Мобилно меню

3 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Списък на налични библиотечни материали, постъпили в Богословската библиотека на Бф на СУ.

Област на знание: История на религиите. Религиознание. Сектоведение


В този списък има монографии, статии и електронни носители на информация, които засягат както по-горе посочената област на знанието, така и областите:  История на света, Биографии, Съвременно православно богословие. Посочените издания далеч не изчерпват всички публикувани материали в България и чужбина в настоящата 2011 г., но точно тези публикации са вече част от фонда на Богословската библиотека.

В сравнение с предходните години, комплектуването в областта на богословието е снижено поради финансови причини.

С изказана благодарност библиотеката свидетелства за постъпления на авторски и редакторски трудове. Преобладаващият език на публикациите е български (вкл. и преводна литература), но има и на руски, сръбски, английски и френски език. И тази година  вечната тема на Религиознанието е: Международният диалог и мир, толерантност и общуване за добруването в света – 27 тома енциклопедия за католицизма, изданията на Папския институт в Рим и авторските трудове на папа Йоан Павел ІІ.

От посочените заглавия най-четено и дискутирано е двутомното изследване на йеромонах Висарион (Зографски) “Петър Дънов и Ванга: пророци и предтечи на антихриста”. За подготовка на изпита по История на религиите студентите на Богословски факултет при СУ предимно ползват учебното пособие на доц. Бончо Асенов “Религиите и сектите в България”. За разлика от по-младите студенти интерес към новите издания на руски език имат предимно преподавателите от Богословския факултет на СУ, учени от БАН и служители на Светия Синод. 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (8 Votes)
Списък на налични библиотечни материали, постъпили в Богословската библиотека 2011 г. до момента: Област на знание: Педагогика. Християнска педагогика.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (24 Votes)
Мозайка Дафни“Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.” (Из Пасхалните часове)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Възлюбени във възкръсналия Господ чеда на светата ни Църква,

Отново е Пасха и Църквата ликува! Животът тържествува, а смъртта е победена! Отново ни залива вълна от онази радост, за изричането на която думите не достигат, но която всички верни чувстват в сърцата си в утрото на Христовото Възкресение! Христос воскресе!

Дни и години, столетия и хилядолетия отминават, а нищо не може да помрачи радостта от Възкресението. Нищо не може да заглуши нечуваната вест за възкръсналия Господ, Словото на Отца, Който прие човешка плът и се уподоби на нас, за да ни спаси от греха и да ни дарува живот вечен. Сменят се епохи, раждат се и умират всевъзможни човешки учения, появяват се и изчезват всевъзможни “учители” и “спасители”, а вестта за Христовото Възкресение все така продължава да пленява сърца и умове. Да напомня на нас, верните на обещанието, че ни е приготвен дом на небесата, в Царството на Отца, Който изпрати Своя единороден Син, щото “всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен” (Йоан 3:16). И ето че година след година, Пасха след Пасха, най-неописуемото и чудно събитие от богочовешката история остава в центъра на вярата, надеждата и любовта на милиони, нови и нови Христови ученици и свидетели, ето че и днес, две хилядолетия по-късно, Господ всекидневно прибавя към Църквата Си такива, които се спасяват (Деян. 2:47). И никакви превратности, никакви житейски бури, нито цялата суета на този свят могат да заличат от съзнанието на милионите верни вестта за Христа Иисуса -­ разпнатия и възкръсналия “в третия ден според Писанията”. А какво по-достоверно свидетелство за истинността на нашата вяра и на нашата надежда!

4.75 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (32 Votes)
1_5.jpgВъзлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

Със сърца, преизпълнени с духовна радост, съобщаваме, че в изпълнение на своя свещен дълг пред Бога, Църквата и Отечеството и като взе под внимание всичко, известно за живота и подвига на пострадалите заради вярата си в Христа Спасителя Баташки и Новоселски мъченици, Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия определи всички те да бъдат провъзгласени в лика на просиялите Божии угодници, заедно с произтичащите от това действие последствия – църковна прослава, общоцърковно отслужване на нарочно съставените за тях богослужебни последования, поклонение пред светите им мощи и пред свещените им изображения и отправяне на молитви за тяхното небесно застъпничество.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
Г Р А Ж Д А Н С К А    П Е Т И Ц И Я
НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДУХА
И ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”
София, 24 септември 2010 г.
С ИСКАНЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ  С ЦЕЛ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
ПО РЕЛИГИЯ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41 НС НА Р БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ


Ние, участниците в Националното Литийно Шествие „Образование за духа и доброто бъдеще на нашите деца” – представителите на БПЦ-Българска Патриаршия, политици, общественици, педагози, родители и граждани,

Като виждаме ясно и с голяма тревога, че духовно-нравствената криза, в която се намира нашето общество, се отразява пагубно на децата ни и че българската образователна система не използва пълния капацитет на своите добре изпитани традиции за възпитание и образование на духа,

Като сме убедени в неотложната необходимост всички отговорни институции в България: Църквата, семейството, училището и държавата съвместно, незабавно и с всички сили да подпомогнат българските деца в тяхното развитие като благородни и хармонични личности,

Като отчитаме всеобщопризнатото и приложено в практиките на Европейския съюз право на всички деца да получават образование при зачитане на личната им и семейната им религиозна идентичност,

Като изразяваме позицията на мнозинството български граждани, които – след многохилядни подписки през последните двадесет години на преход – настояват гласа им най-после да бъде чут,

Считаме, че духовен вакуум не съществува и че там, където отсъства сериозно и добродетелно духовно-нравствено развитие, се настанява разрушителната епидемия на отрицанието, разврата, наркотиците и деструктивните учения. Затова заявяваме своето категорично искане чрез средствата на възпитанието и образованието децата ни да бъдат защитени от опасностите на консуматорския светоглед, духовната обърканост, нравствения упадък и ценностния разпад.

Твърдо сме убедени, че за постигането на тази цел трябва да следваме примера на нашите предшественици. Защото винаги, когато достойните ни предци са обръщали окрилен взор към бъдещето на родината ни, те са мислели за носителите на това бъдеще  - децата, за тяхното благочестиво възпитание и за всестранното им образование. И за да има силна и благоденстваща България, нашите мъдри прадеди са възпитавали следващите поколения в това да милеят за род и език, за вяра и традиция, за Църква и Отечество.

 

И рече старецът...
Душо моя, търси Единствения... Душо моя, ти нямаш никакъв дял със земята, защото ти си от небето. Ти си образът Божи: търси своя Първообраз. Защото подобното се стреми към подобно.
Св. Тихон от Воронеж
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.