Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

synaxi01-640x372Свещено събрание на предстоятелите на православните църкви

Шамбези, 21-28 януари 2016 г.

(Публикува се съгласно решенията на Срещата на предстоятелите на православните църкви, Шамбези, Женева, 21-28 януари 2016 г.)

I. Православният брак

1. Институцията на семейството днес се намира под заплахата от осветскостяване, а също така и от морален релативизъм. Православната църква учи за свещения характер на брака, което е основно и безспорно учение на Църквата. Свободният съюз между мъж и жена е необходима предпоставка.

2. В Православната църква бракът се смята за най-древната институция на божественото право, тъй като е въведен едновременно със сътворението на първите човеци – Адам и Ева (Бит. 2:33). Този съюз е свързан още от началото не само с духовното общение на двойката – на мъжа и жената, но и с възможността да се осигури продължението на живота на човешкия род. Така бракът между мъж и жена, благословен в рая, се е превърнал в свещено тайнство, което се споменава в Новия Завет, когато Христос извършил „първото чудо”, чрез превръщането на водата във вино на сватбата в Кана Галилейска, като така е открил Своята слава (Йоан 2:11). Тайнството на неразривния съюз между мъжа и жената е образ на единението на Христос с Църквата (Ефес. 5:32).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)

q100Решение на Петото предсъборно всеправославно съвещание

Шамбези, Женева, 10-17 октомври 2015 г.

(Публикува се съгласно решенията на Срещата на предстоятелите на православните църкви, Шамбези, Женева, 21-28 януари 2016 г.)

1. Постът е Божия заповед (Бит. 2:16-17). Според св. Василий Велики „постът е връстник на човечеството, тъй като е установен още в рая” (За поста/Περί νηστείας 1, 3PG 31, 168A). Постът е велик духовен подвиг и изключителен израз на подвижническия идеал на Православието. Православната църква, неотклонно следвайки апостолските постановления и съборните правила и въобще светоотеческото предание, винаги е проповядвала върховната ценност на поста за духовния живот на човека и за спасението му. В богослужебния кръг на Господнята година е отразено цялото светоотеческо предание за поста и учението за постоянното и неотслабващо бодърстване на човека и за отдаването му на духовни подвизи. Затова и постът се възпява в Триода като многосветла благодат, непобедимо оръжие, начало на духовните подвизи, най-добрия път към добродетелите, храна за душата, извор на цялото любомъдрие, подражание на нетленно поведение и на равноангелния живот, майка на всички блага и добродетели, образ на бъдещия живот.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

226981.pДвери продължава публикуването на предсъборните документи. След документа за православната диаспора публикуваме текста за църковната автономия.

Решение на Петото предсъборно всеправославно съвещание

Шамбези, Женева, 10-17 октомври 2015 г.

(Публикува се съгласно решенията на Срещата на предстоятелите на православните църкви, Шамбези, Женева, 21-28 януари 2016 г.)

Петото предсъборно всеправославно съвещание, работило въз основа на съгласувания и одобрен от Междуправославната подготвителна комисия (Шамбези, 9-17 декември 2009 г.) текст „Автономията и начинът за нейното провъзгласяване”, проучи еклезиологичните, каноничните и пастирските аспекти на статута на автономията и потърси единодушното изразяване на единното всеправославно становище по тази тема.

Въпросите, които занимаха Петото предсъборно всеправославно съвещание и които произтичат от изготвения текст по темата от споменатата Междуправославна подготвителна комисия, се отнасят до:

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)

VAR 9255-1200Двери започва да обнародва текстовете, изготвени и одобрени по надлежния ред за разглеждане и приемане от Светия и велик събор на Православната църква, който ще се състои от 16 до 27 юни 2016 г. на о. Крит. Междувременно тези текстове бяха публикувани от редица православни църкви на техните езици и не бива сънародниците ни да остават лишени от възможността да се запознаят със съдържанието им; още повече че и последното свещено събрание на предстоятелите на поместните православни автокефални църкви препоръча текстовете да се направят достояние на вярващите по целия свят.

На първо място обнародваме текста за статута и църковната организация на православното разсеяние (диаспора), защото този текст не претърпя промени по време на последното събрание на православните предстоятели (22-27 януари 2016 г. в Шамбези, Женева).

ІV ПРЕДСЪБОРНО ВСЕПРАВОСЛАВНО СЪВЕЩАНИЕ

Православен център на Вселенската патриаршия - Шамбези, 6-13 юни 2009 г.

ПРАВОСЛАВНАТА ДИАСПОРА

Решение

Четвъртото предсъборно всеправославно съвещание, свикано от Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей със съгласието на Блаженейшите предстоятели на светейшите Православни църкви, изразено по време на свещеното им събрание във Фенер през м. октомври 2008 г., се проведе от 6 до 13 юни 2009 г. в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези под председателството на Високопреосвещения Пергамски митрополит Йоан, представител на Вселенската патриаршия.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
201СТАНОВИЩЕ на СВ. СИНОД НА БПЦ-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

Относно: Законопроект за предучилищното и училищното образование № 454-01-51, внесен в 43-то Народно събрание от група народни представители на 21.11.2014 г.

Становището на Светия Синод на Българската православна църква-Българска патриаршия по внесения Законопроект се основава на потвърждаването на вече изразени официални позиции по основни въпроси на религиозното образование в българското училище и на статута на специализираните духовни учебни заведения. В частност това са предложенията от вече приетото и заявено публично Становище на Светия Синод за предложената философия и основни принципи, съдържащи се в представения законопроект при неговото обсъждане в първоначалния му вариант от 2012 година.

Официалното мнение на Светия Синод и конкретните предложения на БПЦ са формулирани и систематизирани в приетото и огласено „Становище на Светия Синод на БПЦ - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ относно Законопроект за предучилищното и училищното образование № 202-01-201, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 05.04.2012 г.“ (прието от Св. Синод в пълен състав с протокол №17 / 15.06.2012 г., § 2).

 

И рече старецът...

Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател.

Св. Симеон Солунски
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.