своето категорично искане чрез средствата на възпитанието и образованието децата ни да бъдат защитени от опасностите на консуматорския светоглед, духовната обърканост, нравствения упадък и ценностния разпад.

Твърдо сме убедени, че за постигането на тази цел трябва да следваме примера на нашите предшественици. Защото винаги, когато достойните ни предци са обръщали окрилен взор към бъдещето на родината ни, те са мислели за носителите на това бъдеще  - децата, за тяхното благочестиво възпитание и за всестранното им образование. И за да има силна и благоденстваща България, нашите мъдри прадеди са възпитавали следващите поколения в това да милеят за род и език, за вяра и традиция, за Църква и Отечество.

4.3157894736842 1 1 1 1 1 Rating 4.32 (19 Votes)
До Негово Светейшество  Българския патриарх и  Софийски митрополит  Максим,  Председател на Светия Синод  на Българската православна църква 

Ние, долуподписаните, решихме да споделим с Ваше Светейшество притесненията си от достигащите до нас сведения, че бившият временноуправляващ Западно- и Средноевропейската епархия (чийто мандат изтече на 1 юни 2010 г.), Старозагорският митрополит Галактион, разпространява невярна информация за отношението на църковните общини в епархията към епископ Тихон. 

Ваше Светейшество,

от нашите учители и отци във вярта сме научили, че епископът, като приемник на апостолите, има задачата неизменно, истинно и всеотдайно да преподава Христовата вяра на хората, като не използва Църкава за себе си, а й служи и я пази от вътрешни и външни врагове. Такъв пастир винаги сме имали във Ваше лице и сме се молили и благодарили на Бога да Ви пази и подкрепя във Вашите трудове на Христовата нива.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)
МЕЖДУПРАВОСЛАВНА ПОДГОТВИТЕЛНА КОМИСИЯ
(9-17 декември 2009 г.)

АВТОНОМИЯ И НАЧИНЪТ НА ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО Й
Одобрен текст
Междуправославната подготвителна комисия, която проведе своята работа въз основа на приносите на светейшите Православни църкви и на доклада на Секретариата по подготовката на Светия и велик събор по въпроса за автономията и начина на провъзгласяването й, проучи еклисиологичните, каноничните и пастирските страни на статуса на автономията, като потърси единодушна формулировка на единното всеправославно становище по въпроса.

Въпросите, които разгледа Междуправославната подготвителна комисия и които произлизат от предложенията по въпроса в съответните приноси на светейшите Православни църкви, се отнасят до:
а) смисъла, съдържанието и различните форми на автономния статус;
б) предпоставките, за да потърси дадена поместна църква своята автономия от автокефалната църква, на която е подчинена;
в) изключителната компетенция на автокефалната църква да задвижи и да приключи процедурата по предоставяне на автономия на част от нейната канонична юрисдикция, като автономни църкви не се учредяват в географското пространство на православната диаспора;
г) последиците от този църковен акт за отношенията на провъзгласената автономна църква както с автокефалната църква, от която зависи, така и с останалите автокефални православни църкви.
 

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (7 Votes)
16.jpgОт 6 до 13 юни 2009 г. в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези, Женева, Швейцария, се проведе IV-то предсъборно всеправославно съвещание, посветено на темата за православната диаспора. Участниците взеха решения за създаването на епископски събрания в редица райони на света, чрез които епископите към различните канонични юрисдикции да могат да координират дейността си. Двери БГ публикува сега Правилника за тяхната дейност, приет от всички делегати. В Решенията на съвещанието се посочва, че тези епископски съвети имат временен характер, до подготвянето на условията за прилагане на точния каноничен ред в Православната църква, който предвижда едно място да има един епископ.

Член 1.

1. Всички православни епископи в даден регион от регионите, определени от ІV-то предсъборно всеправославно съвещание, които са в канонично общение с всички поместни автокефални православни църкви, образуват свое епископско събрание.

2. Членове на епископското събрание са и онези задгранични православни епископи, които упражняват пастирско обслужване на енории в региона.

3. Епископите на покой и онези, които посещават региона, ако отговарят на условията на алинея 1, могат да бъдат поканени да участват в събранието, но без право на глас.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)
16_thumb.jpgЧетвъртото предсъборно всеправославно съвещание, свикано от Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей със съгласието на Блаженейшите предстоятели на светейшите Православни църкви, изразено по време на свещеното им събрание във Фенер през м. октомври 2008 г., се проведе от 6 до 13 юни 2009 г. в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези под председателството на Високопреосвещения Пергамски митрополит Йоан, представител на Вселенската патриаршия.

Това съвещание, на което бяха поканени и представени всички светейши Православни автокефални църкви, разгледа въпроса за каноничната уредба на православната диаспора и в съгласие с чл. 16 от правилника за работа на предсъборните всеправославни съвещания обсъди представените му от Междуправославна подготвителна комисия от 1990 и 1993 г. съответни текстове, като ги промени и одобри в следния вид: 

 

И рече старецът...
Човек може да изглежда мълчалив, но ако сърцето му осъжда другите, то той бърбори неспирно; друг обаче може да говори от сутрин до вечер и все пак да бъде истински мълчалив, т. е. да не казва нищо безполезно.
Авва Пимен