Мобилно меню

4.2 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)

36 Deka ParthenesГлава 25. 1-13. Притчата за десетте девици. 14 – 30. Притчата за талантите. 31 – 46. Пророчество за Страшния съд.

Мат. 25:1.  Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца;

Мат. 25:2.  пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни.

Думата "тогава" (τότε) посочва времето, когато ще дойде Човешкият син. Подразбира се преди всичко (но не само) Неговото окончателно пришествие за съда преди края или в края на света. "Τότε" служи и за връзка с предходната реч и показва нейното продължение. Спасителят продължава да говори на учениците Си на Елеонския хълм, виждайки Йерусалим. Визелер определя времето като вторник, 14 април, 12 нисан 783 г. от основаването на Рим.

Божието Царство, разбира се, не може да бъде като десетте девици - това е само особен вид реч, както в Матей 13:24 и на други места, и означава, че Небесното Царство е подобно на онези обстоятелства, изложени в притчата, в която участват десетте девици. Същото, което се е случило с десетте девици, излезли да посрещнат младоженеца, е или ще бъде и в Царството, установено от Спасителя. Всички членове на това Царство без изключение, вярващи и невярващи, или тези, които само са чували за Христос, могат да приличат на десетте девици. С изключителна точност и краткост, само в осемнадесет отделни думи (на гръцки език), тук е характеризирана личността на всеки човек, който е член на Христовото Царство или който изобщо има някаква връзка с Христос. 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

SynaxiApostolon05Евангелие от Марк, глава 31 – 6. Изцелението на сухоръкия човек в събота.  7 – 12. Общо описание на дейността на Иисус Христос.  13 – 19. Избирането на дванадесетте ученици. 20 – 30. Отговорът на Иисус Христос на обвинението, че Той изгонва демони със силата на сатана. 31 – 35. Истинските родственици на Иисус Христос.

Марк 3:1. И влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка.

(За изцелението на човека с изсъхналата ръка вж. коментарите към Мат. 12:9–14.)

Марк отбелязва, че болният имал изсъхнала, а не суха ръка (Мат. 12:10). Следователно той не се е родил с такава ръка, а тя е била изсъхнала, вероятно от някаква рана.

Марк 3:2. И Го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.

Според свидетелството на Марк фарисеите  – тук става дума за тях – са следили с особено внимание (παρετήρουν) дали Христос няма да го изцели (θεραπεύσει) в събота. Разбира се, те възнамерявали след такова изцеление да обвинят Христос, че е нарушил закона за съботната почивка.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

394451.pЕвангелие от Марк, глава 2. 1–12. Изцеление на разслабения в Капернаум. 13–14. Призоваването на митаря Левий. 15–17. Трапеза в къщата на Левий. 18–22. Разговор за поста. 23–28. Откъсването на класовете в съботния ден.

Марк 2:1. След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една къща.

Изцелението на парализирания е описано и от Матей (вж. коментарите към Мат. 9:1 – 8). Но евангелист Марк дава някои подробности, които Матей няма. Така още в първия стих той обяснява, че Христос, идвайки в Капернаум, отишъл в една къща, принадлежаща на Петър. Трябва да се отбележи, че този стих е предаден неточно на руски. И по-конкретно изразът "след няколко дни" е неудачно поставен в началото: Христос прекарва далеч от Капернаум не "няколко дни", а несъмнено няколко седмици, иначе остава неразбираемо споменаването в Марк 1:39 на Христовата проповед в цяла Галилея. Затова стихът трябва да се преведе по-точно така: "когато Иисус влезе отново в Капернаум (според по-доброто четене: καὶ εἰσελθὼν πάλιν, а не καὶ πάλιν εἰσῆλθεν), след няколко дни стана известно, че Той е влязъл в къщата" (εἰς οἴκον е винителен падеж). Пребиваването на Христос в уединение може да е било с цел да преподава Евангелието на учениците Си, които Той обещава да направи ловци на хора (Марк 1:17) [1].

Марк 2:2. Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.

Евангелист Марк отбелязва, че Господ е проповядвал „словото" на събралия се народ, но не съобщава съдържанието на това „слово" или реч.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

800px Minuscule 544 GA 0077aЕвангелие от Марк, глава първа. 1 – 8. Написването на книгата. Йоан Кръстител. 9 – 11. Кръщението на Господ Иисус Христос. 12 – 13. Изкушението на Иисус Христос. 14 – 15. Иисус Христос като проповедник. 16 – 20. Призоваването на първите четирима ученици. 21 – 28. Христос в синагогата на Капернаум. Изцеление на бесноватия човек. 29 – 31. Изцеление на тъщата на Симон Петър. 32 – 34. Чудотворене в късната вечер. 35 – 38. Христос на молитва рано сутринта и идването на учениците при Него. 39. Дейността на Христос в цяла Галилея. 40 – 45. Изцелението на прокажения.

Марк 1:1. Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий,

В руския превод на Евангелието първият стих е в пряка връзка със следващите три стиха, и мисълта на всички първи четири стиха, според общоприетото тълкуване (вж. "Обяснително евангелие" на епископ Михаил), е следната: "начало на Христовото благовестие за идването на благодатното царство на Месията е появата на Йоан Кръстител, който проповядва кръщение за опрощаване на греховете. Но ние не може да се съгласим с това разбиране на първия стих. Ако изречението от първия стих се разглежда като подлог, а продължението на четвъртия стих – като сказуемо (тогава вторият и третият стих биха били вмъкнато изречение), а периодът е твърде дълъг. В същото време евангелист Марк навсякъде в Евангелието изразява мислите си с кратки изречения. Тогава, ако евангелистът е искал специално да внуши на читателите си, че излизането на проповед на Йоан Кръстител е началото на Евангелието, би следвало да се очаква, че той ще отбележи точно какво е продължението на това начало. Ние обаче не откриваме такова обозначение по-нататък. С оглед на казаното дотук е по-добре да приемем за по-естествено, че първият стих обозначава написването на тази книга. "Началото на Евангелието на Иисус Христос, Сина Божий" (Иисус Христос е в родителен падеж), т.е. благата вест, както е била провъзгласена от Иисус Христос, Сина Божий, във формата или по начина, по който е била предложена на християните в началния етап на християнското им просвещение, които тепърва са влизали в Христовата църква.

(подробно за това вж. в „Цел на написването на Евангелието от Марк“

„Иисус Христос“ (срв. Мат. 1:1).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

Евангелист МаркСобственото име на написалия второто Евангелие е било Йоан – Марк (Μᾶρκος) е прозвище. Последното е било прието от него вероятно тогава, когато Варнава и Савел, при завръщането си от Йерусалим (Деян. 12:25), са го взели със себе си в Антиохия, за да го направят свой спътник в мисионерските пътувания. Защо Йоан е приел точно това прозвище – на този въпрос може да се открият някои отговори в сходството на началните букви на това прозвище с трите начални букви на майка му, Мария.

Йоан-Марк отдавна е поддържал дружески отношения с апостол Петър. Когато този апостол се освобождава по чуден начин от тъмницата, той отива в дома на Мария, майката на Йоан, наричан Марк (Деян. 12:12). Малко преди кончината си апостол Петър нарича Марк свой син (1 Пет. 5:13), като с това показва, че е обърнал Марк към вярата в Христос. Това обръщане се е случило по-рано, защото Марк е спътник на апостолите Варнава и Павел още около Пасха 44 г. През есента на същата година той се установил в Антиохия и може би се е занимавал с проповед на Евангелието. Но по онова време той не е изпъквал с нищо особено – най-малко името му не е посочено в Деян. 13:1, където са изброени най-видните пророци и учители, които тогава са се намирали в Антиохия. Все пак, през пролетта на 50-а година Варнава и Павел взимат Марк със себе си като слуга (ὑπηρέτης – Деян. 13:5) на първото си мисионерско пътуване. От Послание до колосяни (Кол. 4:10) научаваме, че Марк е бил братовчед (ἀνεψιός) на Варнава. Но ако бащите на Варнава и Марк са били родни братя, тогава може да се предположи, че Марк е принадлежал към коляното на Левий, към което според преданието е принадлежал и Варнава. Варнава запознал Марк с Павел. В Пергия обаче, а може би и по-рано, при потегляне от Пафос на остров Кипър, Марк се отделил от Павел и Варнава (Деян. 13:13). Вероятно по-нататъшното участие в тяхното „дело“ му се е сторило трудно (Деян. 15:38), особено преходите през планините на Памфилия, а и самото му положение като слуга на апостолите може би му се е струвало унизително.

 

И рече старецът...

scale 1200От изказванията на преподобния Порфирий Кавсокаливийски (Атонски):

„Когато Христос дойде в сърцето, животът се променя. Когато намериш Христос, това ти е достатъчно, не искаш нищо друго, замълчаваш. Ставаш различен човек.

Ти живееш навсякъде, където е Христос. Живееш в звездите, в безкрая, в небето с ангелите, със светците, на земята с хората, с растенията, с животните, с всички, с всичко.

Там, където има любов към Христос, самотата изчезва. Ти си спокоен, радостен, пълноценен. Без меланхолия, без болести, без притеснения, без тревожност, без мрак, без ад“.

    Преп. Порфирий Кавсокаливийски