Мобилно меню

×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 70

4.1111111111111 1 1 1 1 1 Rating 4.11 (18 Votes)
AndreiUrodivi.jpgБог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите;  Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните; Бог избра онова,  що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо.”  (1 Кор.1:27 - 28)

Братя и сестри!
Сред разнообразните ликове на светостта особено изпъкват юродивите ради Христа. Юродивите (т.е. безумните) заради Христа съзнателно се уподобяват на безумни човеци, доброволно се подлагат на всевъзможни лишения, унижения и страдания, та като станат “от долен род на тоя свят”, презрени, измет за света, да намерят милост пред Бога. Подвигът “юродство заради Христа” намира оправдание в думите на св. ап. Павел:”Ако някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен, за да бъде мъдър. Защото мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога”(1 Кор.3:18-19).

4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (12 Votes)
maxim.jpgПред пра­га на но­ва­та учеб­на го­ди­на и под осе­не­ни­е­то на Чес­т­ния кръст Гос­по­ден от­п­ра­вя­ме мо­лит­вен взор към По­да­те­ля на жи­во­та и Прос­ве­ти­те­ля на на­ши­те ду­ши и из­п­рос­ва­ме бла­гос­ло­ве­ние за ус­пеш­но на­ча­ло и бла­го­по­луч­но про­веж­да­не на учеб­но-въз­пи­та­тел­на­та дей­ност в бъл­гар­с­ко­то учи­ли­ще.

Жад­на­та за зна­ния мла­деж­ка ду­ша, не­о­пет­не­на от гре­хов­ни ув­ле­че­ния е твър­де въз­п­ри­ем­чи­ва към доб­ро­то и по­лез­но­то, тя е бла­гоп­ри­ят­на поч­ва за се­ме­на­та на Бо­жес­т­ве­на­та ис­ти­на, по­ра­ди ко­е­то на­ши­те уси­лия са на­со­че­ни към съз­да­ва­не на ус­ло­вия и въз­мож­нос­ти към об­шир­ния кръ­го­зор от на­уч­но зна­ние да се при­ба­ви и поз­на­ни­е­то на Ис­ти­на­та и спа­си­тел­ния Път на жи­во­та чрез Сло­во­то Бо­жие, ко­е­то е свет­ли­на на све­та.

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (14 Votes)
Рождество Богородично Слово за Рождество Богородично


Раждането на човек обикновено се посреща с радост, макар и да е съпроводено с родилните мъки на майката и с плача на детето, което се ражда. Голяма е радостта, когато се роди първа рожба. По-голяма е, когато детето е било дълго очаквано. И още по-голяма е, когато детето се ражда от бездетни и престарели родители, какъвто е бил случаят и с раждането на свети Йоан Предтеча. А безпределна е радостта, когато родилото се е не само първо и единствено чедо, когато е не само плод на молитвите на престарели родители, но и когато е определено от Бога за една изключителна, мироспасителна мисия. Такъв е случаят и с раждането на света Дева Мария, майката на Господа Иисуса Христа, Спасителя на света. Затова и в днешния тропар се казва: “Твоето рождество, Богородице Дево, възвести радост на цялата вселена”.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)
surojski.jpgПразникът Преображение разкрива пред нас славата на създаденото от Бога творение. През този ден не само Христос се е показал в славата на Отца Си и в Своята божественост на учениците Си. Евангелието ни казва, че Божествената светлина е струяла от Неговото физическо тяло и от всичко, което е заобикаляло Христа.

4.981308411215 1 1 1 1 1 Rating 4.98 (107 Votes)

Eucaristia-Mimi1_1.pngНа 29 юни Църквата Христова чества па­метта на св. славни, всехвални и първовърховни апостоли Петър и Павел.

Св. ап. Петър още при призоваването му към апостолско служение благоговейно се е прекланял пред Богочовека Христос и смирено и всесърдечно е изпълнявал Неговата воля. Св. ев. Лука свидетелства:

„Веднъж, когато народът се притискаше към Иисуса, за да слуша словото Божие, а Той стоеше при Генисаретското езеро, видя два кораба, които стояха край езерото; а рибарите, излезли от тях, плавеха мрежите. Като влезе в един от корабите, който беше на Симона, т. е. на Петра, помоли го да отплуват малко от брега, и, като седна, от кораба поучаваше народа. А когато престана да говори, рече на Симона: отплувай към дълбокото, и хвърлете мрежите си за ловитба! ... Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, та и мрежата им се раздираше и кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ; и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат. Като видя това, Симон Петър падна пред нозете Иисусови и рече: Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек! ... И рече Иисус на Симона: „Не бой се; отсега ще ловиш човеци“. Върви след Мене! – Петър веднага оставил всичко и тръгнал след Него“ (5:1-11).

 

И рече старецът...
Всеки ден вие полагате грижи за тялото си, за да го запазите в добро състояние; по същия начин трябва да храните ежедневно сърцето си с добри дела; тялото ви живее с храна, а духът – с добри дела; не отказвайте на душата си, която ще живее вечно, онова, което давате на тленното си тялото.
Св. Григорий Велики