Мобилно меню

4.3157894736842 1 1 1 1 1 Rating 4.32 (19 Votes)
До Негово Светейшество  Българския патриарх и  Софийски митрополит  Максим,  Председател на Светия Синод  на Българската православна църква 

Ние, долуподписаните, решихме да споделим с Ваше Светейшество притесненията си от достигащите до нас сведения, че бившият временноуправляващ Западно- и Средноевропейската епархия (чийто мандат изтече на 1 юни 2010 г.), Старозагорският митрополит Галактион, разпространява невярна информация за отношението на църковните общини в епархията към епископ Тихон. 

Ваше Светейшество,

от нашите учители и отци във вярта сме научили, че епископът, като приемник на апостолите, има задачата неизменно, истинно и всеотдайно да преподава Христовата вяра на хората, като не използва Църкава за себе си, а й служи и я пази от вътрешни и външни врагове. Такъв пастир винаги сме имали във Ваше лице и сме се молили и благодарили на Бога да Ви пази и подкрепя във Вашите трудове на Христовата нива.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)
МЕЖДУПРАВОСЛАВНА ПОДГОТВИТЕЛНА КОМИСИЯ
(9-17 декември 2009 г.)

АВТОНОМИЯ И НАЧИНЪТ НА ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО Й
Одобрен текст
Междуправославната подготвителна комисия, която проведе своята работа въз основа на приносите на светейшите Православни църкви и на доклада на Секретариата по подготовката на Светия и велик събор по въпроса за автономията и начина на провъзгласяването й, проучи еклисиологичните, каноничните и пастирските страни на статуса на автономията, като потърси единодушна формулировка на единното всеправославно становище по въпроса.

Въпросите, които разгледа Междуправославната подготвителна комисия и които произлизат от предложенията по въпроса в съответните приноси на светейшите Православни църкви, се отнасят до:
а) смисъла, съдържанието и различните форми на автономния статус;
б) предпоставките, за да потърси дадена поместна църква своята автономия от автокефалната църква, на която е подчинена;
в) изключителната компетенция на автокефалната църква да задвижи и да приключи процедурата по предоставяне на автономия на част от нейната канонична юрисдикция, като автономни църкви не се учредяват в географското пространство на православната диаспора;
г) последиците от този църковен акт за отношенията на провъзгласената автономна църква както с автокефалната църква, от която зависи, така и с останалите автокефални православни църкви.
 

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (7 Votes)
16.jpgОт 6 до 13 юни 2009 г. в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези, Женева, Швейцария, се проведе IV-то предсъборно всеправославно съвещание, посветено на темата за православната диаспора. Участниците взеха решения за създаването на епископски събрания в редица райони на света, чрез които епископите към различните канонични юрисдикции да могат да координират дейността си. Двери БГ публикува сега Правилника за тяхната дейност, приет от всички делегати. В Решенията на съвещанието се посочва, че тези епископски съвети имат временен характер, до подготвянето на условията за прилагане на точния каноничен ред в Православната църква, който предвижда едно място да има един епископ.

Член 1.

1. Всички православни епископи в даден регион от регионите, определени от ІV-то предсъборно всеправославно съвещание, които са в канонично общение с всички поместни автокефални православни църкви, образуват свое епископско събрание.

2. Членове на епископското събрание са и онези задгранични православни епископи, които упражняват пастирско обслужване на енории в региона.

3. Епископите на покой и онези, които посещават региона, ако отговарят на условията на алинея 1, могат да бъдат поканени да участват в събранието, но без право на глас.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)
16_thumb.jpgЧетвъртото предсъборно всеправославно съвещание, свикано от Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей със съгласието на Блаженейшите предстоятели на светейшите Православни църкви, изразено по време на свещеното им събрание във Фенер през м. октомври 2008 г., се проведе от 6 до 13 юни 2009 г. в Православния център на Вселенската патриаршия в Шамбези под председателството на Високопреосвещения Пергамски митрополит Йоан, представител на Вселенската патриаршия.

Това съвещание, на което бяха поканени и представени всички светейши Православни автокефални църкви, разгледа въпроса за каноничната уредба на православната диаспора и в съгласие с чл. 16 от правилника за работа на предсъборните всеправославни съвещания обсъди представените му от Междуправославна подготвителна комисия от 1990 и 1993 г. съответни текстове, като ги промени и одобри в следния вид: 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (26 Votes)
1_70.jpg
До г-н Георги Първанов                   
Президент на Р. България
до г-н Сергей Станишев
министър-председател на Р. България
до г-н Ивайло Калфин
министър на външните работи на
Р. България
Копие до г-н Валентин Радомирски
посланик на Р. България в Букурещ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Предвид създалата се критична ситуация от страна на Румънската православна църква, относно статута на българския  православен храм и прилежащия му свещеник в Букурещ,  най-почтително моля за вашето съдействие и неотложна помощ!     

Поставен съм в унизително положение, което афектира и българската общност в Букурещ, за което моля да ми бъде предостано помещение (настояща библиотека), към Посолството на Р. България в Букурещ за временно преустройване на малък параклис, в който ще имаме възможност всяка неделя и празник да отслужваме подходящо свето богослужение. Църковното настоятелство при Българския храм счита, че това е единствената и последна възможност, на този етап,  за съхраняване и поддържане на българския дух и самосъзнание сред сънародниците ни в  Румъния. 

 

И рече старецът...

Защо удряш въздуха и тичаш напразно? Очевидно, всяко занимание има цел. Тогава кажи ми каква е целта на всичко, което се върши в света? Отговори, предизвиквам те! Суета на суетите: всичко е суета.

Св. Йоан Златоуст
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.