Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (61 Votes)
1_80.jpgАвторът на тази статия се различава в разсъжденията си от позициите, които заемат по този въпрос римокатолическият свещеник Garrigues и протестантският професор Moltmann (виж настоящата статия). Смятам, че техните мнения илюстрират началото на един процес на напредък по въпроса за произхода на Светия Дух – въпрос, който в продължение на векове оставаше в границите на строгите определения, различаващи източната и западната формула. Въпреки всички недостатъци, техните мнения, както ми се струва, са крачка в посока към възприемането на източната (ортодоксалната) концепция. Затова ще се опитам в положителна форма да изложа източната концепция с цел да дам пореден принос в намирането на обединяващи точки в този въпрос между представителите на западното и на източното християнство.

4.9285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (56 Votes)
00_1.jpgДосега все още не е съставено подробно, систематизирано и документирано богословско обобщение на румънското богословие. Наченки на един вид „етно-теология“ се появяват откъслечно през IV век в Скития (Добруджа). Това, по думите на Мирча Елиаде, „примитивно“ богословие е с изразен местен и народностен характер и е вкоренено в монашеството. Основен тласък за зараждането на писмено предавана догматична мисъл дава силното византийско влияние. През XIV век в монашеските среди се появяват първите богословско-катехизаторски преводи. Прави впечатление, че тези творби са основно с литургична ориентация. В тази връзка трябва да се спомене най-вече дейността на йеромонах Макарий (началото на XVI век) и главния му труд Liturghierul slavon (Славянски Служебник).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (67 Votes)

1_82.jpgПредговор към книгата на о. Думитру Стънилоае Богословието и Църквата

Днес, когато православното богословие постепенно открива своята мисия сред западното общество и формулира посланието си към това общество, е особено важно то да бъде здраво вкоренено в своите основи. И действително, не може да съществува традиция без приемственост, без последователност и католично съзнание за духовно единство с онези, които са правили богословието в ситуации, различни от нашата.

През последните години за англоговорящите читатели станаха достъпни някои трудове, написани от православни богослови, излизащи от гръцки и руски среди, но, с изключение на няколкото кратки есета, публикувани в периодичните ни издания, съчиненията на най-влиятелния и продуктивен румънски богослов на нашето време, благоговейният Думитру Стънилоае, оставаха до голяма степен непознати. Ето защо публикуването на тази книга идва, за да запълни една очевидна празнина и да напомни на западния читател за динамичното съвремие на румънското богословие. В свеж и майсторски синтез – едновременно вкоренен в традицията на отците, но и отворен към справедливите търсения на днешната християнска мисъл, – авторът предоставя на читателите си динамично разкриване на православното учение за Светата Троица, като основа както на еклисиологията, така и на антропологията.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (27 Votes)
1_20.jpgМалката и незначителна римска провинция Юдея, царуването на васалния цар Ирод, наречен велик. Още по-малкото и съвсем незабележимо на картата градче, носещо името Витлеем. Множество хора, отиващи в родното си място за да се запишат за преброяването, което се прави по заповед на римския император Октавиан Август (31 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.). Всичко в малкия град Витлеем, някога роден град на великия и обичан цар Давид (1004-964 пр. Хр.), вече е заето и дошлите по-късно за преброяването нямат ни най-малка възможност да се приютят някъде. Обор, ясли, слама... Една Девица, която ражда... Ражда Този, Който е вечен, ражда Този, Който е сътворил всичко.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (32 Votes)
1_4.gifВ началото на 2009 г. българският книжен пазар ще се обогати с още една ключова книга на известния богослов Владимир Лоски - "Боговидението". Тя ще бъде издание на столичния храм "Св. София", който неотдавна издаде и третия том от събраните съчинения на отец Георги Флоровски "Творение и изкупление". С гл. ас. д-р Павел Павлов от Богословския факултет на Софийския университет и член на екипа, подготвящ изданието, разговаряхме за посланието на книгата "Боговидение" и мястото й в творчеството на Владимир Лоски:
 
"Тази книга е сборник от лекции, които Лоски чете в Сорбоната, в специално открития отдел за православно богословие. Това са годините след Втората Световна война, когато Владимир Лоски е вече много известно име във френския интелектуален елит, а авторитетът му се усилва заради неговото участие във френската Съпротива. Сборникът е най-систематизираният курс по християнска гносеология, който се занимава с въпроса за начините за Богопознание, а не е просто курс за запознаване с Православието, каквито са "Очерци върху мистическото богословие на Източната църква".

 

И рече старецът...

Знанието на Кръста е скрито в страданията на Кръста.

Св. Исаак Сирин