Мобилно меню

3.9411764705882 1 1 1 1 1 Rating 3.94 (34 Votes)
Уважаеми членове на Общото събрание,

Според чл. 26, ал. 6 от Закона за висшето образование и чл. 43, ал. 1 от ПУДСУ Общото събрание (ОС) се свиква най-малко веднъж годишно; според ал. 2 от чл. 43 на ПУДСУ – от неговия председател. Именно на основание това нормативно изискване е свикването и провеждането на настоящото ОС.
Уважаеми членове на ОС, “Общото събрание е висш орган на управление на факултета” (чл. 45, ал. 1.).

Най-общо може да се каже, че основните функции на ОС са законодателна и контролна. Общото събрание има и конститутивна функция. Това са правомощия, които само ОС има и които се основават на Конституцията, специализираните закони в областта на науката и образованието и на  ПУДСУ. Контролната функция на ОС се състои в контрола, който събранието упражнява върху изпълнителната власт в лицето на деканското ръководство и на Факултетния съвет, както и върху дейността на всеки един член на Факултета. Това става чрез задаване на актуални въпроси и питания, чрез изискване на отчети и взимане на конкретни решения. Членовете на ОС съдействат за ефективната работа на Факултета – както на преподавателския състав, така на факултетската администрация. Конститутивната функция включва правомощия на ОС да избира по предложение на председателя на Събранието състава и структурата на ФС, председателя и членовете на различните комисии, както и да освобождава свои членове за неспазване на правилата и добрите нрави във Факултета. Последното правомощие е под формата на взето решение и предложение до прекият работодател, в случая Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”. Посочените преки действия имат отношение преди всичко към спазването на законите и дисциплината в съответния факултет, те допълват в голяма степен нормативната компетентност на централизираните органи на СУ, като Ректорското ръководство, Контролния съвет и т.н. Основна отговорност за функционирането на ОС носи неговият председател. Той е отговорен пред закона за извършени противозаконни и противоморални дейния в рамките на академичната общност на Факултета, както от отделни нейни членове, така и в резултат на групови нарушения. Председателят на ОС е длъжен да информира членовете на Събранието за всяко деяние, което е в разрез със законите на страната, независимо от позицията, която административно заема евентуалният извършител. В този смисъл е и отчетът ми пред вас на настоящото ОС – под формата на доклад. В него ще засегна преди всичко по-съществени проблеми, свързани с установяването на груби нарушения в рамките на БФ през учебната 2007/2008 г.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
До Негово Преосвещество
Стобийския епископ Наум

Ваше Преосвещенство,

Поднасям Ви своите най-сърдечни поздравления по случай хиротонията Ви за епископ на Българската православна църква. Искам да изкажа и радостта си, че най-после Светият Синод реши да се обърне към своите достойни и доказали се млади и надарени духовни чада, като възнагради усърдието им с въздигане в епископски сан.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (15 Votes)
Ваше Преосвещенство Знеполски епископе Йоане,

Радостта на Българската православна църква, клир и миряни, през тези дни е видима и подчертано голяма. Съборът на епископите възвежда във висшата степен на свещенството нови ангели на нашата Църква. Вчера се радвахме за преосвещения Наум Стобийски, а в днешния празничен ден на великия Лествичник св. Йоан Вие се изкачихте още едно стъпало по благодатната стълбица на Божията милост, както може да се преведе монашеското Ви име. Посветили сте се преди десет години да следвате подвига на св. Йоан Рилски Чудотворец, а днес по изволението на Светия Дух и на архиерейския сонм придобихте за закрилник още един монашески наставник, при това със същото име на милостта Божия – Йоан. Всички тук вярваме, че няма случайни неща.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)
Ваше Преосвещенство Стобийски епископ Наум,
 
Голям е днешният ден за Българската православна църква и лично за Вас. С ръкоположението Ви за епископ на Православната църква Вие встъпихте във висшия й клир. Един акт, който се извърши локално, но е валиден глобално, за да се изразя със съвременната политическа терминология. Защото автоматически се признава от вселенското Православие, т. е. от всички православни по целия свят.

3.8214285714286 1 1 1 1 1 Rating 3.82 (28 Votes)
img_10.htm"Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него!" (Пс. 117:24)

Братската среща, която проведохме ние, Римският папа Бенедикт XVI и Вселенският патриарх Вартоломей І, е Божие дело и в определен смисъл е дар, който идва от Него. Благодарим на Подателя на всяко благо, Който ни позволи да изразим отново в молитва и взаимност радостта си, да се почувстваме като братя и да обновим връзката ни, гледайки към пълното общение помежду ни. Тази връзка произлиза от волята на нашия Господ и от отговорността ни като пастири в Христовата църква.

Нашата среща нека бъде знак и насърчение за всички ни да споделяме едни и същи чувства и едно и също разположение за братство, сътрудничество и общение в любовта и истината. Светият Дух нека да ни ръководи в подготовката за великия ден на възстановяването на пълното единство - когато и както пожелае това Бог. Тогава ще можем да се зарадваме и развеселим истински.

 

И рече старецът...

Защо удряш въздуха и тичаш напразно? Очевидно, всяко занимание има цел. Тогава кажи ми каква е целта на всичко, което се върши в света? Отговори, предизвиквам те! Суета на суетите: всичко е суета.

Св. Йоан Златоуст
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.